Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023048774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft type wet prom. 19/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000185 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 19/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000183 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/06/2022 pub. 26/01/2024 numac 2024000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2006, teneinde eierstokkanker toe te voegen aan de lijst van de ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed. - Duitse vertaling type wet prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000413 bron federale overheidsdienst justitie Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2023046718 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervolle Onderscheidingen Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2023, wordt de volgende eervolle onderscheiding verleend aan de hierna vermelde arts van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Artikel 1. De heer BENOIT Yves, arts, wonende te Dikke type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023048211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023047698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van 1 januari 2025 tot 31 december 2026 (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023047849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende outplacement in de grind- en zandgroeven, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023048212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het individueel opleidingsrecht type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere arbeiders die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023205993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 08/01/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023206417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de financiering van de sectorale opleidingsregelingen type koninklijk besluit prom. 23/10/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023206464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1979 tot vaststelling van het organiek kader van het personeel van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1961 tot vaststelling van het statuut van het personeel bij het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT op 60 jaar met een beroepsverleden van ten minste 33 jaar als loontrekkende en 20 jaar nachtprestaties hebben of gewerkt hebben in een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan - 40 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor de periode 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2023, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2025-2026 type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, inzake de vormingsinspanningen in de banksector voor 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet voor de werknemers tewerkgesteld in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar na 35 jaar beroepsverleden mits zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de syndicale premie als aanvullend sociaal voordeel ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT medische redenen op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023206654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen en van de wettelijke vergoeding type koninklijk besluit prom. 25/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000052 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel en tot opheffing het koninklijk besluit van 10 november 2009 betreffende bepaalde handelsnormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000438 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2024 is machtiging verleend aan mevrouw Kahya, Emine, geboren te Emirdaahg op 25 juni 1976, wonende te Gent, om haar naam in die van "Kozan" te veranderen.(...) Bij koninklijk besluit van 7 januari 2024 is machtiging verleend aan de heer Rombouts, Casper J(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000430 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking ij koninklijk besluit van 7 januari 2024 is machtiging verleend aan de heer Fouad, Nadim, geboren te Koeweit op 7 januari 2011, wonende te Koeweit, om zijn naam in die van "Moharam Fouad" te veranderen. Bij koninklijk besluit van 7 januari 2024 is machtiging verleend aan de heer Kuraoglu, Mikail L(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000437 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2024 is machtiging verleend aan de heer Beliën, Josse, geboren te Heusden-Zolder op 4 april 2000, wonende te Beringen, om zijn naam in die van "Bosmans" te verandere Bij koninklijk besluit van 7 januari 2024 is machtiging verleend aan mevrouw Poinart, Tamara Fr(...) type koninklijk besluit prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000459 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de dertiende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000506 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2024, wordt de heer Christoff VAN MOORLEGHEM, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Financiën, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van de federale overheidsdienst justitie naar de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000537 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 december 2023, in artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 2023 houdende het ontslag op eigen verzoek van de heer Fivez H., rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige onderneming Bij koninklijke besluiten van 19 december 2023, - dat in werking treedt op 31 maart 2024 's (...) type koninklijk besluit prom. 19/10/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoeging van een overgangsbepaling in het koninklijk besluit van 17 juni 2022 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de wervelkolompathologieën type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000571 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van een statutaire ambtenaar van de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken naar de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000650 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2023, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke niet mag gebeuren voor 22 mei 2024, is de heer M. Malagnini R., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Lui Overeenkomstig art. 259quater § 4 van het Gerechtelijk Wetboek is hij benoemd tot substituut-g(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000622 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 november 2023, worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechter en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof: Leopoldsorde Commandeur de heer Willem Verrijdt, rechter (15 november 2023); de heer Luc Théry, eerste adviseur (15 nove(...) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000718 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "SCAN-R" om bepaalde kosten te dekken van het project "Si j'avais une baguette magique". type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "UniQue" om bepaalde kosten te dekken van het project "Kleur bekennen" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000719 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "MAC Verviers Ensemble Autrement" om bepaalde kosten te dekken van het project "Queer&Pride" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000721 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Infor Jeunes Ath" om bepaalde kosten te dekken van het project "Occuper l'espace pour exister en milieu rural" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Centrum voor Seksuologie en Gender » van Universitair Ziekenhuis Gent om bepaalde kosten te dekken van het project "Creating Safe Spaces through Trans Art" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000728 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Productions associées" om bepaalde kosten te dekken van het project "Différences & Convergences" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000725 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "ColleGirls" om bepaalde kosten te dekken van het project "We-Wee" type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000748 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit nr. 4597 van 4 juli 2023: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 juli 2023 in toepassing van de gecoördineerde wetten op de mili LANDMACHT luitenant-generaal stafbrevethouder P. Devogelaere. kolonels stafbrevethouders E. C(...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000776 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn vervanger bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024200113 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000824 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt de heer Adil EL MADANI, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attache, ontslag uit zijn am Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000784 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2023, wordt mevrouw Els REINERS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2, met de titel van attaché, via federale mobiliteit, bij Federale Overheidsdienst Bele Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000780 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 december 2023, dat heden in werking treedt, is aan de heer Jadoul L., erenotaris, machtiging verleend om het statuut van kandidaat-notaris aan te nemen. Bij ministeriële besluiten van 5 januari 2024 - dat in werking treedt op 1 februari 2024, is er, op gezamenlijk verzoek van de heren De Graef H.,(...) type koninklijk besluit prom. 14/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024200256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023045658 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Espace cultures & développement VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 29/09/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046650 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2018 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023045292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 29/09/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046656 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2018 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen gespecialiseerd in dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 26/09/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046651 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2018 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor geneesheren-specialisten in urologie type ministerieel besluit prom. 29/09/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2019 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen gespecialiseerd in acute geneeskunde en artsen gespecialiseerd in spoedeisende geneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de afdeling "Ziekenfondsen" van het Technisch Comité van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 21/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000551 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening voor het jaar 2024

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000772 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raad van State Vernietiging Bij arrest nr. 258.384 van 11 januari 2024 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIe kamer, het koninklijk besluit van 9 decemb(...) Hetzelfde arrest beveelt de bekendmaking ervan, bij uittreksel, op dezelfde wijze als het vernietig(...)

decreet

type decreet prom. 19/10/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046648 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 188 over werkzaamheden in de visserijsector, dat door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 96e zitting op 14 juni 2007 in Genève werd goedgekeurd type decreet prom. 19/10/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023047097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 4 van het decreet van 20 juni 2002 tot oprichting van het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046961 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor referentiesystemen en programma's van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023046818 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij bindend wordt verklaard de beslissing van 16 mei 2023 van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs tot wijziging van de arbeidskaderreglementen voor het basis- en secundair, gewoon en gespecialiseerd, onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023048185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten en tot bepaling van de procedureregels van voornoemde commissie, ter aanvulling van de regels bepaald in het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000598 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van subsidies voor een totaalbedrag van 42.300.000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is, wat betreft de controle van de inbreuken op de snelheidsbeperking in fietszones

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000670 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 20 juli 2023 betreffende het inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en buitenlandse personen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000755 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023048733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2024 type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023048734 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2024 type overeenkomst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000708 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van attaché - budgetspecialist bij de dienst Hulp- en Zorginstellingen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200172 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** directeurs regionale diensten (niveau ****3) voor de **** voor Ziekte- en ****. - ****: ****23424 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2023. type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200216 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen Expertise (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG24018 Solliciteren kan tot en met 09/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200174 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal controleurs Brussel Hoofdstad (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: AFG24008 Solliciteren kan tot en met 09/02/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200252 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch medewerkers (niveau B) voor Urban.brussels. - Selectienummer: REQ777 Solliciteren kan tot en met 05/02/2024 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. . (...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200260 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Teamchefs Logistiek (m/v/x). - Selectienummer BNG22092 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten o(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200291 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG24022 Solliciteren kan tot en met 11/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200267 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Experten laboratoriumtechnieken - Labo Gentbrugge (m/v/x). - Selectienum(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2024. De lijst van laureaten is 2 (...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200300 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Recruiters (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23578 Solliciteren kan tot en met 12/02/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan het adres van de zetel is doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadpl Ond. Nr. 1001.377.916 COSTELLO Het adres van de zetel Da Vincilaan 1 1930 Zaventem is doorg(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200311 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Selectienummer: REQ614 Solliciteren kan tot en met 04/02/2024 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200314 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders vloot Marine (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG24026 Solliciteren kan tot en met 09/02/2024 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van 12 la(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200344 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Doorlopende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten: Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG24032 Solliciteren kan tot en met 10/06/2024 via www.werkenvoor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200324 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Support Attachés (niveau A1) voor GOB. - Selectienummer: REQ603 Solliciteren kan tot en met 04/02/2024 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel. Het ondernemingsnummer werd afgesloten conform de procedure voor het w Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023048540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 december 2022 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. - Erratum type erratum prom. 05/11/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200338 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers Communicatie Dienst (niveau A1) voor HZIV. - Selectienummer: AFG23170 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2023. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 november 2023, wordt de heer Anthony DEBUSSCHER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Samantha DEWEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2023, wordt mevrouw Clémence DURBECQ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 november 2023, wordt mevrouw Manon DE LAULANIE DE SAINTE CROIX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000491 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2024, wordt de heer Abdellatif HADDOUCHI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000760 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2024, wordt mevrouw Stina ORIS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie Penitentiaire inrichtingen in een betrekking van het Nederlandse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 januari 2024, worden benoemd tot lede 1° in de hoedanigheid van werkende leden : artsen-specialisten : - de heer DE BACKER Wilfri(...)

document

type document prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024000653 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 19 december 2023, heeft de heer De Gendt W., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, aangewe type document prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG23436 Deze selectie werd afgesloten op 15/01/2024. Er zij(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Businessanalisten . - Selectienummer: BNG22132 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2023. Er zijn geen laureaten. De li(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs Managementondersteuning - Begroting en interne controle (niveau A3) voor de FOD beleid en ondersteuning. - Selectienummer: MNG24003 Solliciteren kan tot en met 05/02/2024 via www.werkenvo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200316 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gemotiveerde Teamplayers (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23463 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2023. Er zijn 5 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Learning and Development (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23499 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2023. Er zijn 4(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 26/01/2024 numac 2024200318 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés-Experts Geneeskundige Zorgen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23525 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2024. Er zi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^