Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 12/09/2023 numac 2023045001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 145 houdende registratie van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023045214 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023045223 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023045293 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 februari 2020 tot erkenning van de vzw « ASTRAC, RESEAU DES PROFESSIONNELS EN CENTRES CULTURELS » als beroepsfederatie. type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023045289 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor beeldende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023045297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023045296 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023045292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 29/08/2023 pub. 02/02/2024 numac 2023045295 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur
^