Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2022
gepubliceerd op 07 april 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023040183
pub.
07/04/2023
prom.
22/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4 en 86;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor culturele en territoriale Actie, ingesteld bij bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat mevrouw Marine Libert niet langer werkzaam is bij de culturele diensten van de provincie Namen, en zij dus de hoedanigheid op grond waarvan zij is benoemd, is verloren;

Dat als gevolg van dit ontslag het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk aan mevrouw Pascale Thelen was toegekend, werkend Overwegende dat mevrouw Natacha Wallez tot het kwartet van personen is toegetreden die bevoegd zijn om een beroepsfederatie te vertegenwoordigen binnen de Kamers van Overleg waarvan zij lid is, moet zij worden geacht uit de commissie te zijn getreden met toepassing van artikel 4, § 1, 3° ;

Dat als gevolg van dit ontslag het mandaat van plaatsvervanger dat aanvankelijk aan de heer Alain Devalck was toegekend, werkend wordt;

Overwegende de wens van de betrokkene om ook uit de commissie te stappen;

Overwegende dat als gevolg van het overlijden van de heer Philippe Luyten op 10 november 2022 het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk aan de heer Stéphane Arcas was toegekend, werkend wordt, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur wordt vervangen door: "Tot lid van de commissie voor culturele en territoriale actie worden voor een periode van drie jaar benoemd:

Werkend

Plaatsvervangend

1° als deskundigen in culturele centra, waaronder:

a) vijf uit de culturele diensten in de verschillende Franstalige provincies

Béatrice Agosti (Henegouwen) Pascale Thelen (Namen) Jean Michel (Luik) Frédéric Philipin (Luxemburg) Thierry Pierre (Waals Brabant)

Valérie Formery (Henegouwen) /

b) vier uit een erkend cultureel centrum

Justine Constant Frédéric Mazzochetti Magali Dereppe Valérie Lossignol

/ Denis Lefèvre Samia Ait Oussaid Maud Mallet

c) één uit de culturele diensten van de Franse Gemeenschapscommissie

Barbara Lenain

Janine Le Docte

d) zes personen die directeur zijn van een cultureel centrum waarvan de actie wordt erkend

Jérôme Wyn Bruno Wynands Myriam Masson Carine Dechaux Edith Grandjean Bernard Michel

/ Samuel Nicolaï Nathalie Lourtie Amik Lemaire /

2° als deskundigen op het gebied van openbare lectuurvoorziening, waaronder:

a) twee die werken als managers van een ondersteunend operator

Marie-Christine Jadot Cécile Paul


b) tien die in een plaatselijke openbare bibliotheek werken

Damien Beun Mathieu Courtoy David Francq Guy Marchal Laurence Moussiaux Isabelle Peeters Anne-France Stimart Nicolas Fanuel Roseline Lemaire Emilie Herman

/ Carine Remery

c) een medewerker van een reizende openbare bibliotheek

Bénédicte Dochain


d) één die als directeur werkzaam is in een bijzondere openbare bibliotheek

Michèle Dubois


e) houder zijn van een bachelorsdiploma bibliotheekwetenschappen of een masterdiploma informatie- en communicatiewetenschap en -technologie

Emilie Garcia Guillen


f) één inzake multimedia

Thomas Pauly

Savinien Peeters

3° deskundigen op het gebied van creativiteit en amateurkunstpraktijken uit de verschillende betrokken kunstdisciplines, met een evenwichtige verdeling tussen centra van expressie en creativiteit en amateurkunstpraktijken

Astrid De Hults Valentine Coppens Véronique Swennen Pierre Bottequin Martine Conart Beatrice Martin Stéphan Surin Salim Haouach Bénédicte Dujardin Marie Batteux Marie-France Bouvy Frédéric Mariage Gilles Bogarts Nacer Nafti Jean-Marie Xhonneux Pierre Ernoux Paula Fuks Loti Piris Nino Fabrice Vandersmissen Fabrice Imbert

/ Myriam Bossuroy Joseph Bodson Koningin Theresa Raskin Jean-Pierre Crenier Alain Lackner Jérémy Lépine /

4° als deskundigen, inzonderheid in de uitoefening van een beroep dat verband houdt met:

a) levenslang leren

Céline Martin

Caroline Coco

b) musea en andere museuminstellingen

Caroline Wintgens

Jacques Toussaint

c) kinderen en jongeren


d) brieven en boeken


e) podiumkunsten

Mélanie Verscheure


f) de plastische kunsten

Stéphane Arcas


g) de audiovisuele sector en de filmsector

Gauthier Jacquinet

Sarah Martin

Pierre Etienne


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 22 december 2022.

De Minister van Cultuur, B. LINARD

^