Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 januari 2022
gepubliceerd op 18 maart 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022030745
pub.
18/03/2022
prom.
28/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4 en 86;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur.

Overwegende dat wegens de ontslagneming van Mevr. Marie-Angèle DEHAYE, het mandaat van plaatsvervangend lid dat oorspronkelijk aan Mevr.

Marie-Christine JADOT wordt toegekend, effectief wordt, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur wordt vervangen als volgt: "Worden benoemd tot lid van de Commissie voor de territoriale en culturele actie voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen in culturele centra, waaronder

a) vijf uit culturele diensten in de verschillende Franstalige provincies:

Béatrice Agosti (Hainaut) Marine Libert (Namur) Jean Michel (Liège) Frédéric Philipin (Luxembourg) Thierry Pierre (Brabant wallon)

Valérie Formery (Hainaut) Pascale Thelen (Namur)

b) vier uit een erkend cultureel centrum:

Justine Constant Frédéric Mazzochetti Magali Dereppe Valérie Lossignol

/ Denis Lefèvre Samia Ait Oussaid Maud Mallet

c) een van de culturele diensten van de Franse Gemeenschapscommissie:


Janine Le Docte


d) zes die het ambt van directeur uitoefenen in een cultureel centrum waarvan de actie wordt erkend:

Jérôme Wyn Bruno Wynands Myriam Masson Carine Dechaux Edith Grandjean Bernard Michel

Benjamine Huyghe Samuel Nicolaï Nathalie Lourtie Amik Lemaire

2° als deskundigen op het gebied van de openbare lectuurvoorziening, met inbegrip van:

a) twee personen die de leiding hebben van een ondersteunend bedrijf:

Marie-Christine Jadot Cécile Paul


b) tien die hun beroep in een plaatselijke openbare bibliotheek uitoefenen:

Damien Beun Mathieu Courtoy David Francq Guy Marchal Laurence Moussiaux Isabelle Peeters Anne-France Stimart Nicolas Fanuel Roseline Lemaire Emilie Herman

/ Carine Remery

c) één die in een reizende openbare bibliotheek zijn beroep uitoefent:


Bénédicte Dochain


d) iemand die als directeur werkzaam is in een speciale openbare bibliotheek:


Michèle Dubois


e) een houder van een bachelordiploma als bibliothecair documentalist of een masterdiploma in informatie- en communicatiewetenschappen en -technologie

Emilie Garcia Guillen


Colombine Depaire

f) één in de multimedia

Thomas Pauly

Savinien Peeters

3° als deskundigen op het gebied van creativiteit en amateurkunstpraktijken uit de verschillende betrokken kunstdisciplines, met een evenwichtige verdeling tussen de centra voor expressie en creativiteit en de amateurkunstpraktijken:


Astrid De Hults Valentine Coppens Véronique Swennen Pierre Bottequin Martine Conart Béatrice Martin Stéphan Surin Salim Haouach Bénédicte Dujardin Marie Batteux Marie-France Bouvy Frédéric Mariage Gilles Bogarts Nacer Nafti Jean-Marie Xhonneux Pierre Ernoux Paula Fuks Loti Piris Nino Fabrice Vandersmissen Fabrice Imbert

4° als deskundigen, inzonderheid in de uitoefening van een beroep met betrekking tot:

a) de permanente opvoeding

Céline Martin

Caroline Coco

b) Musea en andere museuminstellingen

Caroline Wintgens

Jacques Toussaint

c) kinderen en jongeren


d) Letteren en het Boek:

Natacha Wallez

Alain Devalck

e) de podiumkunsten

Mélanie Verscheure


f) de Beeldende kunsten:

Philippe Luyten

Stéphane Arcas

g) de audiovisuele en cinematografische sector

Gauthier Jacquinet

Sarah Martin

Pierre Etienne


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2022.

Brussel, 28 januari 2022.

B. LINARD

^