Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2023
gepubliceerd op 05 februari 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023047835
pub.
05/02/2024
prom.
27/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4 en 86;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur ;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten ;

Overwegende de bijkomende oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 1 augustus 2023 om enkele adviesorganen opgericht met toepassing van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten aan te vullen;

Overwegede de kandidaturen van de vrouwen en de heren BOLFARINI Mariano, BRETON Eric, CALONNE Stéphanie, CHAVET Bénédicte, CHEVALIER Alain, DENOEL Estelle, DETROUX, Caroline, DOBLY Monique, FOURREY Clément, KINS Anaelle, KOLEN Françoise, LABORDE Muriel, LAVAUX Emilie, PAUL Isabelle, RAMAKERS Brice en TRIES Marie-Eve ;

Overwegende dat deze kandidaturen ingediend werden binnen een termijn van 60 dagen bepaald in artikel 6 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten ;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn omdat ze voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 4 van het betrokken besluit;

Overwegende de analyse van titels en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd door de diensten van de Regering overeenkomstig de bepaling van artikel 7, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten alsook de adviezen uitgebracht door de beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7, § 2, van ditzelfde besluit;

Overwegende dat de voorwaarden om aangesteld te worden binnen de commissie voor de territoriale en culturele actie vervuld zijn door de vrouwen en heren : BOLFARINI Mariano, CALONNE Stéphanie, CHAVET Bénédicte, CHEVALIER Alain, DENOEL Estelle, DETROUX, Caroline, DOBLY Monique, FOURREY Clément, KINS Anaelle, KOLEN Françoise, LABORDE Muriel, LAVAUX Emilie, PAUL Isabelle, RAMAKERS Brice en TRIES Marie-Eve ;

Overwegende dat Mevr. Myriam MASSON niet meer voor het "Centre culturel du Brabant wallon" werkt, dat ze de hoedanigheid verloren heeft volgens welke ze aangesteld werd en dat ze dus ambtshalve ontslagnemend is ;

Overwegende dat ten gevolge van deze ontslagneming het mandaat van plaatsvervanger dat oorspronkelijk aan Mevr. Nathalie LOURTIE toegekend was, effectief wordt;

Overwegende dat betrokkene trouwens niet wenst plaatsvervanger te blijven;

Overwegende dat ten gevolge van de ontslagneming van de heer Gauthier JACQUINET op 24 september 2023 het mandaat van plaatsvervanger dat oorspronkelijk aan Mevr. Sarah MARTIN toegekend was, effectief wordt;

Overwegende dat Mevr. Pascale THELEN niet meer voor de culturele diensten van de Provincie Namen werkt, dat ze de hoedanigheid verloren heeft volgens welke ze aangesteld werd en dat ze dus ambtshalve ontslagnemend is en vervangen wordt door Mevr. Isabelle PAUL ;

Overwegende dat de heer Thierry PIERRE niet meer voor de culturele diensten van de Provincie Waals Brabant werkt, dat ze de hoedanigheid verloren heeft volgens welke ze aangesteld werd en dat ze dus ambtshalve ontslagnemend is ;

Overwegende de wens van mevrouw Caroline WINTGENS om opnieuw te worden gerangschikt als deskundige die een beroep uitoefent dat verband houdt met kind en jeugd, meer in overeenstemming met haar huidige beroepsactiviteit;

Dat wegens de nieuwe rangschikking, het mandaat van plaatsvervangend lid dat oorspronkelijk toegekend werd aan de heer Jacques TOUSSAINT, effectief wordt;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur, wordt vervangen als volgt : " Worden benoemd tot lid van de commissie voor de territoriale en culturele actie voor een periode van vijf jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen in culturele centra, waaronder:

a) vijf uit culturele diensten in de verschillende Franstalige provincies :

Béatrice Agosti (Henegouwen) Isabelle Paul (Namen) Estelle Denoël (Luik) Frédéric Philipin (Luxemburg) / (Waals Brabant)

Valérie Formery (Henegouwen) /

b) vier uit een erkend cultureel centrum

Frédéric Mazzochetti Magali Dereppe Maud Mallet Justine Constant

Denis Lefèvre Samia Ait Oussaid Stéphanie Calonne

c) een van de culturele diensten van de Franse Gemeenschapscommissie

Barbara Lenain

Janine Le Docte

d) zes die het ambt van directeur uitoefenen in een cultureel centrum waarvan de actie wordt erkend

Emilie Lavaux Edith Grandjean Carine Dechaux Jérôme Wyn Bruno Wynands Bernard Michel

Nathalie Lourtie Françoise Kolens Anaelle Kins /

2° als deskundigen op het gebied van de openbare lectuurvorziening, met inbegrip van:

a) twee personen die de leiding hebben van een ondersteunend operator

Cécile Paul Muriel Laborde


b) tien die hun beroep in een plaatselijke openbare bibliotheek uitoefenen

Damien Beun Mathieu Courtoy Nicolas Fanuel David Francq Guy Marchal Emilie Herman Laurence Moussiaux Isabelle Peeters Carine Remery Anne-France Stimart


c) een die in een reizende openbare bibliotheek zijn beroep uitoefent

Bénédicte Dochain


d) iemand die als directeur werkzaam is in een speciale openbare bibliotheek


e) een houder van een bachelordiploma als bibliothecair documentalist of een masterdiploma in informatie- en communicatiewetenschappen en -technologie

Emilie Garcia Guillen


f) één in multimedia

Thomas Pauly

Savinien Peeters

3° als deskundigen op het gebied van creativiteit en amateurkunstpraktijken uit de verschillende betrokken kunstdisciplines, met een evenwichtige verdeling tussen de centra voor expressie en creativiteit en de amateurkunstpraktijken

Stéphan Surin Pierre Ernoux Fabrice Imbert Gilles Bogarts Jean-Marie Xhonneux Salim Haouach Marie-France Bouvy Paula Fuks Marie Batteux Bénédicte Dujardin Pierre Bottequin Nacer Nafti Fabrice Vandersmissen Frédéric Mariage Martine Conart Reine-Thérèse Raskin Valentine Coppens Véronique Swennen Béatrice Martin Astrid De Hults

Jérémy Lépine Jean-Pierre Crenier Joseph Bodson Alain Lackner Alain Chevalier Brice Ramakers Monique Dobly Caroline Detroux Bénédicte Chavet Myriam Bossuroy /

4° als deskundigen, inzonderheid in de uitoefening van een beroep met betrekking tot:

a) de permanente opvoeding

Céline Martin

Caroline Coco

b) Musea en andere museuminstellingen

Jacques Toussaint


c) kinderen en jongeren

Caroline Wintgens

Marie-Eve Tries

d) letteren en het boek

Clément Fourrey


e) de podiumkunsten

Mariano Bolfarini


f) de beeldende kunsten

Stéphane Arcas


g) de audiovisuele en filmsector

Sarah Martin


Pierre Etienne


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 27 november 2023.

De Vicepresidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^