Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 februari 2021
gepubliceerd op 09 maart 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de muziekcommissie, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021030456
pub.
09/03/2021
prom.
12/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de muziekcommissie, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 71;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de bij bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten ingestelde Muziekcommissie Overwegende de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 17 juli 2020 is bekendgemaakt met het oog op de aanvulling van de verschillende adviesorganen die zijn ingesteld bij bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidaturen van Dames en Heren: BOUDIDIT Fares BOURDET Claire HERMANT Margaret LEFEVRE Camille LIA-ARAGNOUET Anne-Gabrielle MORTIER Camille VANDE GORNE Annette WYCKMANS Marie-Jeanne Overwegende dat deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van voornoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, verlengd tot en met 30 september 2020;

Dat zij alle ontvankelijk zijn omdat zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van voornoemd besluit;

Overwegende de vergelijking van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en gevoegd bij dit besluit, alsook met de adviezen ingediend door de beroepsfederaties erkend overeenkomstig artikel 7 § 2 van ditzelfde besluit;

Overwegend dat met betrekking tot de elementen die zijn opgesomd in de tabel in bijlage bij dit besluit, de voorwaarden die moeten worden benoemd en waarin is voorzien door de artikelen 3, 4, 60, 61 en 71 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en door artikel 5 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, worden vervuld door de volgende personen: BOURDET Claire HERMANT Margaret LEFEVRE Camille LIA-ARAGNOUET Anne-Gabrielle MORTIER Camille VANDE GORNE Annette WYCKMANS Marie-Jeanne Dat de bovengenoemde personen rechtsgeldig kunnen worden benoemd;

Overwegende voorts het overlijden van de heer Stephan Dunkelman op 4 november 2020, het ontslag van de heer Manuel Rondal op 16 november 2020 en het overlijden van de heer Stefano Mazzonis di Pralafera op 7 februari 2021; (...) Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Muziekcommissie opgericht bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur wordt vervangen door : "Worden benoemd tot lid van de Muziekcommissie voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangers

1° als deskundige op het gebied van klassieke muziek, inzonderheid in de uitoefening van een activiteit als uitvoerend musicus, programmamaker, muziekcriticus of leraar klassieke muziek :

Isabelle Bodson Sabine de Ville Emmanuelle Soupart Marine Falque-Vert Michel Bero Daniel Weissmann Philippe Gérard Jean-Marie Marchal

Margaret Hermant Catherine Janssens Vincenzo Casale Sophie Gosselin / Nicolas Achten

2° als deskundigen op het gebied van hedendaagse muziek, inzonderheid in de uitoefening van een activiteit als uitvoerend musicus, programmamaker, componist, muziekcriticus of docent hedendaagse muziek, waaronder ten minste twee deskundigen voor elk van de volgende activiteiten:

a) zuiver instrumentale en vocale muziek: b) gemengde muziek: c) elektro-akoestische en acousmatische muziek:

Thérèse Malengreau (a) Claude Ledoux (a) Thomas Van Haeperen (a) Sarah Wery (b) Stijn Boeve (b) Elisabeth Anderson (c) Bruno Letort (c) Annette Vande Gorne (c)

Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (a Benjamin Maneyrol (a) Vincent Hepp (a) Claire Bourdet (b) Todor Todoroff (c) Marie-Jeanne Wyckmans (c)

3° als deskundigen op het gebied van hedendaagse muziek, inzonderheid in de uitoefening van een activiteit als uitvoerend musicus, programmamaker, componist, muziekcriticus of leraar hedendaagse muziek, waaronder ten minste twee deskundigen voor elk van de volgende activiteiten:

a) jazz : b) lied, inclusief het kinderlied: c) traditionele of wereldmuziek: d) pop/rock: e) hip hop: f) elektronische muziek:

Julie BISSOT (a) Marie-Christine JOTTARD (a) Christophe LOYEN (b) Céline MAGAIN (b) Emmanuelle GREINDL (c) Peter VAN ROMPAEY (c) Frédéric MARECHAL (d) Gretalinda VECCHIO (d) Imen SEGNI (e) Anthony CONSIGLIO (e) Cyrille de HAES (f) Pierre NOISIEZ (f) Alix HAMMOND-MERCHANT Olivier VANHALST

Jean-Pierre GOFFIN (a) Angela LIA (a) Florent LEDUC (b) Frédérique DAWANS (c) Nicolas WIEERS (c) Edwige LEJEUNE (d) Camille MORTIER (d) Simon RAKET (e) Max MELI (e) Jean-Yves REUMONT (f) Alexandre DAVIDSON Camille LEFEVRE


Art.2. Bij dit besluit worden de besluiten van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de raden voor respectief klassieke muziek, hedendaagse muziek en niet-klassieke muziek opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 12 februari 2021.

B. LINARD

^