Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 november 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Pieters, J., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, met ingang van 31 juli 2015 's avonds. Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Vacha

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009562
pub.
19/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013 betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot opheffing van artikel 7.1. van het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de podiumkunsten van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel en tot bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de procedure tot invulling van de nieuwe organisatiestructuur alsook de begeleidende maatregelen in het kader van "De Lijn van de Toekomst" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015203676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de procedure inzake het onderhoud van de functieclassificatie en de beroepsprocedure voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en in de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden sluiten is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Pieters, J., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, met ingang van 31 juli 2015 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015009564 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" en tot vaststelling van zijn statuten sluiten is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Vachaudez, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, met ingang van 30 juni 2015 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015009564 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" en tot vaststelling van zijn statuten sluiten is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Van Tendeloo, M., griffier bij het vredegerecht Antwerpen VII, met ingang van 30 september 2015 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015009564 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" en tot vaststelling van zijn statuten sluiten, in werking tredend op 31 oktober 2015 's avonds, is Mevr. Godfrint, B., griffier bij het vredegerecht Edingen-Lens, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015003343 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financien type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen sluiten is op zijn verzoek een einde gesteld aan de functies van de heer Hauzeur, J.-F., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen bij het parket Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 december 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015003343 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financien type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen sluiten is op zijn verzoek een einde gesteld aan de functies van de heer Lafosse, F., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen bij het parket Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2015 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015003343 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financien type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen sluiten, in werking tredend op 31 december 2015 `s avonds, is Mevr. Meeussen, G., secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip gecontroleerde werkloosheid betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015011454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande leasingondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016022060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van Mevr. Bougata, Nora, tot Rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Erratum sluiten is voorlopig benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché P&O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Frison, K., attaché selectie op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003386 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten is aan Mevr. Tanson, M., griffier bij het vredegerecht Leuven I, opdracht gegeven om op 28 oktober 2015, haar functies te vervullen bij het vredegerecht Tienen.

Bij ministeriële besluiten van 12 november 2015 : - is opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk hun ambt te vervullen bij het vredegerecht Tienen : - Mevr. Van der Geeten, E., griffier bij het vredegerecht Aarschot.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - de heer Blockx, N., griffier van het vredegerecht Diest.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - de heer Colla, A., griffier bij het vredegerecht Diest.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - de heer Wauters, J., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Landen-Zoutleeuw.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - is aan Mevr. Jacquet, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van Vielsalm-La-Roche-en-Ardennes- Houffalize, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luxemburg te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Cornette, C., medewerker bij de griffie van de vredegerechten van Bastenaken-Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luxemburg te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 januari 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^