Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 15 oktober 2015

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011362
pub.
15/10/2015
prom.
02/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, artikel 217, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen sluiten houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen;

Gelet op de dubbele lijst voorgesteld door de verenigingen die de patiënten vertegenwoordigen;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Bernard Lonfils wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van plaatsvervangend lid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de patiënten, van het Tariferingsbureau.

Art. 2.Mevrouw Germaine van Rijckevorsel wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Opvolgingsbureau voor de tarifering in de hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de patiënten. Zij voltooit het mandaat van haar voorganger bedoeld in artikel 1.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^