Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 juni 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015, in werking tredend op 31 augustus 2015 `s avonds, is de heer Vanderbeeken, M., griffier bij het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015, in werking tredend op 10 september 2015 `s avonds, is de(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009263
pub.
10/06/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2015 `s avonds, is de heer Vanderbeeken, M., griffier bij het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, in werking tredend op 10 september 2015 `s avonds, is de heer Vos, V., griffier bij het vredegerecht Geel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015024141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/07/2016 numac 2016000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten sluiten, in werking tredend op 30 november 2015 `s avonds, is Mevr. Devergnies, C., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Bergen en te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, is aan de heer Van den Heuvel, P., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van secretaris bij het parket Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2015 `s avonds.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, is aan Mevr. Maltier, M., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van secretaris bij het parket Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 oktober 2014 `s avonds.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2015 `s avonds, is de heer Hardat, G., secretaris bij het parket Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, in werking tredend op 31 oktober 2015 `s avonds, is Mevr. Kelles, L., secretaris bij het parket Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2015, zijn voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik : - de heer Leboutte, N., voorlopig benoemd assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Luik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Silberstein, E., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Luik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Schmets, B., voorlopig benoemd assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Luik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Dohogne, S., medewerker bij de griffie van de politierechtbank Luik, afdeling Verviers;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Gossiaux, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015024141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/07/2016 numac 2016000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten sluiten, is voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, Mevr. Dessoy, V., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Neufchâteau;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2015, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd secretaris bij het parket Brussel, Mevr. Joveneau, V., voorlopig benoemd assistent bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket Namen : - Mevr. Bataille, C. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Robaye, M., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket Charleroi : - Mevr. Fonder, A., voorlopig benoemd assistent bij dit parket;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Malotiaux, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de Franstalige politierechtbank te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 10 mei 2015 zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van het hof van beroep te Bergen, Mevr. Longhini, L., voorlopig benoemd assistent bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket Luxemburg, Mevr. Janssen S., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket Bergen : - de heer Laderrière, S., voorlopig benoemd assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Doornik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Gobert, M., assistent bij het parket Bergen, afdeling Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. - Mevr. Cipolletta, B., voorlopig benoemd assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen en te Charleroi, afdeling Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203151 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten, is aan Mevr. Neels, S., griffier bij het vredegerecht Ieper I, tijdelijk en gedeeltelijk opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het vredegerecht Ieper II - Poperinge, met ingang van 1 mei 2015.

Bij ministerieel besluit van 26 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015007162 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2010 tot vaststelling van de toegangsprijzen en van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België sluiten, is een einde gesteld aan de opdracht om haar ambt uit te oefenen bij het parket Antwerpen, van Mevr. Ramakers, D., secretaris bij het parket Limburg.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^