Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2015
gepubliceerd op 29 juni 2015

Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003222
pub.
29/06/2015
prom.
07/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, artikel 106, § 2;

Gelet op artikel 112 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 10 december 2001;

Gelet op het besluit van de Europese Centrale Bank van 11 december 2014 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntuitgifte in 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven tijdens de vergadering van het Beheerscomité van de Koninklijke Munt van België van 24 september 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 april 2015;

Overwegende dat deze munten dienen te worden uitgegeven volgens een strikt uitgifteschema.

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Slag bij Waterloo worden muntstukken van 2 ½ EURO uitgegeven.

Art. 2.Ter gelegenheid van de aanduiding van Bergen tot Europese Culturele Hoofdstad, worden in 2015, kopernikkelen stukken van 5 EURO uitgegeven.

Art. 3.Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de benoeming van de eerste vrouwelijke minister in België, worden in 2015, zilverstukken van 5 EURO uitgegeven.

Art. 4.Ter gelegenheid van 70 jaar Vrede in Europa, worden in 2015 zilverstukken van 10 EURO en goudstukken van 50 EURO uitgegeven.

Art. 5.Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Slag bij Waterloo, worden in 2015, zilverstukken van 10 EURO uitgegeven.

Art. 6.In 2015 worden zilverstukken van 20 EURO uitgegeven met als thema "De Ontvoering van Europa".

Art. 7.In 2015 worden goudstukken van 12 ½ EURO uitgegeven met mijn beeldenaar en goudstukken met dezelfde nominale waarde, met de beeldenaar van koningin Mathilde.

Art. 8.Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de Blijde Intrede van Keizer Karel in onze gewesten, worden in 2015, goudstukken van 25 EURO uitgegeven.

Art. 9.In 2015 worden goudstukken van 100 EURO uitgegeven met mijn beeldenaar.

Art. 10.De in artikel 1 bedoelde stukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - legering : koper : 63 % - zink : 37 %; - gewicht : 8,50 gram; - diameter : 25,65 millimeter.

Art. 11.De in artikel 2 bedoelde stukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - legering : koper 75 % - nikkel 25 %; - gewicht : 12 gram; - diameter : 30 millimeter.

Art. 12.De in artikel 3 bedoelde zilverstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - zilvergehalte : 925 ° /° ° ; - gewicht : 14,60 gram; - diameter : 30 millimeter.

Art. 13.De in artikel 4 en 5 bedoelde zilverstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - zilvergehalte : 925 ° /° ° ; - gewicht : 18,75 gram; - diameter : 33 millimeter.

Art. 14.De in artikel 4 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - goudgehalte : 999 ° /° ° ; - gewicht : 6, 22 gram; - diameter : 21 millimeter.

Art. 15.De in artikel 6 bedoelde zilverstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - zilvergehalte : 925 ° /° ° ; - gewicht : 22,85 gram; - diameter : 37 millimeter.

Art. 16.De in artikel 7 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - goudgehalte : 999 ° /° ° ; - gewicht :1,25 gram; - diameter : 14 millimeter.

Art. 17.De in artikel 8 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - goudgehalte : 999 ° /° ° ; - gewicht : 3,11 gram; - diameter : 18 millimeter.

Art. 18.De in artikel 9 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - goudgehalte : 999 ° /° ° ; - gewicht : 15,55 gram; - diameter : 29 millimeter.

Art. 19.De in artikel 1 bedoelde stukken dragen op de voorzijde de afbeelding van de Leeuwenheuvel van Waterloo, de data 1815 en 2015, de romeinse cijfers CC en de naam Waterloo.

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, onder dewelke zich het muntmeesterteken en het muntteken van Brussel, twaalf sterren, de nominale waarde, het jaartal van uitgifte en de landsaanduiding bevinden.

Art. 20.De in artikel 2 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een afbeelding van Bergen en het logo "Mons 2015".

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, twaalf sterren, de nominale waarde, het jaartal van uitgifte en de landsaanduiding.

Art. 21.De in artikel 3 bedoelde stukken dragen op de voorzijde de beeldenaar van Marguerite De Riemaecker-Legot.

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, de nominale waarde, twaalf sterren, het jaartal en de landsaanduiding.

Art. 22.De in artikel 4 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een symbolische uitbeelding van 70 Jaar Vrede in Europa.

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, twaalf sterren, de nominale waarde, het jaartal van uitgifte en de landsaanduiding.

Art. 23.De in artikel 5 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een afbeelding van de Leeuw van Waterloo.

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, de nominale waarde, twaalf sterren, het jaartal en de landsaanduiding.

Art. 24.De in artikel 6 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een afbeelding van het mythologische verhaal "De Ontvoering van Europa".

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, de nominale waarde, twaalf sterren, het jaartal en de landsaanduiding.

Art. 25.De in artikel 7 bedoelde stukken dragen op de voorzijde mijn beeldenaar of deze van koningin Mathilde.

De keerzijde vertoont de afbeelding van een zittende leeuw, steunend op de Grondwetstafel, omringd door het muntmeesterteken, de landsaanduiding en het muntteken van Brussel. Onderaan, de nominale waarde.

Art. 26.De in artikel 8 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een portret van Keizer Karel.

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, de nominale waarde, twaalf sterren, het jaartal en de landsaanduiding.

Art. 27.De in artikel 9 bedoelde stukken dragen op de voorzijde mijn beeldenaar.

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, omgeven door twaalf sterren, de nominale waarde en de landsaanduiding.

Art. 28.De in dit besluit bedoelde stukken zijn in België wettig betaalmiddel.

Art. 29.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 30.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^