Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 mei 2015
gepubliceerd op 08 juni 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2010 tot vaststelling van de toegangsprijzen en van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2015021028
pub.
08/06/2015
prom.
26/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/26/2015021028/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen en van de tarieven van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België sluiten tot vaststelling van de toegangsprijzen en van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 46, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen en van de tarieven van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België sluiten tot vaststelling van de toegangsprijzen en van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België;

Gelet op de voorstellen van de beheerscommissie van de Koninklijke Sterrenwacht van België, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 8 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2015, Besluit :

Artikel 1.Rubriek a), als bijlage opgenomen bij het ministerieel besluit van 10 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen en van de tarieven van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België sluiten tot vaststelling van de toegangsprijzen en van de andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België, wordt vervangen door de als bijlage opgenomen rubriek a).

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 mei 2015.

Elke SLEURS

BIJLAGE a) Toegangsprijzen voor het Planetarium van de KSB

Inkomtarief

Doelgroep

7,00 €

Volwassenen

5,00 €

Jongeren tussen 6 en 18 jaar, senioren, Groepen volwassenen (1)

4,40 €

Schoolgroepen (zonder educatief atelier) (2)

Gratis

Kinderen jonger dan 6 jaar Personeelsleden KSB en POD Wetenschapsbeleid Kaart Toeristische Attracties Personen met een handicap op individueel bezoek en hun begeleider


(1) De bezoeken met rondleiding bedragen 50,00 € voor een groep van maximum 20 personen.(2) De inkomprijs voor schoolgroepen met deelname aan een educatief atelier bedraagt 7,00 € per persoon. Gezien om gevoegd te woorden bij het ministerieel besluit van 26 mei 2015.

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Elke SLEURS

^