Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 april 1997
gepubliceerd op 11 juni 1997

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011154
pub.
11/06/1997
prom.
03/04/1997
ELI
eli/besluit/1997/04/03/1997011154/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 APRIL 1997. Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 20 september 1945 betreffende de normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging of de registratie van de door het Belgisch Instituut voor Normalisatie openbaar gemaakte normen;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden goedgekeurd, de hierna vermelde Belgische normen : NBN B 15-002 Eurocode 2: Berekening van betonnen draagsystemen - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen (1e uitgave) NBN B 21-602 Steunpalen voor bovengrondse leidingen van gewapend en voorgespannen beton (3e uitgave) NBN B 52-001 Stalen bruggen (5e uitgave) NBN 759/A3 Gepantserde met polyvinylchloride geïsoleerde kabels voor signalisatienetten (1e uitgave) NBN C 32-124/A8 Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties - Nationale types - Draden en leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor nominale spanningen Uo/U tot en met 600/1000 V (1e uitgave) NBN C 33-121/A2 Energiekabels - Kabels onder scherm, met koperen kernen, geïsoleerd met polyvinylchloride (Types: 1 en 6 kV) (1e uitgave) NBN C 33-221/A1 Energiekabels - Kabels onder scherm, met aluminium kernen, geïsoleerd met polyvinylchloride (Types: 1 en 6 kV) (1e uitgave) NBN C 33-321/A1 Energiekabels - Geïsoleerde voorgebundelde geleiders voor bovengrondse netten en aansluitingen met een toegekende spanning van 0,6/1 kV (1e uitgave) NBN C 33-322/A2 Energiekabels - Kabels met synthetische isolatie en versterkte mantel (Type: 1kV) (1e uitgave) NBN E 52-005 Hijswerktuigen - Elektrische uitrusting (4e uitgave)

Art. 2.De normen: NBN B 52-001 5e uitgave, vervangt NBN 5, 4e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 oktober 1967 NBN E 52-005 4e uitgave, vervangt NBN E 52-005, 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1979 NBN B 15-0(02 1e uitgave, vervangt NBN B 15-103/104, 7e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977 NBN B 21-602 3e uitgave, vervangt NBN 96, 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 en haar addendum 1 bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 november 1954, en haar addendum 2 bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971.

Art. 3.De in het artikel 1 vermelde normen kunnen geraadpleegd worden bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel, waar zij te koop zijn.

Art. 4.De volgende bekrachtigingen worden ingetrokken: NBN 117.22 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1964 NBN 117.23 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 januari 1963 NBN 117.41 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1964 NBN 117.44 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1964 NBN 829-01 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 februari 1971 NBN A 11-142 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 maart 1977 NBN 830-01 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971 NBN 830-2 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971 NBN A 22-203 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1973 NBN A 22-204 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1973 NBN 886 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971 NBN 145 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971 NBN 457 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 31 oktober 1966 NBN 112 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 113 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 863 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971 NBN 104 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 105 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 106 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 90 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 270 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 15 februari 1954 NBN E 24-001 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 12 oktober 1981 NBN E 24-002 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 december 1980 NBN E 24-007 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 maart 1987 NBN E 24-010 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 december 1979 NBN E 24-011 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 maart 1987 NBN E 24-014 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 oktober 1980 NBN E 24-017 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 november 1992 NBN E 24-018 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 19 mei 1989 NBN E 26-001 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977 NBN E 26-001/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984 NBN E 26-004 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977 NBN E 26-004/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984 NBN E 26-005 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977 NBN E 26-008 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 september 1987 NBN 507 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 oktober 1967 NBN 643 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 februari 1957 NBN 644 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 februari 1967 NBN 646 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 februari 1967 NBN 719 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 18 november 1968 NBN 720 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 18 november 1968 NBN 721 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 februari 1971 NBN 773 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969 NBN 775 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969 NBN 776 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969 NBN 777 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969 NBN 778 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969 NBN 779 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969 NBN E 48-005 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1979 NBN E 52-005 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1979 NBN 391 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 januari 1957 NBN 123 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 november 1959 NBN 601 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 september 1963 NBN 603 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 september 1963 NBN 603/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 oktober 1967 NBN 762 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969 NBN E 60-101 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 januari 1974 NBN 124 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 november 1959 NBN E 62-001 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 januari 1974 NBN E 62-101 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 januari 1974 NBN E 62-201 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 oktober 1980 NBN 98 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 04 november 1957 NBN 135 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 mei 1958 NBN 141 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 mei 1958 NBN 403 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969 NBN 404 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 mei 1958 NBN 405 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 18 november 1968 NBN 406 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969 NBN 484 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 september 1963 NBN 485 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 november 1959 NBN 485/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969 NBN 486 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 mei 1958 NBN 486/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 8 juli 1965 NBN 497 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 januari 1959 NBN 498 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 12 februari 1962 NBN 498/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 8 juli 1965 NBN 694 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 februari 1967 NBN695 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 februari 1967 NBN 809 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1970 NBN 811 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1970 NBN 820 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 februari 1971 NBN 834 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971 NBN 836 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 februari 1971 NBN 852 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 25 februari 1972 NBN 853 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 25 februari 1972 NBN 854 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 25 februari 1972 NBN E 66-001 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 augustus 1976 NBN E 66-106 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 april 1982 NBN E 66-108 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 april 1982 NBN E 66-301 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 januari 1974 NBN E 66-601 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 januari 1974 NBN E 66-603 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 augustus 1976 NBN 496 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 januari 1959 NBN G 42-001 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 1 maart 1985 NBN G 42-006 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 augustus 1976 NBN G 42-0076 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977 NBN G 44-004 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 april 1985 NBN G 44-005 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 januari 1974 NBN G 44-008 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 1 maart 1985 NBN G 45-001 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 december 1979 NBN G 49-001 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1973 NBN EN 277 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 september 1990 NBN I 05-001 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 augustus 1976 NBN I 04-002 5e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 18 juli 1975 NBN S 06-001 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 maart 1987 NBN S 21-101 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 december 1974 NBN 52-087 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1964 NBN 215 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 177 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 182 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 183 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 194 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 184 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 185 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN 214 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 1951 NBN EN 45003 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 december 1990 NBN X 44-02 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 januari 1978 NBN X 44-003 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 januari 1978.

Art. 5.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO

^