Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 januari 2023
gepubliceerd op 16 mei 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2023040933
pub.
16/05/2023
prom.
20/01/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.1.1, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012791 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden sluiten, artikel 16.1.2, 1°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013 en het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012791 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden sluiten, artikel 16.3.4bis, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012791 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden sluiten, artikel 16.3.9, § 2, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten, artikel 16.3.23, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en vervangen door het decreet van 25 april 2014, artikel 16.3.24, derde en vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en vervangen bij het decreet van 22 november 2013, artikel 16.4.7bis, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012791 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden sluiten, artikel 16.4.18, § 5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten, artikel 16.4.27, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012791 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden sluiten, artikel 16.4.36, § 3, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012791 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden sluiten en artikel 16.4.38, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 12 februari 2021. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 12 juli 2021 (DepFB/BOFO/SB/20153). - De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2022/002 gegeven op 18 januari 2022. - De Raad van State heeft advies 72.578/1 gegeven op 21 december 2022.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 5° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "5° /1 Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen;"; 2° er wordt een punt 26° toegevoegd, dat luidt als volgt: "26° Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie.".

Art. 2.In artikel 15/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, wordt de zinsnede "ofwel via de bevraging van de Raad in het kader van het opstellen van het jaarlijkse handhavingsrapport, vermeld in artikel 16.2.5 van het decreet" vervangen door de zinsnede "ofwel via de jaarlijkse informatieverstrekking zoals bedoeld in artikel 16.2.3, § 2 van het decreet".

Art. 3.In artikel 21 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van diverse uitvoeringsbesluiten naar aanleiding van de coördinatie en codificatie van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041259 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid wat betreft de participatieorganisatie en de oriëntering van anderstaligen naar het meest gepaste aanbod NT2, en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 11° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "11° /1 Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen;"; 2° er wordt een punt 30° toegevoegd, dat luidt als volgt: "30° Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie.Voor de toepassing van artikel 3.1 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666, voor zover het de gevallen betreft vermeld in artikel 4, § 1 van de Overeenkomst van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten2 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, is de afdeling vermeld in artikel 12, 1° van dit besluit de bevoegde autoriteit aan wie de in kennisstelling van de aankomst van de zending bij de inrichting dient te gebeuren.".

Art. 4.In artikel 23 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten1, wordt in de inleidende zin de zinsnede "artikel 26, § 1, derde lid, artikel 27, tweede lid" vervangen door de zinsnede "artikel 26, 3°, a) en b)".

Art. 5.In artikel 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten0, worden een punt 19° en een punt 20° toegevoegd, die luiden als volgt: "19° het decreet van 28 maart 2014 betreffende de preventie, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren; 20° de beperkingen of verboden opgelegd door de gouverneur krachtens artikel 29, § 1 en artikel 31, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, en dit voor wat betreft de onbevaarbare waterlopen of publieke grachten gelegen binnen een terrein waarvoor een natuurbeheerplan werd opgemaakt zoals vermeld in artikel 16bis van het Natuurdecreet, binnen de ruimtelijk kwetsbare gebieden vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of binnen de speciale beschermingszones afgebakend op grond van artikel 36bis van het Natuurdecreet.".

Art. 6.In artikel 28 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten0, wordt in punt 1°, 2° en 4° de zinsnede "de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen" vervangen door de zinsnede "de wet onbevaarbare waterlopen".

Art. 7.In artikel 29 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 7° wordt tussen de zinsnede "artikel 1.3.2.2, § 1, 1° " en de zinsnede "en 3° " de zinsnede ", 2° " ingevoegd; 2° er worden een punt 8° en een punt 9° toegevoegd, die luiden als volgt: "8° de beperkingen of verboden opgelegd door de gouverneur krachtens artikel 29, § 1 en artikel 31, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;9° verordening (EU) nr.142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn.".

Art. 8.In artikel 33, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012205636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 1984 tot aanwijzing, voor het Vlaamse Gewest, van ambtenaren die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van de inbreuken op de regelen ter bestrijding van de geluidshinder type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbaredienstverplichtingen en de energiescans, en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012036059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 14 en 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende werkervaring sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten0, wordt in punt 1°, 2° en 4° de zinsnede "de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen" vervangen door de zinsnede "de wet onbevaarbare waterlopen".

Art. 9.In artikel 34, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012205636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 1984 tot aanwijzing, voor het Vlaamse Gewest, van ambtenaren die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van de inbreuken op de regelen ter bestrijding van de geluidshinder type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbaredienstverplichtingen en de energiescans, en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012036059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 14 en 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende werkervaring sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012035519 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5° wordt het woord "toegevoegd" opgeheven; 2° er wordt een punt 11° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "11° /1 Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen;".

Art. 10.Aan artikel 58 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 7. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1°, en de lokale toezichthouders bezorgen aan de Vlaamse Milieumaatschappij, onder meer ten behoeve van het opleggen van heffingen zoals bedoeld in artikel 5.4.1.2, § 3 gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid en als achtergrondinformatie inzake aangelegenheden zoals bedreigde grondwaterlagen en stroomopwaartse waterverontreiniging in waterlopen van categorie 2 en 3, een kopie van het proces-verbaal dat is opgesteld wegens: 1° het lozen van afvalwater via een lozingsplaats zonder te beschikken over de vereiste milieu- of omgevingsvergunning of de vereiste meldingsakte; 2° het winnen van grondwater zonder in het bezit te zijn hetzij van de vereiste voorafgaande milieu- of omgevingsvergunning, hetzij van de vereiste voorafgaande meldingsakte.".

Art. 11.Aan artikel 59 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, 25 april 2014, 10 februari 2017 en 26 april 2019, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de gevallen, vermeld in het eerste lid, kan de gouverneur of zijn plaatsvervanger bij de bevoegde toezichthouders een kopie van het proces-verbaal of van het verslag van vaststelling opvragen over de feiten in kwestie. Binnen een termijn van veertien dagen nadat ze het verzoek hebben ontvangen, bezorgen de toezichthouders een kopie van het proces-verbaal of van het verslag van vaststelling of melden ze dat er geen proces-verbaal of verslag van vaststelling is opgemaakt.".

Art. 12.Aan artikel 60/1, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, worden de woorden "of door zijn gemachtigde" toegevoegd.

Art. 13.In artikel 65 van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° ondertekend zijn door de beroepsindiener of zijn raadsman. Een schriftelijke machtiging wordt bijgevoegd, tenzij de raadsman ingeschreven is als advocaat of advocaat-stagiair;".

Art. 14.In artikel 75/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204440 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en dat het milieumisdrijf geen zware aantasting van het leefmilieu inhoudt" opgeheven;2° in het tweede lid wordt punt 2° opgeheven.

Art. 15.Aan artikel 76 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Als de gemeente de gevolgen van het milieumisdrijf in kwestie heeft hersteld, kan ze met het oog op de terugvordering van de kosten verzoeken om een kopie van de boetebeslissing of van het betaalde voorstel tot betaling van een geldsom.".

Art. 16.Bijlage XIII bij het hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 17.Bijlage XXIX bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu sluiten, wordt opgeheven.

Art. 18.Bijlage XXX bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 19.Bijlage XXXIII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^