Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 december 2013

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 3 december 2012 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL Ambulance tournaisienne" toegekende voorlopige erkenning nr. 138 vanaf 19 november 2012 tot 18 april 2013 voor zes ma Bij ministerieel besluit van 3 december 2012 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair ver(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013207124
pub.
24/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 3 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012003354 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2012-2017 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2012-2020 type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012036291 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL Ambulance tournaisienne" toegekende voorlopige erkenning nr. 138 vanaf 19 november 2012 tot 18 april 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012003354 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2012-2017 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2012-2020 type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012036291 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "CHC Clinique de l'Espérance" toegekende voorlopige erkenning nr. 141 vanaf 6 december 2012 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012003354 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2012-2017 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2012-2020 type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012036291 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs sluiten wordt het bedrijf "Service Grande SPRL" vanaf 3 december 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 142).

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt het bedrijf "Ambuhuy SPRL" vanaf 13 december 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 143).

Bij ministerieel besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten6 wordt het bedrijf "Hainaut Ambulances" vanaf 20 december 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 144).

Bij ministerieel besluit van 24 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten5, dat in werking treedt op 24 december 2012, wordt de opleidingscyclus die door het "Institut provincial de formation du Hainaut" georganiseerd wordt in het kader van het medisch-sanitair vervoer, erkend voor een termijn van drie jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biocide, met het oog op de opname van DDA-carbonaat type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200361 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de loonkosten van de aangeworvene in de zes maanden die de indiensttreding voorafgaan type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.085 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.338 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Herentals, ter hoogte van de kilometerpaal 34.375 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de kamers van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Medic-Ambulance" toegekende erkenning nr. 098 vanaf 20 maart 2012 tot 19 maart 2015 voor drie jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2012 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie sluiten wordt het bedrijf "Sprint Medical Team ASBL" vanaf 28 januari 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 145).

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2012 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie sluiten0 wordt het bedrijf "SPRL Service Grande" vanaf 3 mei 2013 tot 2 mei 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 142).

Bij ministerieel besluit van 15 februari 2013 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL JS Ambu" toegekende erkenning nr. 090 vanaf 7december 2012 tot 6 december 2015 voor drie jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204236 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "ASBL Centre Secours Ambulance poste Gilly (SAPG)" toegekende erkenning nr. 032 vanaf 24 april 2012 tot 23 april 2014 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204236 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt het bedrijf "SPRL Ath Ambu" vanaf 23 februari 2013 tot 22 februari 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 136).

Bij ministerieel besluit van 15 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten4 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SCRL Ambulances Joye" toegekende erkenning nr. 010 vanaf 23 april 2013 tot 22 april 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april-mei 2013 type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing sluiten wordt het bedrijf "SPRL Trans Ambulance" vanaf 3 april 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 146).

Bij ministerieel besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april-mei 2013 type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing sluiten wordt het bedrijf "SPRL Ouder Laetitia" vanaf 3 april 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 147).

Bij ministerieel besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april-mei 2013 type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Ambulances Courtois" toegekende erkenning nr. 001 vanaf 23 april 2013 tot 22 april 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 16 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen, vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013024140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013024139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204239 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en centra sluiten wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "CJP Ambulances" toegekende erkenning nr. 121 vanaf 26 mei 2013 tot 25 mei 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/05/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten wordt het bedrijf "SPRL Ambulance tournaisienne" vanaf 19 april 2013 tot 28 april 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 138).

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/05/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten wordt de erkenning van de opleidingscycli die door de "SPRL Sud Assistance" in het kader van het medisch-sanitair vervoer georganiseerd wordt voor drie jaar verlengd vanaf 26 april 2013.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten7, dat in werking treedt op 21 mei 2013, wordt de opleidingscyclus die door "Save My Live" georganiseerd wordt in het kader van het medisch-sanitair vervoer, erkend voor een termijn van drie jaar.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten7 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Hainaut Ambulances" toegekende voorlopige erkenning nr. 144 vanaf 20 mei 2013 tot 19 november 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 10 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot gedeeltelijke uitvoering van artikel 57, § 4, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen wat het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen betreft sluiten wordt het bedrijf "SA Falck Benelux" vanaf 10 juni 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 148).

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten0 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Ambulances Detheux SA" toegekende erkenning nr. 068 vanaf 23 augustus 2013 tot 22 augustus 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten1 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Sprint Medical Team" toegekende voorlopige erkenning nr. 145 vanaf 29 juni 2013 tot 28 december 2013 voor zes maanden verlengd.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten1 wordt het bedrijf "Ambuhuy" vanaf 13 juni 2013 tot 12 juni 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 143).

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten9 wordt het bedrijf "ASBL G.I.P.S." vanaf 19 juli 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 149).

Bij ministerieel besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten2 wordt het bedrijf "SCRL FS Centra-Secours" vanaf 2 september 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 150).

Bij ministerieel besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.75 % - 22 juni 2045 » sluiten wordt het bedrijf "ASBL Ambulance" vanaf 12 september 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 151).

Bij ministerieel besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.75 % - 22 juni 2045 » sluiten wordt het bedrijf "SPRL E.L.S. Ambulances" vanaf 12 september 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 152).

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2012 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie sluiten2 wordt het bedrijf "SCRI Save My Live" vanaf 15 oktober 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 153).

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2012 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie sluiten1 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL Transports Services" toegekende erkenning nr. 106 vanaf 17 oktober 2013 tot 16 oktober 2018 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten8 wordt het bedrijf "SPRL O2 Ambulances" vanaf 13 november 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 154).

Bij ministerieel besluit van 13 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten8 wordt het bedrijf "Hainaut Ambulances" vanaf 20 november 2013 tot 19 november 2018 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 144).

Bij ministerieel besluit van 19 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten3 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Oudar Laetitia" toegekende voorlopige erkenning nr. 147 vanaf 3 oktober 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten3 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SA Falck Benelux" toegekende voorlopige erkenning nr. 148 vanaf 11 december 2013 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten3 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "Maison Cobeaux" toegekende erkenning nr. 013 vanaf 25 augustus 2013 voor twee jaar hernieuwd.

^