Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 september 2013
gepubliceerd op 25 februari 2014

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201263
pub.
25/02/2014
prom.
12/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister-President, De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocatie 01.01 van programma 12, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03 van programma 13 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.06 van programma 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 10 juli 2008, 22 januari 2009, 5 februari 2009, 27 mei 2009, 15 oktober 2009, 16 juni 2011, 14 juli 2011, 19 januari 2012, 28 juni 2012, 29 november 2012 en 17 januari 2013 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1 : De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : Grensoverschrijdend platform van drugsgebruiken en andere risicodragende gedragen;

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie: 01.01.12;

Vereffeningskredieten: 47.499,44 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 301FWA 0048 H;

Titel : « Génération en santé »;

Operator : Provincie Namen;

Basisallocatie: 01.01.12;

Vereffeningskredieten: 44.047,45 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 301FWA 0049 H;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1 : De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : Thiérache Gezondheid;

Operator : "Centre de Santé des Fagnes";

Basisallocatie: 01.01.12;

Vereffeningskredieten: 54.450 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 301FWA 0071 H;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.4 : Ondersteuning voor de samenwerking op sociaal gebied;

Titel : PROXIMAM II;

Operator : « IMP La Providence »;

Basisallocatie: 01.01.12;

Vereffeningskredieten: 10.790,89 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 304WLL 0024 H;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.3 : Ondersteuning voor de samenwerking op het gebied van gezondheid;

Titel : NESCAV;

Operator : "Centre de Recherche public de la Santé";

Basisallocatie: 01.01.12;

Vereffeningskredieten: 7.206,22 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 303GDR 0031 H;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : « SOPHIA-Lorraine »;

Operator : Centrum voor Gezinsplanning van Virton;

Basisallocatie: 01.01.12;

Vastleggingskredieten : 42.023,96 EUR;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 301WLL 0061 H;

Titel : « SOPHIA-Lorraine »;

Operator : « Maison du Pain »;

Basisallocatie: 01.01.12;

Vastleggingskredieten : 100.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 48.006 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 301WLL 0061 H;

Titel : « SOPHIA-Lorraine »;

Operator : OASIS;

Basisallocatie: 01.01.12;

Vastleggingskredieten : 100.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 40.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 301WLL 0061 H;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.2 : Gemeenschappelijke en geïntegreerde acties voeren inzake grensoverschrijdend dagelijks leven;

Titel : « Récits »;

Operator : "Maison pour Associations ASBL";

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 302FWA 0051 H;

Titel : « Récits »;

Operator : OCMW van Bergen;

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 302FWA 0051 H;

Titel : « Récits »;

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 302FWA 0051 H;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Levenskwaliteit;

Maatregel 3.1 : Verbetering van de gezondheidszorgen en van de sociale cohesie;

Titel : SUN;

Operator : Stad Luik;

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 10.076,26 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 301000 3002 H;

Titel : SUN;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 9.538,60 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 301000 3002 H;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1: De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : « Pistes Logement »;

Operator : "Habitat et Participation";

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 4.133,55 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 301FWA 0088 H;

Titel : « Pistes Logement »;

Operator : RELOGEAS;

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 5.866,45 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 301FWA 0088 H;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.4: Ontwikkeling van samenwerkingen op sociaal gebied;

Titel : "Atelier Transfrontalier de lutte contre le Surendettement";

Operator : VSZ;

Basisallocatie: 01.03.13;

Vereffeningskredieten: 12.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 304GDR 0059 H;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : « Transformation »;

Operator : CFRP van Doornik;

Basisallocatie: 01.06.15;

Vereffeningskredieten: 60.046,47 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102FWA 0011 H;

Titel : TransFormaTION II;

Operator : CFRP van Doornik;

Basisallocatie: 01.06.15;

Vereffeningskredieten: 40.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102FWA 0011 H, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 243 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 460 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 en van programma 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 17 01.01.12

125

297

+ 243

+ 272

368

569

OA 17 01.03.13

43

50

-

+ 87

43

137

OA 17 01.06.15

0

393

-

+ 101

0

494

OA 32 01.01.01

34.809

59.835

- 243

- 460

35.566

59.375


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 12 september 2013.

R. DEMOTTE E. TILLIEUX

^