Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 januari 2014

Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 12 september 2013 wordt ADECCO CONSTRUCT NV voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2013 wordt IMPACT NV voor onbe Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2013 wordt IMPACT CONSTRUCTION NV voor onbeperkte duur(...)

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013206941
pub.
06/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.75 % - 22 juni 2045 » type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op spooraansluiting nr. 43m, die de militaire basis van Marche-en-Famenne verbindt met de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur - Marloie, gelegen te Marche-en-Famenne op de weg Marche - Hotton, ter hoogte van de kilometerpaal 55.865 sluiten wordt ADECCO CONSTRUCT NV voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2013 wordt IMPACT NV voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2013 wordt IMPACT CONSTRUCTION NV voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

^