Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 september 2013

Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 12 september 2013 wordt de VZW « CERTINERGIE CONTR!LE », gevestigd te 4537 VERLAINE, rue Haute Voie 57, bus 1, met ondernemingsnummer 0536.50

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011473
pub.
19/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.75 % - 22 juni 2045 » type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op spooraansluiting nr. 43m, die de militaire basis van Marche-en-Famenne verbindt met de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur - Marloie, gelegen te Marche-en-Famenne op de weg Marche - Hotton, ter hoogte van de kilometerpaal 55.865 sluiten wordt de VZW « CERTINERGIE CONTR!LE », gevestigd te 4537 VERLAINE, rue Haute Voie 57, bus 1, met ondernemingsnummer 0536.501.654, erkend voor een periode van drie jaar voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning.

^