Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 18 maart 2014

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Wilfried DEBAENST en de BVBA EUROBEEF, die beiden woonpla Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.570/X-15.668. Namens de Hoofdgriffier,

bron
raad van state
numac
2014018072
pub.
18/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Wilfried DEBAENST en de BVBA EUROBEEF, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Frank VANDEN BERGHE, advocaat, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4 A, hebben op 3 februari 2014 de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op spooraansluiting nr. 43m, die de militaire basis van Marche-en-Famenne verbindt met de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur - Marloie, gelegen te Marche-en-Famenne op de weg Marche - Hotton, ter hoogte van de kilometerpaal 55.865 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.75 % - 22 juni 2045 » sluiten waarbij aan de stad Diksmuide machtiging tot onteigening wordt verleend voor de onroerende goederen opgenomen in het onteigeningsplan tot realisatie van het RUP kleinhandelszone Esenweg met toepassing van de spoedprocedure.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.570/X-15.668.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

^