Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 februari 2018
gepubliceerd op 27 februari 2018

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030551
pub.
27/02/2018
prom.
12/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis


De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten (de dames DE CANNIERE Anne, PIWOWARCZYK Annabelle en AVAKIAN Catherine);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 november 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (mevrouw VANDEVILLE Isabelle);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen krachtens artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer op de door de "Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel" beheerde lijnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een benoeming van de heer Didier Baes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en krachtens artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer op de door de "Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 47, 3°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 02-01 « Anspach Huizenblok » van de stad Brussel sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer DE BLIECK Christophe);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (mevrouw LATOUR Valérie);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, in artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, in artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de bepaling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (mevrouw BODY Dominique);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer VANDERGOTEN Marcel);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer SIDALI Maxime);

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (mevrouw GOBILLION Anaëlle);

Gelet op het ministerieel besluit van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040075 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040078 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040074 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer RAULIER Bruno);

Gelet op het ministerieel besluit van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040075 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040078 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040074 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer KERVYN DE MEERENDRE Gaétan);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Gillis van 21 december 2017 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld mevrouw Sarah FRERE en de heer Alexandre ESKANDER aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bekendmaking van een enkel ministerieel aanwijzingsbesluit van de controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven per gemeente de administratieve transparantie ten goede zou komen;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis : o Mevr. DE CANNIERE Anne; o Mevr. PIWOWARCZYK Annabelle; o Mevr. AVAKIAN Catherine; o Mevr. VANDEVILLE Isabelle; o De heer DE BLIECK Christophe; o Mevr. LATOUR Valérie; o Mevr. BODY Dominique; o De heer VANDERGOTEN Marcel; o De heer SIDALI Maxime; o Mevr. GOBILLION Anaëlle; o De heer RAULIER Bruno; o De heer KERVYN DE MEERENDRE Gaétan; o Mevr. Sarah FRERE; o De heer Alexandre ESKANDER. Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van voornoemd wetboek.

Art. 2.Dit besluit zal aan alle in artikel 1 vermelde personen, aan het college van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis en aan de gemachtigde ambtenaar worden bekendgemaakt.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten houdende de aanwijzing van de dames DE CANNIERE Anne, PIWOWARCZYK Annabelle en AVAKIAN Catherine als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 november 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie sluiten houdende de aanwijzing van mevrouw VANDEVILLE Isabelle als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen krachtens artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer op de door de "Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel" beheerde lijnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een benoeming van de heer Didier Baes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en krachtens artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer op de door de "Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 47, 3°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 02-01 « Anspach Huizenblok » van de stad Brussel sluiten houdende de aanwijzing van de heer DE BLIECK Christophe als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2010031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de aanwijzing van mevrouw LATOUR Valérie als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, in artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, in artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de bepaling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de aanwijzing van mevrouw BODY Dominique Thomas als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden sluiten houdende de aanwijzing van de heer VANDERGOTEN Marcel als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het ministerieel besluit van 2 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten sluiten houdende de aanwijzing van de heer SIDALI Maxime als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het ministerieel besluit van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende de aanwijzing van mevrouw GOBILLION Anaëlle als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het ministerieel besluit van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040075 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040078 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040074 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende de aanwijzing van de heer RAULIER Bruno als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het ministerieel besluit van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040075 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040078 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040074 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017040079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen sluiten houdende de aanwijzing van de heer KERVYN DE MEERENDRE Gaétan als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 12 februari 2018.

R. VERVOORT

^