Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 augustus 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042821
pub.
11/09/2020
prom.
05/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 83;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op de oproep tot het indienen van kandidaturen die op 27 juni 2019 is bekendgemaakt;

Gelet op de kandidaturen van de Dames en Heren:

- ANCION Laurence

- GESCHE-KONING Nicole

- BALACE Sophie

- GILLET Evelyne

- BERHIN Michel

- GOUKENS Lode

- BOUDART Laurence

- GUISSET Jacqueline

- BRAYE Coline

- HERLIN Michèle

- BRUYERE Denis

- JAGENEAU Dimitr

- CAILLE Didier

- JAKOB Fabien

- CAMBIER Hélène

- KEYAERTS Cindy

- CARLIER Aurore

- LAOUREUX Denis

- CASALE Vincenzo

- LAURENT Sophie

- CASTERMAN Louis-Donat

- LEBECQUE Fiona

- COECKELBERGHS Barbara

- LECLERCQ Isabelle

- COISNE Mélanie

- LEGGE Jacky

- COLLIN Manon

- LEJEUNE Anaë

- COURTOY Mathieu

- LEMAIRE Amik

- CREPIN Marie-Hélène

- LEMPEREUR Françoise

- DEGUELDRE Jacques

- LO MAURO Déborah

- DEGUELDRE Jacques

- LORAUX Karyn

- DESAUVAGE Grégory

- LOUREAU Serge

- DESSEILLES François

- MAILLARD-LUYPAERT Monique

- DRAGUET Michel

- MATHIEU Clémence

- DUBUISSON Laurent

- MEDICI Florian

- DUPONT Adrien

- MERCIER Emmanuelle

- ETIENNE Mi-Ae

- MICHEL Christian

- FALQUE-VERT Marine

- ONUCZAK Ludivine

- FAVIER Vianney

- PELTIER Florence

- FOUCART Julien

- PIRET Bérengère

- FRANCOIS Aurore

- PIRSON Chloé

- GAUTIER Guérand

- QUOILIN Cécile

- GEERKENS Eric

- REMON Régine

- REMY Christophe

- VANAISE Marie-Jeanne

- SMOLDEREN Alison

- VANDERPELEN-DIAGRE Cécile

- STELMES Anne

- VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie

- TAVARES GOUVEIA Sara

- WAHNON DE OLIVIERA Olivia

- TOURNEUR Francis

- WANSON Sonia

- VALENTINO Manuela

- WATTEYNE Damien

- VAN DE VOORDE Véronique

- ZAREBA Szymon

- VAN HAUWERMEIREN Corinne


Overwegende dat al deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten, die op 26 augustus 2019 is verlengd tot 30 september 2019;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn in de zin dat ze voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van dat decreet;

Overwegende het onderzoek van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten en in bijlage bij dit besluit, alsook met de adviezen van de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat rekening houdend met de elementen die in de tabel in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, de volgende personen voldoen aan de voorwaarden om te worden benoemd en die zijn vastgelegd in de artikelen 3, 4 en 83 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur:

BALACE Sophie

LEMPEREUR Françoise

BERHIN Michel

LOUREAU Serge

BOUDART Laurence

MAILLARD-LUYPAERT Monique

BRUYERE Denis

MATHIEU Clémence

CARLIER Aurore

MEDICI Florian

COECKELBERGHS Barbara

MERCIER Emmanuelle

COISNE Mélanie

MICHEL Christian

COURTOY Mathieu

ONUCZAK Ludivine

CREPIN Marie-Hélène

PELTIER Florence

DESSEILLES François

PIRET Bérengère

DRAGUET Michel

PIRSON Chloé

DUBUISSON Laurent

QUOILIN Cécile

DUPONT Adrien

REMY Christophe

FOUCART Julien

SMOLDEREN Alison

FRANCOIS Aurore

STELMES Anne

GAUTIER Guérand

TAVARES GOUVEIA Sara

GEERKENS Eric

TOURNEUR Francis

GESCHE-KONING

Nicole VALENTINO Manuela

GILLET Evelyne

VAN DE VOORDE Véronique

GUISSET Jacqueline

VAN HAUWERMEIREN Corinne

HERLIN Michèle

VANDERPELEN-DIAGRE Cécile

JAGENEAU Dimitri

VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie

LAOUREUX Denis

WAHNON DE OLIVIERA Olivia

LAURENT Sophie

WANSON Sonia

LEJEUNE Anaël

ZAREBA Szymon

LEMAIRE Amik


Dat de hierboven vermelde personen geldig kunnen worden benoemd: Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de commissie voor het cultureel patrimonium voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen in musea en andere museuminstellingen, van wie er tenminste één respectief bekwaam is in:

a) schone en toegepaste kunsten;b) geschiedenis en archeologie c) wetenschap, technologie en natuurwetenschappen d) gespecialiseerde of regionale musea e) museologie f) pedagogische bemiddeling

a) FOUCART Julien DRAGUET Michel b) GAUTIER Guérand VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie c) MICHEL Christian PIRSON Chloé d) LOUREAU Serge PELTIER Florence e) CARLIER Aurore f) COISNE Mélanie GUISSET Jacqueline LAURENT Sophie /

a) / b) / c) REMY Christophe ONUCZAK Ludivine d) / e) / f) MEDICI Florian /

2° als deskundigen in particuliere archieven, waaronder:

a) acht deskundigen op het gebied van hedendaagse archivering, met name twee deskundigen die werkzaam zijn als hoofd of coördinator van een particulier archiefcentrum b) twee deskundigen op het gebied van de informatie- en documentatiewetenschappen, en meer in het bijzonder op het gebied van de informatie- en communicatietechnologieën

a) BOUDART Laurence GEERKENS Eric PIRET Bérengère VANDERPELEN-DIAGRE Cécile WAHNON DE OLIVIERA Olivia DUPONT Adrien ZAREBA Szymon b) FRANCOIS Aurore TAVARES GOUVEIA Sara


3° als deskundigen op het gebied van etnologie en immaterieel cultureel erfgoed

BERHIN Michel COURTOY Mathieu DUBUISSON Laurent LEMPEREUR Françoise MATHIEU Clémence QUOILLIN Cécile VAN DE VOORDE Véronique VALENTINO Manuela /


GESCHE-KONING Nicole /

4° als deskundigen op het gebied van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed, met inbegrip van

a) vijf erfgoeddeskundigen, van wie ten minste één bevoegd is voor: i) prehistorisch, protohistorisch of oud cultureel erfgoed ii) het artistieke of historische erfgoed van de middeleeuwen en de moderne tijd iii) het artistieke of historische erfgoed van de negentiende en twintigste eeuw iv) wetenschappelijk of technisch erfgoed v) etnologisch erfgoed.b) twee deskundigen op het gebied van natuurbehoud en restauratie c) twee deskundigen die in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, een bachelor- of een masterdiploma in de rechten

a) (i) GILLET Evelyne ii) MAILLARD Monique iii) LAOUREUX Denis vi) WANSON Sonia v) / b) BRUYERE Denis TOURNEUR Francis c) DESSEILLES François /

a) SMOLDEREN Alison BALACE Sophie CREPIN Marie-Hélène STELMES Anne MERCIER Emmanuelle VANHAUWERMEIREN Corinne c) / /

5° als deskundigen met expertise op een van de volgende gebieden:

a) culturele centra b) centra van expressie en creativiteit c) de podiumkunsten d) de plastische kunsten e) rechts f) endogene regionale talen g) de Franse taal

a) LEMAIRE Amik b) COEKELBERGHS Barbara c) JAGENEAU Dimitri d) LEJEUNE Anaël f) HERLIN Michèle


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van de ondertekening ervan.

Brussel, 5 augustus 2020.

B. LINARD

^