Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 oktober 2022
gepubliceerd op 22 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042429
pub.
22/12/2022
prom.
14/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 83;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed, ingesteld bij bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende het ontslag van de heer Anaël LEJEUNE op 9 oktober 2022;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe cultuurbestuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van de Commissie voor het cultureel erfgoed:

Werkend

Plaatsvervangend

1° als deskundigen in musea en andere museale instellingen, van wie ten minste één deskundig is in:

a) schone en toegepaste kunsten

FOUCART Julien DRAGUET Michel

DESAUVAGE Grégory GENTEN Carmen

b) geschiedenis en archeologie

GAUTIER Guérand VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie

ROUSMAN Corentin MAJERUS Pascal

c) wetenschappen, technieken en natuurwetenschappen

MICHEL Christian PIRSON Chloé

REMY Christophe ONUCZAK Ludivine

d) gespecialiseerde of regionale musea

LOUREAU Serge PELTIER Florence

LEBECQUE Fiona DOYEN Charlotte

e) museologie

CARLIER Aurore

THOMAS Catherine

f) pedagogische bemiddeling

COISNE Mélanie MEDICI Florian LAURENT Sophie

COLLIN Manon ANCION Laurence PEUCKERT Valérie

2° als deskundigen in particuliere archieven, waaronder:

a) acht deskundigen op het gebied van hedendaagse archivering, inzonderheid twee deskundigen die werkzaam zijn als verantwoordelijke of coördinator van particuliere archiefcentra

BOUDART Laurence PIRET Bérengère VANDERPELEN-DIAGRE Cécile WAHNON DE OLIVIERA Olivia GEERKENS EricZAREBA Szymon WELTER François VANBERSY Camille

LENTZEN Léa MEYER Marie

b) twee deskundigen op het gebied van informatie- en documentatiewetenschappen en inzonderheid informatie- en communicatietechnologieën

FRANCOIS Aurore TAVARES GOUVEIA Sara

WALLEZ Natacha /

3° als deskundigen op het gebied van etnologie en immaterieel cultureel erfgoed:

BERHIN Michel COURTOY Mathieu DUBUISSON Laurent GOFFIN Benoît LEMPEREUR Françoise MATHIEU Clémence QUOILLIN Cécile VAN DE VOORDE Véronique VALENTINO Manuela

BRIOT Benjamin LEGGE Robin PIERRE Sébastien GESCHE-KONING Nicole

4° als deskundigen op het gebied van de bescherming van roerend cultureel erfgoed, waaronder:

a) vijf erfgoeddeskundigen, van wie ten minste één deskundig is op het gebied van: i) prehistorisch, proto-historisch of oud cultureel erfgoed ii) artistiek of historisch erfgoed van de middeleeuwen en de moderne tijd iii) artistiek of historisch erfgoed van de 19e en 20e eeuw iv) wetenschappelijk of technisch erfgoed v) etnologisch erfgoed.

i) GILLET Evelyne ii) MAILLARD Monique iii) LAOUREUX Denis iv) WANSON Sonia v) LEGGE Jacky


SMOLDEREN Alison BALACE Sophie CREPIN Marie-Hélène STELMES Anne

b) twee deskundigen op het gebied van instandhouding-restauratie

BRUYERE Denis TOURNEUR Francis

MERCIER Emmanuelle VANHAUWERMEIREN Corinne

c) twee deskundigen met een doctoraats-, bachelor- of masterdiploma in de rechten

de CLIPPELE Marie-Sophie /

5° als deskundigen met deskundigheid op een van de volgende gebieden:

a) culturele centra

LEMAIRE Amik


b) centra voor expressie en creativiteit

COEKELBERGHS Barbara


c) de podiumkunsten

JAGENEAU Dimitri

TEHEUX Michel

d) de plastische kunsten


f) endogene regionale talen

HERLIN Michèle


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening.

Brussel, 14 oktober 2022.

B. LINARD

^