Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2023
gepubliceerd op 04 maart 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023047840
pub.
04/03/2024
prom.
27/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende een nieuw cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4, 60, 61 en 83;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij voormeld decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 1 augustus 2023 werd gepubliceerd met het oog op de voltooiing van de adviesorganen die werden opgericht overeenkomstig het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidaturen van de heren DI STAZIO Giuseppe, ETIENNE Mae-Lin, HOURANT Roger, KEYAERTS Cindy, MOENS Fanny, NYNS Charles-Henri, PIERRE Sébastien, SPIECAERT Victor, TOURLET-ORDONES Inès-Gabrielle, TRIES Marie-Eve, UNSEN Delphine en VERGAUWEN David;

Overwegende dat deze aanvragen zijn ingediend binnen de termijn van 60 dagen die is bepaald in artikel 6 van het bovengenoemde besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat zij alle ontvankelijk zijn voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van genoemd besluit;

Overwegende de vergelijking van de bekwaamheidsbewijzen en de verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, alsook met de adviezen ingediend door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat aan de voorwaarden voor benoeming en bepaald in de artikelen 3, 4 en 83 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, is voldaan door Dames en Heren: DI STAZIO Giuseppe, ETIENNE Mae-Lin, MOENS Fanny, NYNS Charles-Henri, PIERRE Sébastien, TOURLET-ORDONES Inès-Gabrielle, UNSEN Delphine en VERGAUWEN David;

Dat bovenstaande personen geldig kunnen worden aangewezen;

Overwegende het aftreden van mevrouw WAHNON DE OLIVIERA Olivia op 29 september;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor het cultureel erfgoed voor een termijn van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van musea en andere museale instellingen, van wie ten minste één deskundig is in:

a) schone en toegepaste kunst

FOUCART Julien GENTEN Carmen

/ MOENS Fanny

b) geschiedenis en archeologie

GAUTIER Guérand VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie

ROUSMAN Corentin LEBECQUE Fiona

c) wetenschap, technologie en natuurwetenschappen

MICHEL Christen PIRSON Chloé

REMY Christophe ONUCZAK Ludivine

d) gespecialiseerde of regionale musea

LOUREAU Serge PELTIER Florence

/ DOYEN Charlotte

e) museologie

Aurore CARLIER

THOMAS Catharina

f) onderwijsbemiddeling

Sophie LAURENT MEDICI Florian COISNE Mélanie

ANCION Laurence MAJERUS Pascal UNSEN Delphine

2° als deskundigen in particuliere archieven, onder wie:

a) acht deskundigen op het gebied van hedendaagse archivering, inzonderheid twee professionals die werkzaam zijn als manager of coördinator van particuliere archiefcentra

WELTER François GEERKENS Eric ZAREBA Szymon BOUDART Laurence PIRET Bérengère VANDERPELEN-DIAGRE Cécile VANBERSY Camille ETIENNE Mae-Lin

VERGAUWEN David LENTZEN Léa

b) twee deskundigen op het gebied van informatie- en documentatiewetenschappen, met bijzondere deskundigheid op het gebied van ICT

FRANCOIS Aurore NYNS Charles-Henri

3° als deskundigen in etnologie en immaterieel cultureel erfgoed:

DUBUISSON Laurent VALENTINO Manuela GOFFIN Benoît LEMPEREUR Françoise MATHIEU Clémence QUOILLIN Cécile VAN DE VOORDE Véronique Benjamin BRIOT LEGGE Robin

/ GESCHE-KONING Nicole /

4° als deskundigen in de bescherming van roerend cultureel erfgoed, met inbegrip van:

a) vijf erfgoeddeskundigen, van wie er ten minste één gekwalificeerd moet zijn in:i) prehistorisch, protohistorisch of oud cultureel erfgoedii) artistiek of historisch erfgoed uit de middeleeuwen en de moderne tijdiii) artistiek of historisch erfgoed uit de 19e en 20e eeuweniv) wetenschappelijk en technisch erfgoedv) etnologisch erfgoed

GILLET Evelyne MAILLARD Monique LAOUREUX Denis WANSON Sonia PIERRE Sébastien

/ BALACE Sophie DI STAZIO Giuseppe STELMES Anne

b) twee deskundigen op het gebied van conservering-restauratie

MERCIER Emmanuelle TOERNEUR Francis

VANHAUWERMEIREN Corinne BRUYERE Denis

c) twee deskundigen met een doctoraats-, bachelors- of masterdiploma in de rechten

de CLIPPELE Marie-Sophie /

5° als deskundigen met expertise in één van de volgende gebieden:

a) culturele centra


b) CEC's

COEKELBERGHS Barbara


c) podiumkunsten

JAGENEAU Dimitri

TEHEUX Michel

d) beeldende kunst

TOURLET-ORDONES Inès-Gabrielle


f) endogene regionale talen


Art.2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 27 november 2023.

De Vicepresident en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^