Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2023 pub. 07/12/2023 numac 2023047416 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende het verlenen van een staatswaarborg voor operaties van multilaterale ontwikkelings- en investeringsbanken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 30/11/2023 numac 2023047644 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 2021 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening bij de programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 04/12/2023 numac 2023047730 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot afwijzing van een kandidatuur als lid van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047795 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor beeldende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047837 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Talenraad ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047835 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047839 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 06/02/2024 numac 2023047841 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 06/02/2024 numac 2023047863 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties verbonden aan het beroep van " Technicus voor de podium- en evenementkunsten » in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 04/03/2024 numac 2023047842 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de raad van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 04/03/2024 numac 2023047840 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 07/03/2024 numac 2023047833 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de levende kunstencommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende een nieuw cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 07/03/2024 numac 2023047834 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 07/03/2024 numac 2023047832 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie voor schriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/11/2023 pub. 12/12/2023 numac 2023048049 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^