Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 juni 2023
gepubliceerd op 13 december 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023044156
pub.
13/12/2023
prom.
08/06/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4, 60, 61 en 83;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed, ingesteld bij voornoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende het aftreden van de heer Jacky LEGGE op 5 mei 2023;

Overwegende het aftreden van mevrouw Alison SMOLDEREN op 22 mei 2023, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor het cultureel erfgoed voor een termijn van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van musea en andere museale instellingen, onder wie ten minste één respectief bevoegd is in:

a) beeldende en toegepaste kunsten

FOUCART Julien GENTEN Carmen

DESAUVAGE Grégory

b) geschiedenis en archeologie

GAUTIER Guérand VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie

ROUSMAN Corentin MAJERUS Pascal

c) wetenschappen, technieken en natuurwetenschappen

MICHEL Christen PIRSON Chloé

REMY Christophe ONUCZAK Ludivine

d) gespecialiseerde of regionale musea

LOUREAU Serge PELTIER Florence

LEBECQUE Fiona DOYEN Charlotte

e) museologie

Aurore CARLIER

THOMAS Catharina

f) pedagogische bemiddeling

COISNE Mélanie MEDICI Florian Sophie LAURENT

COLLIN Manon ANCION Laurence PEUCKERT Valérie

2° als deskundigen in particuliere archieven, onder wie:

a) acht deskundigen op het gebied van hedendaagse archivering, inzonderheid twee professionals die verantwoordelijk zijn voor een particulier archiefcentrum of dit coördineren

BOUDART Laurence PIRET Bérengère VANDERPELEN-DIAGRE Cécile WAHNON DE OLIVIERA Olivia GEERKENS Eric ZAREBA Szymon WELTER François VANBERSY Camille

LENTZEN Léa MEYER Marie

b) twee deskundigen op het gebied van informatie- en documentatiewetenschappen en inzonderheid informatie- en communicatietechnologieën

FRANCOIS Aurore

3° als deskundigen in etnologie en immaterieel cultureel erfgoed

COURTOY Mathieu DUBUISSON Laurent VALENTINO Manuela GOFFIN Benoît LEMPEREUR Françoise MATHIEU Clémence QUOILLIN Cécile VAN DE VOORDE Véronique Benjamin BRIOT

LEGGE Robin PIERRE Sébastien GESCHE-KONING Nicole

4° als deskundigen in de bescherming van roerend cultureel erfgoed, met inbegrip van:

a) vijf erfgoeddeskundigen, van wie er ten minste één respectief bevoegd moet zijn inzake: i) prehistorisch, protohistorisch of oud cultureel erfgoed ii) artistiek of historisch erfgoed uit de middeleeuwen en de moderne tijd iii) artistiek of historisch erfgoed uit de 19e en 20e eeuw iv) wetenschappelijk en technisch erfgoed v) etnologisch erfgoed.

i) GILLET Evelyne ii) MAILLARD Monique iii) LAOUREUX Denis iv) WANSON Sonia v)


BALACE Sophie CREPIN Marie-Hélène STELMES Anne

b) twee deskundigen op het gebied van conservering-restauratie

BRUYERE Denis TOERNEUR Francis

MERCIER Emmanuelle VANHAUWERMEIREN Corinne

c) twee deskundigen met een doctoraats-, bachelor- of masterdiploma in de rechten

de CLIPPELE Marie-Sophie

5° als deskundigen met expertise in één van de volgende gebieden:

a) culturele centra

LEMAIRE Amik


b) centra voor expressie en creativiteit

COEKELBERGHS Barbara


c) podiumkunsten

JAGENEAU Dimitri

TEHEUX Michel

d) beeldende kunst


f) endogene regionale talen

HERLIN Michèle


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening.

Brussel, 8 juni 2023.

De Vicepresident en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^