Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 september 2022
gepubliceerd op 12 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042315
pub.
12/12/2022
prom.
14/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 83;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur ;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Overwegende dat de heer Elie TEICHER, ontslagnemend lid, geen aangestelde plaatsvervanger heeft;

Dat één van de drie plaatsvervangende deskundigen in 'Privé-archief » aangesteld moeten worden, inzonderheid Mevr. Léa LENTZEN, Mevr. Marie MEYER en Mevr. Camille VANBERSY;

Overwegende de terugtrekking van Mevr. LENTZEN en Mevr. MEYER en dat alleen Mevr. VANBERSY belangstelling heeft getoond voor de te vervullen functie;

Overwegende de bijkomende oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 29 maart 2022 ter aanvulling van sommige adviesorganen die werden opgericht met toepassing van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidaturen van Mevr. ANCION Laurence, Mevr. CHIKHI Naïma, Mevr. DE BRUYN Estelle en Mevr. PEUCKERT Valérie ;

Overwegende dat deze kandidaturen werden ingediend binnen de termijn voorzien in artikel 6 van het hierboven vermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn voor zover ze aan de vereisten van artikel 5 § 4 van voornoemd besluit beantwoorden;

Overwegende de vergelijking van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van artikel 7 § 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, evenals de adviezen gegeven door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat de voorwaarden om benoemd te worden en voorzien bij de artikelen 3, 4 en 83 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en bij artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, vervuld zijn door Mevr. ANCION en Mevr. PEUCKERT ;

Dat de bovenvermelde personen geldig aangesteld kunnen worden ;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, wordt vervangen als volgt : « Worden benoemd tot lid van de commissie voor het cultureel patrimonium voor een periode van vijf jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen in musea en andere museuminstellingen, van wie er tenminste één respectief bekwaam is in:

a) schone en toegepaste kunsten; FOUCART Julien DRAGUET Michel

DESAUVAGE Grégory GENTEN Carmen

b) geschiedenis en archeologie

GAUTIER Guérand VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie

ROUSMAN Corentin MAJERUS Pascal

c) wetenschap, technieken en natuurwetenschappen

MICHEL Christian PIRSON Chloé

REMY Christophe ONUCZAK Ludivine

d) gespecialiseerde of regionale musea

LOUREAU Serge PELTIER Florence

LEBECQUE Fiona DOYEN Charlotte

e) museologie

CARLIER Aurore

THOMAS Catherine

f) pedagogische bemiddeling

COISNE Mélanie LAURENT Sophie MEDICI Florian

COLLIN Manon ANCION Laurence PEUCKERT Valérie

2° als deskundigen in privé-archief, waaronder:

a) acht deskundigen op het gebied van hedendaagse archivering, met name twee deskundigen die werkzaam zijn als hoofd of coördinator van een privé-archiefcentrum

BOUDART Laurence PIRET Bérengère VANDERPELEN-DIAGRE Cécile WAHNON DE OLIVIERA Olivia GEERKENS Eric ZAREBA Szymon WELTER François VANBERSY Camille

LENTZEN Léa MEYER Marie

b) twee deskundigen op het gebied van de informatie- en documentatiewetenschappen, en meer in het bijzonder op het gebied van de informatie- en communicatietechnologieën

FRANCOIS Aurore TAVARES GOUVEIA Sara

WALLEZ Natacha /

3° als deskundigen op het gebied van etnologie en immaterieel cultureel erfgoed

BERHIN Michel COURTOY Mathieu DUBUISSON Laurent GOFFIN Benoît LEMPEREUR Françoise MATHIEU Clémence QUOILLIN Cécile VAN DE VOORDE Véronique VALENTINO Manuela

BRIOT Benjamin LEGGE Robin PIERRE Sébastien GESCHE-KONING Nicole

4° als deskundigen op het gebied van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed, met inbegrip van :

a) vijf erfgoeddeskundigen, van wie ten minste één bevoegd is voor : i) prehistorisch, protohistorisch of oud cultureel erfgoed ii) het artistieke of historische erfgoed van de middeleeuwen en de moderne tijd iii) het artistieke of historische erfgoed van de negentiende en twintigste eeuw iv) wetenschappelijk of technisch erfgoed v) etnologisch erfgoed.

i) GILLET Evelyne ii) MAILLARD Monique iii) LAOUREUX Denis iv) WANSON Sonia v) LEGGE Jacky


SMOLDEREN Alison BALACE Sophie CREPIN Marie-Hélène STELMES Anne

b) twee deskundigen op het gebied van natuurbehoud en restauratie

BRUYERE Denis TOURNEUR Francis

MERCIER Emmanuelle VANHAUWERMEIREN Corinne

c) twee deskundigen die in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, een bachelor- of een masterdiploma in de rechten

de CLIPPELE Marie-Sophie /

5° als deskundigen met expertise op een van de volgende gebieden :

a) culturele centra

LEMAIRE Amik


b) centra van expressie en creativiteit

COEKELBERGHS Barbara


c) de podiumkunsten

JAGENEAU Dimitri

TEHEUX Michel

d) de plastische kunsten

LEJEUNE Anaël


f) endogene regionale talen

HERLIN Michèle


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 september 2022.

B. LINARD

^