Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 februari 2020
gepubliceerd op 26 februari 2020

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020040427
pub.
26/02/2020
prom.
17/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.22 en VIII.24;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie;

Overwegende dat de huidige voorzitter zijn ontslag heeft ingediend;

Overwegende dat de organisatie, die de huidige voorzitter vertegenwoordigt, de kandidatuur van de heer Olivier Vandooren heeft voorgesteld;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag uit zijn mandaat van voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie wordt verleend aan dhr. Herman Derache.

Art. 2.Dhr. Olivier Vandooren wordt tot voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie benoemd, ter vervanging van dhr. Herman Derache, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

^