Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 26 maart 2020

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Bericht Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020 werd in laatste aanleg uitspraak gedaan over het op 14 januari 2019 door de bv Pyroshop ingestelde hoger beroep tegen het besluit van de deputatie v Met toepassing van het artikel 23, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1958 hou(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020040790
pub.
26/03/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Bericht Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040391 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021031295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling sluiten werd in laatste aanleg uitspraak gedaan over het op 14 januari 2019 door de bv Pyroshop ingestelde hoger beroep tegen het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 6 december 2018 met kenmerk MLSPR-2018-0007.

Met toepassing van het artikel 23, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, werd de beslissing aan de exploitant betekend op datum van 21 februari 2020 en vanaf 9 maart 2020 werd een bericht op het gemeentebestuur uitgehangen met vermelding van mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing bij de Raad van State.

^