Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2020

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. DE RIJK TIM, met ingang van 15.09.2018 M. BLONDEEL ALEJANDRO A P, met ingang van 01.12.2019

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020044202
pub.
18/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040391 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021031295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. DE RIJK TIM, met ingang van 15.09.2018 M. BLONDEEL ALEJANDRO A P, met ingang van 01.12.2019 M. BULANZA MPER SANDY, met ingang van 01.12.2019 M. LAUWEREINS OLIVIER T, met ingang van 01.12.2019 M. LECOMTE JUSTINE, met ingang van 01.12.2019 M. AERTS MARIE P H, met ingang van 15.12.2019 M. COCHART SOPHIE C A-M B, met ingang van 15.12.2019 M. FRANCOIS SEYAN P D, met ingang van 15.12.2019 M. GUILLAUME DAMIEN A S G, met ingang van 15.12.2019 M. HENSKENS ARNAUD G M U, met ingang van 15.12.2019 M. HESEMANS GOMER, met ingang van 15.12.2019 M. JACQUES GENEVIEVE L P J, met ingang van 15.12.2019 M. SILVA ESCUDERO RICARDO M, met ingang van 15.12.2019 M. ZEDAZI WASSILA, met ingang van 17.12.2019

^