Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 10 november 2017

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017013931
pub.
10/11/2017
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.21, VIII.23 en VIII.24;

Gelet op de koninklijke besluiten van 5 december 2011 en van 12 april 2016 houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie;

Overwegende dat, naar aanleiding van een bij de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie gedane oproep tot kandidaturen, slechts de heer Herman Derache zijn kandidatuur heeft ingediend;

Overwegende dat de heer Herman Derache de huidige voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie is en dat het mandaat van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie hernieuwbaar is;

Overwegende dat de Hoge Raad voor Normalisatie voorstelt om het mandaat van de heer Herman Derache, de huidige voorzitter, te hernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Herman Derache wordt tot voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie benoemd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 20 januari 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

^