Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2020

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. PETERS EVY M A G, met ingang van 15.11.2019 M. DHOORE KIMBERLY F E, met ingang van 01.12.2019(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020044203
pub.
18/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040391 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021031295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. PETERS EVY M A G, met ingang van 15.11.2019 M. DHOORE KIMBERLY F E, met ingang van 01.12.2019 M. LOFFET LUDIVINE J C, met ingang van 15.12.2019 M. WATILLON SOPHIE L M D, met ingang van 15.12.2019

^