Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 september 2020

Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegen M. DE RIDDER Christiane J S, Adviseur, 1 januari 2020 M. HAILLEZ Luc I, Adviseur, 1 januari 2020(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020031269
pub.
02/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040391 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021031295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling sluiten, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam, aan: M. DE RIDDER Christiane J S, Adviseur, 1 januari 2020 M. HAILLEZ Luc I, Adviseur, 1 januari 2020 M. VAN DURME Urbain J H,, Adviseur, 1 april 2020 M. TORREKENS Werner A P I,, Adviseur, 1 mei 2020 M. CRYNS Marie-Anne G H E, Attaché, 1 juni 2020 M. DESSEYN Ronald E,, Adviseur, 1 juni 2020 M. LOISEAU Elisabeth M L, Adviseur, 1 juni 2020 M. PAQUAY Marie-Louise H A G, Attaché, 1 juni 2020 M. POINCIGNON Roger R R,, Adviseur, 1 juni 2020 M. VAN GAEVER Marc P, Adviseur, 1 juni 2020 M. VERBAUWEN Robert A, Adviseur, 1 juni 2020 De betrokkenen worden gemachtigd om de eretitel van hun ambt te voeren.

^