Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 mei 2016
gepubliceerd op 25 mei 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016202190
pub.
25/05/2016
prom.
04/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009204396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de artikelen 44 en 45, § 1, gewijzigd bij de wet van 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006202942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk sluiten betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de artikelen 4 tot en met 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009204396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Gelet op de voordrachten van vervangers gedaan door het Algemeen Belgisch Vakverbond, conform de bepalingen van artikel 8 van voornoemd koninklijk besluit van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006202942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk sluiten;

Gelet op de brief van 4 april 2016 van de voorzitter van navb-cnac Constructiv waarbij meegedeeld wordt dat de heer Carl Heyrman niet langer deze organisatie vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk als buitengewoon lid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag als werknemersvertegenwoordiger in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt verleend aan : de heer François Philips en Mevr. Kristel Debacker.

Art. 2.Worden in toepassing van artikel 8 van het besluit van 27 oktober 2006 benoemd tot gewoon lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk als afgevaardigde van de meest representatieve werknemersorganisaties: de heer Bruno Melckmans en Mevr. Valérie Jadoul.

Hun naam wordt op alfabetische wijze ingevoegd in de lijst van personen genoemd in artikel 1 van het besluit van 20 september 2009.

Art. 3.Eervol ontslag als buitengewoon lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt verleend aan de heer Carl Heyrman.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 april 2016.

Art. 5.De Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^