Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 mei 2016

Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, is de heer RENAUX Jean-Marie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer SAVOYE Marce

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016201850
pub.
19/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^