Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 mei 2012
gepubliceerd op 31 oktober 2012

Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012202445
pub.
31/10/2012
prom.
15/05/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2012. - Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006202942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk sluiten betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, artikel 10, § 1;

Gelet op het voorstel van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk geformuleerd tijdens zijn bijeenkomst op 17 februari 2012;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk : - Mevrouw Lutgart Braeckman, professor aan de Universiteit van Gent; - Mevrouw Marijke Bruyninckx voor Preventie en Interim; - De heer Marc De Greef voor Prevent, het Instituut voor preventie en welzijn op het werk; - Mevrouw Annemie De Lamper voor de VVIB, Vereniging van interne bedrijfsartsen; - De heer Geert De Smet voor Co-Prev, Vereniging van externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk; - De heer Philippe Farr voor de APBMT, de Association professionnelle Belge des Médecins du Travail; - Mevrouw Liesbeth Fivez voor het PVI, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen; - Mevrouw Isabelle Hansez, professor aan de Universiteit van Luik; - Mevrouw Catherine Hellemans, professor aan de Université libre de Bruxelles; - De heer Carl Heyrman, voor het NAVB, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf; - Mevrouw Veerle Hermans voor de BES, de Belgian Ergonomics Society; - Mevrouw Joceline Katshinda voor Psychoprev, l'association des psychologues conseillers en prévention, en voor de VPPA, de Vereniging voor Preventieadviseurs Psychosociale Aspecten; - De heer Jean-Yves Louppe voor de ARCoP, Association royale des Conseillers en prévention; - De heer Jef Peuters voor PreBes, de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming; - Mevrouw Agnès Van Daele, professor aan de Universiteit van Bergen; - Mevrouw Anne Van Regenmortel, professor aan de Universiteit Antwerpen; - De heer Steven Verpaele voor de Belgian Society for Occupational Hygiene; - De heer Guy Vogt voor de B.B.v.Ag., Belgische beroepsvereniging voor arbeidsgeneesheren.

Art. 2.Het mandaat van deze personen vervalt wanneer zij niet langer actief zijn bij de instantie waarbij zij werkzaam waren op het ogenblik dat zij benoemd zijn voor de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

Art. 3.Alle mandaten van buitengewone leden vervallen wanneer de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wedersamengesteld wordt in uitvoering van artikel 13, § 1 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006202942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk sluiten betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996; Koninklijk besluit van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006202942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 novembre 2006.

^