Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 14 december 2015

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vastlegging van de verdere controlemaatregelen na ontmanteling betreffende de THETIS onderzoeksreactor van de Universiteit Gent te Gent in toepassing van artikel 2.25 van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 waarbij de Universiteit Gent vergund wordt om de THETIS onderzoeksreactor te ontmantelen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015205769
pub.
14/12/2015
prom.
25/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


25 NOVEMBER 2015. - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vastlegging van de verdere controlemaatregelen na ontmanteling betreffende de THETIS onderzoeksreactor van de Universiteit Gent te Gent in toepassing van artikel 2.25 van het koninklijk besluit van 15 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige Tuchtcommissie en de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten sluiten waarbij de Universiteit Gent vergund wordt om de THETIS onderzoeksreactor te ontmantelen


Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 worden de controlemaatregelen zoals die van toepassing zijn in de vergunning B-0012023 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle zijn van toepassing op de THETIS onderzoeksreactor van de Universiteit Gent.

Tevens wordt het koninklijk besluit van 15 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige Tuchtcommissie en de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten sluiten, waarbij de Universiteit Gent vergund wordt om de THETIS onderzoeksreactor te ontmantelen, opgeheven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^