Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 05 november 2009

Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204396
pub.
05/11/2009
prom.
20/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op de artikelen 44 en 45, § 1, gewijzigd bij de wet van 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, inzonderheid op de artikelen 4 tot en met 9;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op de voordrachten gedaan door de betrokken instanties, conform de bepalingen van de artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 27 oktober 2006;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot gewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk als afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties : Mevr. Virginie Caverneels.

De heer Herman Fonck.

De heer Patrick Franceus.

Mevr. Isabelle van Hiel.

Mevr. Martine Le Garroy.

De heer Stéphane Lepoutre.

De heer Bruno Melckmans.

De heer François Philips.

De heer Daniel Van Daele.

Mevr. Bergie Van Den Bossche.

De heer Vincent Van der Haegen.

De heer Johan Verbrugghe.

Art. 2.Mevr. Patricia Piette wordt tot gewoon geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad benoemd, als vertegenwoordigster van de meest representatieve werknemersorganisaties uit de niet-commerciële sector.

Art. 3.Worden benoemd tot gewone leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties : De heer Paul Anrijs.

De heer Kris Baetens.

Mevr. Isabelle Bosmans.

De heer Kris De Meester.

De heer Geert De Prez.

De heer Dirk Gullentops.

Mevr. Véronique Lombaerts.

De heer André Pelegrin.

Mevr. Sophie Rosman.

De heer Luc Soens.

Mevr. Anne Van der Smissen.

De heer Thierry Vanmol.

Art. 4.De heer Jules Baert wordt tot gewoon geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad benoemd, als vertegenwoordiger van de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de niet-commerciële sector.

Art. 5.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties : De heer Alfons De Mey.

Mevr. Christine De Paepe.

Mevr. Marie-Jeanne De Pauw.

De heer Christian Masai.

De heer Frank Moreels.

Mevr. Sabine Slegers.

De heer Claudio Sonda.

De heer Johan Vandenbussche.

De heer Rik Vanessche.

De heer Kris Van Eyck.

De heer Vic Van Kerrebroeck.

De heer Eddy Van Lancker.

Art. 6.Mevr. Ada Jacobs wordt tot plaatsvervangend geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad benoemd, als vertegenwoordigster van de meest representatieve werknemersorganisaties uit de niet-commerciële sector.

Art. 7.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties : Mevr. Claire Bosch.

De heer David Caen.

Mevr. Gillie Carprieaux.

Mevr. Myriam De Pauw.

De heer Luk Deurinck.

De heer Pascal Dewandeleer.

Mevr. Hilde Engels.

De heer Marc Junius.

De heer Michel Lerat;

Mevr. Rebecca Marissael.

De heer Jean-Michel Oger.

Mevr. Anne Vanderstappen.

Art. 8.Mevr. Anne-Marie Jaumotte wordt tot plaatsvervangend geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad benoemd, als vertegenwoordigster van de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de niet-commerciële sector.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 20 juli 1990, Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1990.

Erratum Belgisch Staatsblad van 23 november 1990.

Wet van 17 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 31 juli 1997.

Koninklijk besluit van 27 oktober 2006, Belgisch Staatsblad van 21 november 2006.

Erratum Belgisch Staatsblad van 20 december 2006, Ed. 2.

^