Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 01 juli 2021

Leefmilieu Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt BV DB CARGO BELGIUM gelegen Noorderlaan 111 bus 17 te 2030 Antwerpen er Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overh(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203113
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt BV DB CARGO BELGIUM gelegen Noorderlaan 111 bus 17 te 2030 Antwerpen erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt BVBA MICASS gelegen Heideveld 5 te 9960 Assenede, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de NV TOBRI gelegen Fonds Râce 5 te 4300 Borgworm, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt NV TRANSCO gelegen Z.I. Um Monkeler 60 te 4149 Esch-sur-Alzette (Luxemburg), erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 7 maart 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt opschorting van de bij ministerieel besluit van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040932 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030593 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze sluiten aan de BV SWARTJES TRANSPORT, gelegen Nijverheidsweg 42 te 6541 CM Nijmegen (Nederland), verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, opgeheven.

Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de bij administratieve beslissing van 25 maart 2021 toegekende erkenning van GmbH BARES BAUSTOFFHANDEL & REIFENSERVICE, gevestigd Zum Gleis-Dreieck 38 te 06347 Gerbstedt (Duitsland) als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten aan de heer Serge Claus, woonachtig rue de l'Octroi 10 te 7130 Bray, verleend werd, opgeschort.

Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 15 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205115 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 21/03/2019 numac 2019040737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Les petits chi-chi" gelegen te Louis Mettewielaan 93/5, 1080 Brussel als hobbykwekerij van honden aan de heer Draguet Xavier in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012310 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten aan ELOY TRAVAUX, gelegen rue des Spinettes 13 te 4140 Sprimont, verleend werd, opgeschort.

Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014833 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst sluiten aan sprl NOISET-LATOUR, gelegen Chaussée Malmaison 10 te 6637 Fauvillers, verleend werd, opgeschort.

^