Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 november 2018
gepubliceerd op 23 november 2018

Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018014833
pub.
23/11/2018
prom.
12/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


12 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVII.39, vierde lid, 2°, ingevoegd door de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018011728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht sluiten;

Overwegende dat het onderzoek van het dossier dat door de beroepsvereniging "BZB-FEDAFIN" werd voorgelegd, aantoont dat aan de voorwaarden van het artikel XVII.39, vierde lid, 2°, van het Wetboek van economisch recht is voldaan, Besluit : Enig artikel. De beroepsvereniging "BZB-FEDAFIN", ondernemingsnummer 0466.737.571, wordt erkend om te kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger in een rechtsvordering tot collectief herstel van een schade die geleden is door de K.M.O.'s die actief zijn in het domein van bank-, beleggings-, verzekerings-, en/of kredietproducten.

Brussel, 12 november 2018.

K. PEETERS

^