Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2019
gepubliceerd op 07 november 2019

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019205116
pub.
07/11/2019
prom.
15/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019


De Minister-President, De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, artikel 32;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.11, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 oktober 2018 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het Programma Interreg V, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): INTERREG V - Noord-West Europa;

Hoofdlijn 2 : Vermindering van de koolstofemissies Titel : GREENWIN;

Operator : ULg;

Basisallocatie: 01.11.11;

Vastleggingskredieten : 119.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 36.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 203 0000 0657;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.05 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 40.06 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 18 augustus 2016, 13 december 2018 en 10 januari 2019 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Interreg V, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Interreg V Grote Regio;

Hoofdlijn 2 : Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.5 : Beperking van de milieu-effecten in het kader van de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Grote Regio;

Titel : Persephone;

Operator : "Au Pays de l'Attert";

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 32.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 205 0000 0005;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.4 : Creatieve, innoverende en duurzame bevordering en ontwikkeling van het grensoverschrijdende patrimonium via toerisme;

Titel : DEMO;

Operator : "3D asbl";

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 45.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 304 0000 0126;

Titel : DEMO;

Operator : Cultuurcentrum René Magritte;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 27.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 304 0000 0126;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlike hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Titel : TEC!;

Operator : « Hainaut Développement Gestion »;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0167;

Titel : VALSE;

Operator : "Centre Terre et Pierre";

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 34.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0161;

Titel : DIADem;

Operator : CER GROUPE;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 7.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Programma Interreg V « Grote Regio »;

Hoofdlijn 2 : Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.3 : Een gunstige instandhouding van het natuurlijk milieu bereiken;

Titel : NOE/NOAH;

Operator : ULg;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vastleggingskredieten : 160.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 48.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 307 0000 0117;

Titel : NOE/NOAH;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vastleggingskredieten : 76.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 22.800 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 307 0000 0117;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlike hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Titel : TRANSFRAIR;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vastleggingskredieten : 374.102 EUR;

Vereffeningskredieten: 112.231 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0361;

Titel : TRANSFRAIR;

Operator : AWAC;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vastleggingskredieten : 147.444 EUR;

Vereffeningskredieten: 44.233 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0361;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.4 : Creatieve, innoverende en duurzame bevordering en ontwikkeling van het grensoverschrijdende patrimonium via toerisme;

Titel : DEMO;

Operator : IDEA;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 22.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 304 0000 0126;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlike hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Titel : DIADem;

Operator : SWDE;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 24.509 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Titel : DIADem;

Operator : ULg (Aarlen);

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 19.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Titel : DIADem;

Operator : Universiteit van Namen;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 44.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Titel : TEC!;

Operator : Stad Komen-Waasten;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 12.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0167;

Titel : TEC!;

Operator : Stad Moeskroen;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 6.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0167;

Titel : VALSE;

Operator : ISSeP;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 28.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0161;

Titel : VALYS;

Operator : Stad Komen-Waasten;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 17.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0160;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.06 en 41.02, programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om gevolg te geven aan de beslissing van de Waalse Regering van 9 juli 2015 in het kader van het programma ESPON, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Europees samenwerkingsprogramma ESPON 2020;

Titel : Technische bijstand;

Project: Belgian ESPON Contact Point;

Operator : UGENT - VUB -Ulg;

Basisallocatie: 12.06.02;

Vereffeningskredieten: 9.000 EUR;

Codificatie van het project: E ES 1 300ECP 0001 B;

Titel : Versterking van de institutionele capaciteiten en van de doeltreffendheid van het Overheidsbestuur;

Project: Waalse bijdrage tot het programma;

Operator : DATer Luxembourg;

Basisallocatie: 41.02.02;

Vereffeningskredieten: 15.000 EUR;

Codificatie van het project: E ES 1 300COP 0001 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 119 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 11 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 758 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 610 duizend EUR overgedragen binnen de programma's 02, 03 en 11 van de organisatieafdelingen 14, 15 en 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 03 en 11 van de organisatieafdelingen 14, 15, 16 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet Na 1e aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 34 01.01.01

34.253

83.969

- 877

-

33.376

83.969

O.A. 14 01.11.11

0

37

+ 119

+ 36

119

73

O.A. 15 33.05.02

0

151

-

+ 150

0

301

O.A. 15 40.06.02

0

125

+ 758

+ 400

758

525

O.A. 15 52.05.02

0

2.193

-

- 586

0

1.607

O.A. 16 12.06.02

0

8

-

+9

0

17

O.A. 16 41.02.02

0

5

-

+15

0

20

O.A. 16 63.21.03

0

431

-

-24

0

407


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 15 maart 2019.

W. BORSUS C. DI ANTONIO

^