Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 februari 2017
gepubliceerd op 23 maart 2017

Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201544
pub.
23/03/2017
prom.
23/02/2017
ELI
eli/besluit/2017/02/23/2017201544/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, de artikelen 1, § 3, 1°, 3° en 4°, 2, eerste lid, 6, § 1, derde lid, en § 2, lid 1 en 2, 1° en 2°, 7, § 1er, eerste lid, en § 2, lid 1 en 3, 1° en 2°, 9, § 1, eerstel lid 1, en § 2, 10, § 2, lid 1 en 2, en § 3, eerstel lid, 11, 12, 14, leden 1, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°, en 2, 37 en 38, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten sluiten betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten sluiten betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2002 betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2003 pub. 07/07/2003 numac 2003027551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203950 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies sluiten tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies sluiten betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies sluiten0 betreffende de steun voor internationalisering van de ondernemingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 oktober 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 oktober 2016;

Gelet op het verslag van 23 februari 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het "AWEX" van 16 december 2016, gegeven overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/1998 pub. 10/04/1998 numac 1998027237 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation" (1) sluiten houdende oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" (Waals Exportagentschap voor uitvoer en Buitenlandse Investeringen);

Gelet op advies nr. 60.839/2 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Innovatie en Digitale Technologieën, de Minister van Energie en de Minister van Vorming;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemeen Afdeling 1. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten : het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;2° de Minister : de Minister van Economie;3° de Minister van Energie : de Minister bevoegd voor Energie;4° de Minister van Vorming : de Minister bevoegd voor Vorming;5° de Administratie : het "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" (Waals Exportagentschap voor uitvoer en Buitenlandse Investeringen), het Operationele directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst of, in voorkomend geval;het Operationele Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie van de Waalse Overheidsdienst; 6° de Inspectie : de personeelsleden aangewezen door de Regering of door het "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" die de toepassing van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten en van de besluiten genomen ter uitvoering van het decreet controleren, en die toezicht houden op de naleving ervan; 7° de "NACE-BEL-code" : de nomenclatuur van de economische activiteiten opgesteld door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een geharmoniseerd Europees kader, opgelegd bij verordening (EEG) nr. 3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap. Afdeling 2. - Groeitraject van een onderneming

Art. 2.Om in aanmerking te komen voor de maatregelen voorzien voor de ondernemingen die een groeitraject hebben, moet de onderneming aan de volgende criteria voldoen : 1° het groeitraject heeft een strategisch karakter;2° het traject steunt de groei tijdens de processen voor de verandering, de innovatie of de internationalisering van de onderneming;3° het groeitraject heeft een moeilijk omkeerbaar karakter;4° het groeitraject heeft een belangrijke impact op de processen van de onderneming in haar geheel. De Minister kan, na overleg met de Minister van Energie en de Minister van Vorming, de criteria van het groeitraject van de onderneming bedoeld in het eerste lid bepalen.

De Minister bepaalt de modaliteiten voor de verificatie van deze criteria. Afdeling 3. - Het ondernemingspaspoort

Art. 3.§ 1. Een attest van zijn hoedanigheid van micro-, kleine of middelgrote onderneming, genoemd "ondernemingspaspoort", wordt verleend aan elke onderneming die erom verzoekt.

De Minister bepaalt de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag alsook de procedure voor het verstrekken van het ondernemingspaspoort.

Het ondernemingspaspoort heeft een geldigheidsduur van één jaar. § 2. De gegevens voor de berekening van de jaarlijkse omzet, het balanstotaal en het aantal tewerkgestelde personen worden bepaald op basis van de laatste jaarrekening neergelegd met inachtneming van de wettelijke termijn voor de indiening bij de Nationale Bank van België vóór de datum van indiening van de steunaanvraag en beschikbaar via een centrale gegevensbank.

Voor de berekening van de jaarlijkse omzet, moet men verstaan de omzet betreffende het laatst afgesloten werkingsjaar, dat aan de indiening van de aanvraag voorafgaat en gewogen over twaalf maanden als dit werkingsjaar een periode van meer dan twaalf maanden dekt.

Voor de onderneming die haar jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België neerlegt, worden de gegevens voor de berekening : 1° van de jaarlijkse omzet vastgesteld op basis van de laatste aangifte bij de directe belastingen vóór de indieningsdatum van de steunaanvraag;2° van het aantal tewerkgestelde personen bepaald door een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin het aantal werknemers tewerkgesteld binnen de onderneming vóór de indieningsdatum van de steunaanvraag wordt vermeld. In het geval van een recentelijk opgerichte onderneming waarvan de eerste jaarrekening nog niet is afgesloten en waarvan de eerste belastingsaangifte nog niet is gedaan, worden de gegevens opgesteld op basis van een financieel plan van het eerste activiteitenjaar. § 3. Voor de berekening van het tewerkstellingsbestand, dient men te verstaan : het jaargemiddelde van het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst in de bedrijfszetel waarop de aanvraag betrekking heeft, overeenstemmend met het aantal werkeenheden, berekend op grond van de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid over de vier kwartalen die aan de indiening van de aanvraag voorafgaan. § 4. Voor de berekening van het balanstotaal, dient men te verstaan het totaal opgenomen in de balans betreffende het laatst afgesloten werkingsjaar, dat aan de indiening van de steunaanvraag voorafgaat en gewogen over twaalf maanden als dit werkingsjaar een periode van meer dan twaalf maanden dekt. HOOFDSTUK II. - Het geïntegreerd steunportfolio

Art. 4.§ 1. Het maximum bedrag over drie jaren verspreid per pijler van het elektronische portfolio van een projectontwikkelaar is de volgende : 1° pijler vorming : 6.000 euro; 2° pijler adviesverlening : 20.000 euro; 3° pijler coaching : 15.000 euro.

Het gecumuleerde bedrag van de toegekende steun mag evenwel het bedrag van 37.500 euro niet overschrijden, behoudens de mogelijkheid van toekenning van een aanvullend bedrag zoals bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten. § 2. Het maximum bedrag van de subsidies, beoogd bij de de minimis-verordening, per jaar toegekend aan een onderneming bedraagt 100.000 euro, waarbij dat bedrag opgesplitst kan worden over de drie pijlers van het elektronische portfolio.

Art. 5.De Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming bepalen, ieder wat hem betreft : 1° de soorten kosten die in aanmerking komen voor de pijlers van het elektronische portfolio van de projectontwikkelaar en voor die van de onderneming;2° dezelfde in aanmerking komende kosten, al dan niet terugkerend, en de termijnen tussen diezelfde diensten;3° het tijdsbestek waarin de dienstverlening wordt verricht;4° het percentage van de steun voor elke in aanmerking komende kost alsook de aanpassingen van deze rentevoet voor : a) een starter, een micro-onderneming, een kleine of een middelgrote onderneming;b) een onderneming in groeitraject;5° de uitzonderingen op de maximum rentevoet van tachtig percent van het bedrag van de in aanmerking komende kosten;6° het maximumbedrag van subsidie toegekend voor elke in aanmerking komende kost alsook de eventuele aanpassingen van dit bedrag voor : a) een starter, een micro-onderneming, een kleine of een middelgrote onderneming;b) een onderneming in groeitraject. De Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming kan bovendien, ieder wat hem betreft, het begrip projectontwikkelaar verduidelijken alsook de criteria om na te gaan of de ondernemingen in aanmerking komen.

Art. 6.Alleen de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit op de datum van indiening van de steunaanvraag onder de sectoren bepaaldop grond van de "NACE-BEL-code" door de Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming valt, ieder wat hem betreft, komen in aanmerking voor de geïntegreerd steunportfolio.

De verwijzing naar de NACE-BEL-code maakt het vermoeden uit dat de onderneming of diens investeringsprogramma onder dat activiteitengebied ressorteert.

De onderneming kan vaststellen dat de NACE-BEL-code die haar wordt toegeschreven niet aan haar activiteitengebied of aan het door haar in het vooruitzicht gestelde investeringsprogramma beantwoordt en dat ze bij de Kruispuntbank Ondernemingen stappen heeft ondernomen om één of verschillende andere codes te krijgen. HOOFDSTUK III. - Labeling of erkenning van de dienstverleners

Art. 7.De Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming, ieder wat hem betreft, kan een dienstverlener vrijstellen van de labeling als een specifieke erkenning wordt georganiseerd die de principes van het kwaliteitsreferentieel bedoeld in artikel 8 overneemt.

De Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming bepalen, ieder wat hem betreft, de voorwaarden en de modaliteiten van deze erkenning.

Art. 8.Een kwaliteitsreferentieel van de dienstverleners bestaande uit algemene elementen van informatie en bevoegdheid alsook concrete verbintenissen inzake dienstkwaliteit, met name in termen van toegankelijkheid, ontvangst, behandeling van de aanvraag, beheer van de relatie met de projectontwikkelaars of de ondernemingen wordt gezamenlijk bepaald door de Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming op de voordracht van het referentiecentrum.

Elke dienstverlener die gelabeld wenst te worden gaat zich inspannen voor de kwaliteit door, overeenkomstig het kwaliteitsreferentieel, zijn verbintenissen te formuleren wat betreft het niveau en de kwaliteit van de diensten die hij garandeert aan de projectontwikkelaars of aan de ondernemingen.

Art. 9.§ 1. De Minister erkent een referentiecentrum als instelling belast met de controle van het kwaliteitsreferentieel en met de begeleiding voor de labeling van de dienstverleners als hij : 1° opgericht is in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk met als doel, op zijn minst voor een deel, de sensibilisering, de vorming en de begeleiding van de onderneming voor het thema van de kwaliteit;2° beschikt over een raad van bestuur die bestaat uit deskundigen inzake kwaliteit;3° beschikt over een team dat minstens bestaat uit twee deskundigen inzake kwaliteit;4° een ervaring van minstens tien jaar heeft in de sensibilisering, de vorming en de begeleiding van ondernemingen voor het thema van de kwaliteit;5° zich ertoe verbindt de opdrachten toegekend door dit besluit te vervullen en niet zelf een dienstverlener te zijn in het kader van de steunportfolio. § 2. Het erkende referentiecentrum : 1° geeft de Administratie een advies over de labelingsaanvraag, de labelingshernieuwing of de labelingsintrekking van de verleners, in voorkomend geval, na een specifiek advies waarvan de modaliteiten worden bepaald door de Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming, ieder wat hem betreft;2° zorgt voor de kennis en de naleving van het kwaliteitsreferentieel bij de dienstverleners;3° formuleert aanbevelingen die bestemd zijn om de kwaliteit van de dienstverleners te verbeteren;4° organiseert een basis- en voortgezet sensibiliserings- en opleidingsprogramma voor het thema van de kwaliteit voor de dienstverleners.

Art. 10.§ 1. De erkenningsaanvraag wordt bij aangetekend schrijven of elk middel waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend aan het Operationele directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst gericht.

De erkenningsaanvraag wordt ingediend in de vorm van een verklaring op erewoord waarvan het model door de Administratie wordt opgemaakt en aan de hand waarvan de aanvrager voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 9, § 1, 1° tot 3°.

Dit attest wordt aangevuld met : 1° een uiteenzetting van de ervaring van de aanvrager in de sensibilisering, de vorming en de begeleiding van ondernemingen voor het thema van de kwaliteit;2° de deliberatie van het bevoegde orgaan van de aanvrager waarin de verbintenis opgenomen is om de opdrachten toegewezen krachtens dit besluit te vervullen en niet zelf een dienstverlener te zijn in het kader van de steunportfolio;3° een methodologische nota waarin de aanvrager bepaalt hoe hij concreet aan de opdrachten gaat voldoen die aan het referentiecentrum worden toevertrouwd. Elke wijziging van de gegevens vervat in de verklaring op erewoord wordt binnen vijftien dagen aan de administratie meegedeeld. § 2. De Minister beslist binnen twee maanden te rekenen van de indiening van de aanvraag. De erkenning wordt voor een onbepaalde periode toegekend maar wordt om de vijf jaar beoordeeld.

Als verschillende erkenningsaanvragen worden ingediend, zullen ze vergeleken worden ten opzichte van de criteria bepaald bij dit besluit, in voorkomend geval na verhoor van de aanvragers van de erkenning.

In het geval van niet-naleving van de voorwaarden bepaald bij dit besluit of indien de opdrachten toegewezen bij dit besluit niet worden vervuld, kan de erkenning ingetrokken worden.

Art. 11.Binnen de perken van de begrotingskredieten kent de Regering het referentiecentrum jaarlijks de middelen toe voor de uitoefening van zijn opdrachten.

De middelen dekken de personeelskosten en de werkingskosten, na aftrek van de labelingskost betaald door de dienstverlener.

Art. 12.§ 1. De dienstverlener die gelabeld wenst te worden dient een labelingsaanvraag in bij het referentiecentrum volgens de modaliteiten gezamenlijk bepaald door de Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming.

De labelingsaanvraag gaat minstens vergezeld van een dossier bestaande uit : 1° een afwezigheid van schulden t.o.v. het Waalse Gewest of een attest of een solvabiliteitscertificaat; 2° een diploma of relevante opleidingen in samenhang met de bevoegdheidsdomeinen beoogd door de labeling;3° een omschrijving van de ervaringen, bestaande uit een ervaring van 3 jaar in het of de gewenste domeinen en verworven tijdens de jaren die rechtreeks voorafgaan aan de aanvraag; 4° een ondertekende verklaring op erewoord waarbij de juistheid van de verstrekte informatie wordt bevestigd De labelingskost die geen 1.000 euro overschrijdt, valt ten laste van de dienstverlener.

In de schatting van de kost van de labeling wordt ook rekening gehouden met de maat van de structuur waardoor de dienstverlener zijn activiteit uitoefent. Het referentiecentrum maakt een tariefstructuur op rekening houdend met deze criteria.

De labeling van de dienstverlener wordt toegekend door de Administratie voor een maximumduur van drie jaar.

De Administratie registreert de gelabelde of erkende verlener op het webplatform.

In het geval van weigering van labeling kan een dienstverlener een beroep indienen bij de Minister, de Minister van Energie of de Minister van Vorming die ermee belast wordt een beslissing te nemen binnen de twee maanden. § 2. In het geval van niet-naleving van de bepalingen bepaald bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten of de uitvoeringsbesluiten, kan de Administratie, na verhoor de dienstverlener van de elektronische portfolio uitsluiten tijdens een bepaalde duur van maximum een jaar.

Het referentiecentrum of de erkenningsverlenende overheid wordt ingelicht over de beslissing.

De herinschrijving van de dienstverlener op het webplatform bestemd voor de steunportfolio kan uitsluitend gebeuren na het gunstig advies van het referentiecentrum en van de Administratie of de erkenningsverlenende overheid.

Art. 13.De dienstverlener stelt de overheid die hem gelabeld of erkend heeft in kennis van elke verandering van zijn gegevens uiteengezet op het webplatform bestemd voor de steunportfolio.

In het geval van niet-naleving van de bepalingen bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten of de uitvoeringsbesluiten of ten gevolge van een uitsluiting van de elektronische portfolio gedurende een bepaald duur, kan de Administratie, na verhoor, de labeling van de dienstverlener intrekken en brengt zij het referentiecentrum daarvan op de hoogte.

De Administratie bepaalt de modaliteiten van de intrekking van de erkenning van de dienstverlener.

Art. 14.Een gelabelde of erkende dienstverlener mag in zijn communicatie, ongeacht de wijze, niet laten blijken dat zijn labeling of erkenning een erkenning vormt van de diensten die hij presteert. HOOFDSTUK IV. - Nadere regels voor de behandeling van de steun

Art. 15.De projectontwikkelaar, de onderneming of, in voorkomend geval, de dienstverlener in naam en voor rekening van de projectontwikkelaar of de onderneming, dient de steunaanvraag via het webplatform bestemd voor de steunportfolio in.

Art. 16.§ 1. Vóór elke steunaanvraag selecteert de projectontwikkelaar of de onderneming de verlener met wie de prestatie zal worden uitgevoerd.

De projectontwikkelaar of de onderneming maakt vervolgens een dienstverleningsovereenkomst op met de dienstverlener voor de aangevraagde dienst en tekent een cheque-aanvraag.

De overeenkomst wordt opgemaakt vóór het begin van de bedoelde prestaties.

De dienstverlener gaat na, tijdens de ondertekening van de overeenkomst, of de steunaanvraag overeenstemt met het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten, met dit besluit en met de uitvoeringsbesluiten en, in de gevallen bedoeld bij de Minister, de Minister van Energie of de Minister van Vorming, ieder wat hem betreft, maakt het project van overeenkomst over aan de betrokken Administratie voor voorafgaande validering vóór zijn invoering op het webplatform. § 2. De overeenkomst bedoeld in paragraaf 1 bevat minstens de volgende informatie : 1° de gegevens van de projectontwikkelaar of de onderneming;2° de gegevens van de erkende of gelabelde dienstverlener;3° een uitvoerige omschrijving van de gevraagde dienstverlening en van de planning van de prestaties;4° een omschrijving van de meerwaarde van het project voor de Waalse economie, met name in termen van werkgelegenheidscreatie - of handhaving in het Waalse Gewest of in termen van ontwikkeling van de productie van goederen of diensten in het Waalse Gewest of in termen van innovatie;5° de totale kost van de dienstverlening, exclusief btw;6° de ondertekening van de dienstverlener of van diens wettelijke vertegenwoordiger;7° de ondertekening van de projectontwikkelaar of van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming;8° de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten. De Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming kunnen, ieder wat hem betreft, de minimale inhoud van de overeenkomst bepalen en de eventuele erbij te voegen bijkomende documenten bepalen.

Art. 17.De projectontwikkelaar, de onderneming of, in voorkomend geval, de dienstverlener in naam en voor rekening van de projectontwikkelaar of de onderneming, dient daarna zijn steunaanvraag in via het webplatform bestemd voor de steunportfolio vóór het begin van de uitvoering van de diensten.

De steunaanvraag kan alleen maar worden voorgelegd via het webplatform als het aanvraagdossier volledig is.

Een bericht van ontvangst van het gevalideerd dossier wordt gestuurd naar de projectontwikkelaar of de onderneming alsook naar de betrokken dienstverlener.

Art. 18.De Administratie gaat de ontvankelijkheid van de aanvraag om subsidies na binnen een maximum termijn van vijf werkdagen te rekenen van de indiening van het dossier.

Onder werkdag wordt verstaan elke dag van de week met uitzondering van de zaterdag, de zondag en de feestdagen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voorgeschreven termijn, wordt het dossier geacht ontvankelijk te zijn.

Als het dossier niet ontvankelijk is, schorst de Administratie de steunaanvraag en informeert ze de projectontwikkelaar, de onderneming en de dienstverlener, laatstgenoemde kan zijn steunaanvraag aanvullen en ze voorleggen aan een nieuw onderzoek van ontvankelijkheid.

Als het dossier niet wordt aangevuld en onderworpen aan een nieuw onderzoek van ontvankelijkheid binnen een termijn van één maand te rekenen van de datum van schorsing, dan wordt de steunaanvraag definitief vernietigd.

De Administratie weigert een dossier als : 1° de prestaties ontoelaatbare kosten dekken;2° de projectontwikkelaar of de onderneming niet voldoet aan de omschrijving die hiervan wordt gegeven;3° de dienstverlener geselecteerd om de gewenste dienstverlening te verwezenlijken niet gelabeld of erkend is voor dit soort dienst;4° het jaarlijks maximum bedrag van de subsidies toegekend per jaar of de maximum bedragen van de subsidies, verspreid per pijler van het elektronische portfolio, worden bereikt;5° de drempel van de de-minimissteun is bereikt;6° als het project niet van dien aard is om een meerwaarde voor de Waalse economie te betekenen.

Art. 19.Als de aanvraag voldoet aan de vastgelegde voorwaarden, worden de projectontwikkelaar of de onderneming en de betrokken dienstverlener elektronisch ingelicht dat de steun wordt toegekend op voorwaarde dat de projectontwikkelaar of de onderneming een betaling verricht bij de uitgever, volgens de modaliteiten die hem worden meegedeeld, zijn deel voor de dekking van de door de steun bedoelde diensten, als een dergelijk deel wordt voorzien.

De betaling bedoeld in het eerste lid gebeurt uiterlijk binnen de dertig dagen van de ontvankelijkheid van het dossier.

Bij gebrek wordt de aanvraag om subsidies vernietigd.

Zodra de betaling ontvangen is, worden de projectontwikkelaar, de onderneming en de dienstverlener op de hoogte gebracht van de betaling en een elektronische cheque die gelijk is aan het totaalbedrag van de steun wordt geplaatst in de elektronische portfolio van de projectontwikkelaar of de onderneming en de dienstverlener wordt ingelicht.

De elektronische cheque kan prestaties dekken die verricht worden vanaf de datum van ontvankelijkheid van het dossier dat de startdatum vormt van de termijn waarin de prestatie verricht moet worden.

Art. 20.§ 1. In voorkomend geval, uiterlijk een maand vóór de vervaldatum waarin de prestatie moet worden verricht, worden de projectontwikkelaar, de onderneming en de dienstverlener elektronisch op de hoogte gebracht van de termijn waarin de prestatie beëindigd moet zijn.

Aan het einde van de prestatie maakt de dienstverlener, via het webplatform bestemd voor de steunportfolio zijn factuur over die het volgende bevat : 1° de gegevens en het referentienummer van de dienstverlener;2° het totaalbedrag van de factuur, exclusief btw;3° een uitvoerige omschrijving van de gefactureerde prestaties, met een onderscheid, in voorkomend geval, tussen de prestaties verricht in het kader van de overeenkomst en de prestaties die buiten de overeenkomst vallen;4° de datum van de factuur. De dienstverlener voegt ook bij zijn factuur een uitvoeringsverslag van de dienstverlening waarvan de inhoud wordt bepaald door de Minister, de Minister van Energie en de Minister van Vorming bepalen, ieder wat hem betreft.

De prestaties bedoeld in de overeenkomst die niet worden verricht of gedeeltelijk worden verricht, worden door de dienstverlener vermeld. § 2. De projectontwikkelaar of de onderneming valideert de factuur of het uitvoeringsverslag van de dienstverlener via het webplatform bestemd voor de steunportfolio binnen vijftien dagen.

Bij gebrek worden de factuur en het uitvoeringsverslag geacht gevalideerd te zijn. § 3. De Administratie gaat de ontvankelijkheid van de aanvraag om betaling na binnen een maximum termijn van vijf werkdagen.

Bij gebrek aan validatie binnen de voorgeschreven termijn, wordt het dossier geacht ontvankelijk te zijn.

Als de aanvraag om betaling niet ontvankelijk is, schorst de Administratie de betaling en informeert ze de projectontwikkelaar, de onderneming en de dienstverlener, laatstgenoemde kan zijn aanvraag om betaling aanvullen en ze voorleggen aan een nieuw onderzoek van ontvankelijkheid.

Als het dossier niet wordt aangevuld en onderworpen aan een nieuw onderzoek van ontvankelijkheid binnen de twee maanden te rekenen van de datum van schorsing, dan wordt de steunaanvraag definitief vernietigd.

Een rappelbrief wordt verstuurd naar de projectontwikkelaar, naar de onderneming en naar de dienstverlener vijftien dagen vóór het einde van de termijn van twee maanden.

De betaling van een dossier kan worden geschorst als : 1° de projectontwikkelaar, de onderneming of de dienstverlener van de elektronische portfolio wordt uitgesloten tijdens de duur van de uitsluiting en op voorwaarde dat hij daarna opnieuw in de portfolio wordt opgenomen;2° als de projectontwikkelaar, de onderneming of de dienstverlener schuldenaar is van eisbare bedragen door het Waalse Gewest, zolang deze bedragen niet betaald zijn. De Administratie weigert de betaling van een dossier als : 1° de verrichte prestaties niet overeenkomen met de prestaties bedoeld in het aanvraagdossier, in voorkomend geval, ondanks de verstrekte bijkomende informatie;2° de projectontwikkelaar, de onderneming of de dienstverlener van de elektronische portfolio wordt uitgesloten en niet opnieuw opgenomen is in de portfolio;3° de prestaties werden verricht na de duur waarin de dienstverlening moet worden verricht;4° de drempel van de de-minimissteun is bereikt;5° de onderneming naar het buitenland overgeplaatst is of stappen heeft ondernomen om over te gaan tot een gedeeltelijke of gehele delokalisatie van zijn activiteit naar het buitenland, wat een vermindering of een stopzetting van activiteiten in het Waalse Gewest als gevolg zou hebben. § 4. De facturen exclusief btw worden uitsluitend betaald via de elektronische portfolio.

De Administratie verzoekt bij de uitgever om de betaling op de bankrekening van de dienstverlener van de gevalideerde elektronische cheques.

De uitgever betaalt de dienstverlener binnen maximum vijftien dagen na de validatie van de betaling door de Administratie.

Art. 21.Als het eindbedrag van de prestatie exclusief btw lager is dan het bedrag vermeld in de dienstverleningsovereenkomst bedoeld in artikel 16, dan wordt het bedrag van de elektronische cheque aangepast door de Administratie om overeen te komen met het definitief bedrag.

De uitgever van de cheques betaalt aan de dienstverlener het eindbedrag en betaalt aan de projectontwikkelaar of aan de onderneming het te veel geïnde bedrag terug van de bijdrage die oorspronkelijk gestort werd binnen maximum vijftien dagen na de validering van de betaling.

Zodra de betaling is uitgevoerd, worden de projectontwikkelaar, de onderneming en de dienstverlener op de hoogte gebracht van de betaling.

Art. 22.Behoudens uitzondering bepaald door de Minister, de Minister van Energie of de Minister van Vorming, kan de dienstverlener beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de prestaties bedoeld in de overeenkomst mits akkoord van de Administratie en voor een maximum van twintig percent van de prestatie. Hij blijft evenwel verantwoordelijk ten opzichte van de projectontwikkelaar of de onderneming : 1° voor de organisatie van de dienstverlening;2° voor de communicatie;3° voor de facturatie;4° voor de kwaliteit van de dienstverlening en de eventuele klachten;5° voor de naleving van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten.

Art. 23.De Administratie gaat over tot een ex-post controle van een monster van de gesloten dossiers met als doel om de naleving van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten en van de uitvoeringsbesluiten te controleren.

Het monster van de gecontroleerde verrichtingen dient zo te zijn dat hij rekening houdt met de noodzaak om voldoende gevarieerde verrichtingen van aard en van omvang te controleren alsook geïdentificeerde risico-factoren.

Bij niet-naleving, in de gecontroleerde dossiers, van de verplichtingen uitgevaardigd bij of krachtens het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten en onverminderd de bepalingen van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, brengt de Administratie de steun geheel of gedeeltelijk in verhouding tot de vastgestelde inbreuken.

In dat geval betaalt de dienstverlener, de onderneming of de projectontwikkelaar in functie van de oorsprong van de fout, het openbaar gedeelte van de subsidie terug aan de uitgever van de cheques, volgens de modaliteiten die hem worden meegedeeld. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingsbepalingen

Art. 24.In het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 27, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 2014;2° de artikelen 28 en 29;3° artikel 30, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200728 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, ter uitvoering van artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-Business in de kleine en middelgrote ondernemingen en van de decreten van 11 maart 2004 betreffende respectievelijk de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200729 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering geldend inzake investeringssteun type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bietenzaad type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten;4° artikel 31, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgeheveld sluiten;5° artikel 32, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200728 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, ter uitvoering van artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-Business in de kleine en middelgrote ondernemingen en van de decreten van 11 maart 2004 betreffende respectievelijk de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200729 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering geldend inzake investeringssteun type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bietenzaad type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten;6° artikel 33;7° artikel 34, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201245 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet sluiten;8° artikel 35;9° de artikelen 36 en 37, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2007;10° artikel 38, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 6 december 2007 en 12 december 2008;11° artikel 39, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200728 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, ter uitvoering van artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-Business in de kleine en middelgrote ondernemingen en van de decreten van 11 maart 2004 betreffende respectievelijk de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200729 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering geldend inzake investeringssteun type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bietenzaad type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten.

Art. 25.In het besluit van de Waalse regering van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies sluiten0 betreffende de steun voor internationalisering van de ondernemingen, worden opgeheven : 1° de artikelen 13 tot 16;2° de artikelen 41 tot 49;3° artikel 56;4° artikel 63. Afdeling 2. - Opheffingsbepalingen

Art. 26.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Waalse regering van 19 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten sluiten betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 11 maart 2004 en 9 februari 2006;2° het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten sluiten betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2006;3° het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten sluiten betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2004;4° het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203950 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies sluiten tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies sluiten betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 maart 2010 en 15 januari 2015. Afdeling 3. - Overgangsbepalingen

Art. 27.De niet-verbruikte of teruggevorderde bedragen afkomstig uit de middelen toegekend aan het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" (Agentschap voor Ondernemen en Innoveren) in het kader van de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies sluiten betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies kunnen worden gebruikt door het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation", na 31 december 2016, om de personeels- en werkingskosten te dekken i.v.m het beheer van de steun toegekend op die datum tot aan de definitieve sluiting van de dossiers ingediend tot 31 december 2016.

Indien, aan het einde van deze definitieve sluiting, een schuld t.o.v. het Waalse Gewest blijft bestaan in de rekeningen van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation", kan de Regering ofwel de terugbetaling van deze schuld vragen ofwel ervan afzien en dit bedrag bestemmen voor andere acties van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" dat zij bepaalt.

Art. 28.In afwijking van artikel 7, § 2, en gedurende een periode van maximum twee jaar, wordt een dienstverlener vrijgesteld van de labeling als hij erkend is, zelfs als de specifieke erkenning nog niet de principes van het kwaliteitsreferentieel bedoeld in artikel 8 opneemt. Afdeling 4. - Inwerkingtreding

Art. 29.§ 1. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017. § 2. In afwijking van paragraaf 1, treedt artikel 3 uiterlijk in werking op 30 juni 2018.

Tot de inwerkingtreding van artikel 3, bewijst de onderneming haar hoedanigheid van micro-, kleine of middelgrote onderneming via de ondertekening van een verklaring op erewoord waarvan het model door de Minister wordt bepaald. § 3. In afwachting van de installatie van het referentiecentrum en van de labelingsprocedure kan de Administratie tijdelijk, tot 31 december 2017, dienstverleners erkennen andere dan die al reeds gecertificeerd of erkend zijn in het kader van de decreten bedoeld in de artikelen 32, 34 en 35 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten of door openbare instellingen om het geheel van de diensten te kunnen dekken die in de geïntegreerde steunportfolio worden opgenomen. § 4. Artikel 32 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten heeft uitwerking met ingang van 31 januari 2017.

De dossiers ingediend vóór 31 december 2016 worden onderzocht en maken het voorwerp uit van een beslissing vóór 31 januari 2017. § 5. Artikel 33 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten treedt in werking op 28 februari 2017.

De dossiers ingediend vóór 31 januari 2017 worden onderzocht en maken het voorwerp uit van een beslissing vóór 30 april 2017. § 6. Artikel 34 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten treedt in werking op 28 februari 2017.

De dossiers ingediend vóór 31 december 2016 worden onderzocht en maken het voorwerp uit van een beslissing vóór 30 juni 2017. § 7. In afwijking van paragraaf 1, treedt artikel 25 van dit besluit in werking op 30 april 2017. § 8. Artikel 35 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206577 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016206579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun, d.m.v. een geïntegreerde portefeuille van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille sluiten heeft uitwerking met ingang van 31 december 2016.

Art. 30.De Minister van Economie, de Minister van Energie en de Minister van Vorming zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 februari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX

^