Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 december 2020
gepubliceerd op 04 februari 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van het hoofdstuk 1 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021200379
pub.
04/02/2021
prom.
15/12/2020
ELI
eli/besluit/2020/12/15/2021200379/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering inzake circulaire economie van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake groei en ontwikkeling van de onderneming, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake oprichting van ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake innovatie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202956 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake de digitale omslag van bedrijven, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3, 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio sluiten houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende uitvoering van het hoofdstuk 1 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio


De Minister van Economie, Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, de artikelen 1, § 3, 1°, 3° en 4°, 2, eerste lid, 6, § 1, derde lid, en § 2, lid 1 en 2, 1° en 2°, 7, § 1, eerste lid, en § 2, lid 1 en 3, 1° en 2°, 9, § 1, eerste lid 1, en § 2, 10, § 2, lid 1 en 2, en § 3, eerste lid, 11, 12, 14, leden 1, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°, en 2, 37 en 38, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, de artikelen 5, 6 en 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering inzake circulaire economie van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake groei en ontwikkeling van de onderneming, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake oprichting van ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake innovatie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202956 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake de digitale omslag van bedrijven, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3, 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio sluiten houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het "Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers", gegeven op 4 september 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 oktober 2020;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 14 december 2020;

Gelet op het rapport van 20 oktober 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van 5 dagen, gericht aan de Raad van State op 24 november 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de COVID-19-pandemie de wereldeconomie een ernstige schok heeft bezorgd en dat de ondernemingen heden wereldwijd geconfronteerd worden met een uiterste moeilijke economische context met een aanzienlijke weerslag op de tewerkstellingsmogelijkheden;

Overwegende dat de nieuwe ramingen, vanuit een geografisch oogpunt, hoewel de conjunctuur er voor alle grote regionale spelers erop achteruit is gegaan, erop wijzen dat de strengste daling plaatsvindt op beide Amerikaanse subcontinenten, in Europa en Centraal-Azië;

Overwegende dat de Waalse exporterende ondernemingen de COVID-19 pandemie in alle hevigheid ondergaan: sluiting van de grenzen, uitvoerverbod voor sommige producten, een dalende vraag op de buitenlandse markten, een beperkte productie... en dat ze hun omzet drastisch zien dalen en hun marktaandelen in het buitenland, voor sommigen van hen, zien afnemen of verdwijnen;

Overwegende dat de Waalse export in 2020 in sommige sectoren tot 18 % zou kunnen zakken en dat dit een verlies van zes tot negen miljard euro zou kunnen betekenen;

Overwegende dat aangepaste responsen noodzakelijk zijn om de Waalse uitvoerende ondernemingen te bereiken en te ondersteunen met financiële steunmaatregelen die, om efficiënt te zijn, snel en soepel moeten zijn;

Overwegende dat Waalse bedrijven in het kader van de heropleving van hun internationale activiteiten moeten kunnen genieten van doeltreffend, doelgericht en gepersonaliseerd advies, met name door gebruik te maken van de diensten van een gespecialiseerde externe dienstverlener (hierna "Interim Export Manager" genoemd);

Overwegende dat de toekenning van financiële steun ter dekking van een deel van de kosten van de diensten van deze "Interim Export Manager" het mogelijk zou maken om aan deze verwachting te voldoen;

Overwegende dat de "Interim Export Manager" zal worden belast met de uitwerking van de internationale herstelstrategie van de onderneming, de prospectie van nieuwe landen of de terugwinning van marktaandelen die als gevolg van de pandemie verloren zijn gegaan;

Overwegende dat het "Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers" (Waals Exportagentschap voor uitvoer en Buitenlandse Investeringen) overeenkomstig het ministerieel besluit van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering inzake circulaire economie van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake groei en ontwikkeling van de onderneming, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake oprichting van ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake innovatie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202956 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake de digitale omslag van bedrijven, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3, 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio sluiten, financiële steun toekent in de vorm van twee specifieke cheques waarmee een deel van de kosten in verband met het gebruik van de diensten van gespecialiseerde externe dienstverleners kan worden gedekt;

Overwegende dat de diensten van de "Interim Export Manager" niet specifiek worden gedekt door de twee bestaande cheques;

Overwegende dat een derde afzonderlijke cheque, cheque "interim export manager" genoemd, derhalve tijdelijk moet worden ingevoerd voor de hele periode waarin de COVID-19-crisis rechtstreekse gevolgen zal hebben voor de Waalse exportbedrijven;

Overwegende dat deze maatregel dringend uitgevoerd moet worden om onverwijld steun te kunnen verlenen aan Waalse internationaal actieve bedrijven die schade ondervinden als gevolg van de COVID-19-pandemie;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, lid 2, van het ministerieel besluit van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering inzake circulaire economie van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake groei en ontwikkeling van de onderneming, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake oprichting van ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake innovatie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202956 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake de digitale omslag van bedrijven, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3, 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio sluiten houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio, worden de volgende wijzigingen aangebracht; 1° het woord "twee" wordt door het woord "drie" vervangen;2° er wordt een punt 3° ingevoegd, luidend als volgt: "3° de cheque "interim export manager".».

Art. 2.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een afdeling 3, bevattende de artikelen 25/1 tot 25/7, ingevoegd, luidend als volgt: "Afdeling 3. Voorwaarden die eigen zijn aan de cheque "interim export manager"

Art. 25/1.De in deze afdeling bedoelde steun wordt uitsluitend aan de aanvrager verleend in het kader van het herstel van zijn internationale activiteiten ten gevolge van de COVID-19-crisis. Hij wordt toegekend binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten.

Art. 25/2.Het maximum dagtarief voor de prestaties betreffende de in aanmerking komende kosten bedoeld in deze afdeling bedraagt 750 euro excl. BTW. Het percentage van de steun met betrekking tot de in aanmerking komende kosten bedraagt 75 % voor de aanvrager. Zijn aandeel in de tenlasteneming van de in aanmerking komende kosten bedraagt 25 % .

De overheidssteun mag niet hoger zijn dan het plafond van 75.000 euro excl. BTW per onderneming over één jaar.

Art. 25/3.De dienstverleners voor de cheque "interim export manager" zijn de interim export managers.

De aanvrager mag maximaal 132 dagen ereloon van een interim export manager bemachtigen.

De diensten van de interim export manager worden volledig over een periode van één jaar verleend.

Art. 25/4.De in aanmerking komende kosten in verband met de diensten van de interim export manager betreffen volgende elementen: 1° de structurering van de internationale herstelstrategie van de aanvrager;2° de prospectie in andere landen;3° de terugwinning van verloren marktaandelen. Kosten in verband met andere soorten dienstverleningen of dienstverleningen uitgevoerd buiten het kader van het herstel van de internationale activiteiten van de aanvrager ten gevolge van de COVID-19-crisis, worden niet in aanmerking genomen.

Art. 25/5.Naast de in artikel 12, § § 1 en 2, bedoelde documenten bevat de chequeaanvraag van de onderneming een beschrijving van de gevolgen van de COVID-19-crisis op haar internationale activiteiten.

Art. 25/6.De dienstverlener die gekozen is om de prestatie uit te voeren mag niet reeds voor de aanvrager hebben gewerkt in het kader van een andere door AWEX gesubsidieerde opdracht gedurende een door AWEX bepaalde periode en die op de website van AWEX gepubliceerd is.

De opdrachten die vóór de inwerkingtreding van dit besluit door AWEX gesubsidieerd zijn, worden voor de toepassing van deze regel in aanmerking genomen.

AWEX kan een afwijking van de regel bedoeld in het vorige lid toekennen indien er voor het project van de aanvrager geen andere erkende beschikbare deskundigen zijn.

Art. 25/7.Een onderneming mag enkel éénmaal voor de in deze afdeling bedoelde steun in aanmerking komen. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 15 december 2020.

W. BORSUS

^