Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020044217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de invoering van de flexibele arbeidsorganisatie in de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020044330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de functieclassificatie van het meesters-, vak- en dienstpersoneel type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de maatregelen in verband met COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de maatregelen in verband met COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een cadeaucheque naar aanleiding van de eindejaarsfeesten type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de vakbondspremie in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel erkend door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021020191 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "**** ****&****(...) Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan de heer **** **** Tri, ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021020190 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****&**** **** koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de eindejaarspremie in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2020205492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021030245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 30/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021040204 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021200039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2020 tot benoeming van een rechter in sociale zaken, tot Ridder in de Leopoldorde type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021200048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2020 tot benoeming van een rechter in sociale zaken, tot Officier in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021200386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021040219 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type ministerieel besluit prom. 17/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021040242 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 betreffende de aanvullende steun voor de investering in de verwerking en de afzet van landbouwproducten of de ontwikkeling van landbouwproducten, alsook voor de investering voor de ondernemingen in de sector van de eerste houtverwerking type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021200122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Couvin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021200379 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van het hoofdstuk 1 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021200463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 21 januari 2021 is de VOF Arebo, Steenweg naar Wetteren 24, bus C, te (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021200464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 21 januari 2021 is de BV BVa, Het Steeke 12, te 2330 Merksplas, erkend(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021200465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 21 januari 2021 is de BV 1DATBEST, Ondernemersstraat 8, te 2500 Lier, (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021020225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voor wat betreft de ladingzekering en de hoogte van het geladen voertuig en tot opheffing van een plaatsingsvoorwaarde voor driekleurige verkeerslichten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021020230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 tot bepaling van de nadere regels over de projectmethodologie en de projectstuurgroep in het kader van de basisbereikbaarheid type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021020232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de mobiliteitsbeurs voor studenten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021040086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021040085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021040163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021040076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de procedure voor het verlenen van voorafgaande vergunningen en planningsvergunningen voor lokale dienstencentra, centra voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf of woonzorgcentra, en tot bepaling van de elementen van de globale zorgstrategische visie voor deze voorafgaande vergunningen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021040231 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021040283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021040282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de indiening van de aanvragen om toelagen voor hogere studies alsook van de voorwaarden voor hun toekenning

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021040326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de vaststelling van de lijst van equivalente maatregelen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021200345 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 december 2020 wordt de erkenning van het laboratorium "Service Pédologique de Belgique ASBL", gelegen in Leuven, als laboratorium belast met de officiële analyses in het kader van het onderzo Het laboratorium "Service Pédologique de Belgique ASBL" wordt voor categorie A erkend.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021092401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2021    Indice janvier 2021 Moyen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021020237 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Thomas JANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 augustus 2020. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021040172 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2021, wordt mevrouw Katia D.G. VAN OVERSTRAETEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij besl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021040270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, wordt mevrouw Adélaïde NYS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021200049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de Arbeidsrechtbank Luik ter vervanging van mevrouw BOSSICART Cécile De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsond(...)

document

type document prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021030094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel-Preventie & Veiligheid. - Toelating tot stage, definitieve benoeming, ontslag en promotie Bij besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 september 2020 wordt de heer ROCABADO MEJIA Carlos definitie Bij besluit van de adjunct-directeur-generaal van Brussel-Preventie & Veiligheid van 13 nov(...) type document prom. -- pub. 04/02/2021 numac 2021040081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor d(...) Op 18 juni 2021, in WOBRA - West-Vlaanderen (Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem - testen in het Ne(...)
^