Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 september 2017
gepubliceerd op 05 oktober 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg

bron
vlaamse overheid
numac
2017013316
pub.
05/10/2017
prom.
08/09/2017
ELI
eli/besluit/2017/09/08/2017013316/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 1 juli 2011 en 19 juni 2015, en artikel 24, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied hout;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011035374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie;

Gelet op de voordracht van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, gedaan op 15 september 2016 en 7 november 2016;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op protocol nr. 54 van 30 juni 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies nr. 61.862/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.In bijlage VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en administratie zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 3.In bijlage VII van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en sociale media zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en sociale media zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 4.In bijlage VIII van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT in een creatieve context zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 5.In bijlage IX van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT in een educatieve context zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 6.In bijlage X van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding App-ontwikkeling zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 7.In bijlage XI van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding Webcontent zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 8.In bijlage XII van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT besturingssystemen en netwerken zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 9.In bijlage XIII van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT programmeren zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

Art. 10.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie het studiegebied Boekbinden wordt vervangen door wat volgt : "Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied ambachtelijk erfgoed".

Art. 11.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs vastgelegd in bijlage I tot en met XI, die bij dit besluit zijn gevoegd.".

Art. 12.Artikel 2 en 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 13.Aan hetzelfde besluit worden een bijlage VI tot en met XI toegevoegd, die als bijlage 2 tot en met 7 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 14.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" wordt vervangen door wat volgt : "Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg".

Art. 15.Artikel 1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 9, 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 20/03/2015 numac 2014036734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat betreft de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd : 1° bijlage VI tot en met VIII voor het studiegebied algemene personenzorg;2° bijlage IV en bijlage X tot en met XIV voor het studiegebied assistentie vrije zorgberoepen;3° bijlage I tot en met III, bijlage V en bijlage IX voor het studiegebied specifieke personenzorg. Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen : 1° de opleiding Begeleider in de Kinderopvang kan voor snel-lerende cursisten 1260 lestijden bedragen, waarbij de module Zorg in de kinderopvang 1 maar 20 lestijden bedraagt;2° de uitbreidingsmodule Motorisch-visuele communicatievormen, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage III en bijlage VI tot en met IX, kan voor snel-lerende cursisten maar 40 lestijden bedragen;3° de uitbreidingsmodule Complexe cliëntcontexten, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage VII en VIII, kan voor snel-lerende cursisten maar 40 lestijden bedragen;4° de uitbreidingsmodule Mentor op de werkvloer, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage I tot en met IV, bijlage VIII en bijlage IX, kan voor snel-lerende cursisten 40 lestijden bedragen; 5° de uitbreidingsmodule Communicatieve hulmiddelen, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage III en bijlage VI tot en met IX, kan voor snel-lerende cursisten maar 20 lestijden bedragen.".

Art. 16.Artikel 2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 9, 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 20/03/2015 numac 2014036734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat betreft de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 2.De uitbreidingsmodules Kraamzorg : verzorgende aspecten en Kraamzorg : psychosociale aspecten van de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage I, VII en VIII, en de uitbreidingsmodules Kraamzorg : koken in de praktijk en Organisatie van de huishoudelijke taken van het opleidingsprofiel, vermeld in bijlage I, worden tijdens het schooljaar 2018-2019 geëvalueerd. De pedagogische begeleidingsdiensten, het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, de Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap en de Expertisecentra Kraamzorg Vlaanderen worden uitgenodigd om aan de voormelde evaluatie deel te nemen.".

Art. 17.Artikel 2/1 en 2/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 en 27 april 2012, worden opgeheven.

Art. 18.Bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, wordt vervangen door bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 19.Bijlage VII bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 9, 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 20/03/2015 numac 2014036734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat betreft de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten sluiten, wordt vervangen door bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 20.Bijlage VIII bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 9, 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 20/03/2015 numac 2014036734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat betreft de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten sluiten, wordt vervangen door bijlage 10, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 21.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015, worden een bijlage XI tot en met XIV toegevoegd, die als bijlage 11 tot en met 14 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 22.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied hout wordt vervangen door wat volgt : "Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij en schrijnwerkerij".

Art. 23.Artikel 1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten0, wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd : 1° bijlage VI, bijlage VIII tot en met IX, bijlage XVII tot en met XVIII en bijlage XXII voor het studiegebied meubelmakerij; 2° bijlage XI tot en met XVI, bijlage XIX tot en met XXI en bijlage XXIII tot en met XXVII voor het studiegebied schrijnwerkerij.".

Art. 24.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 en 21 september 2012;2° artikel 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 en 24 april 2015.

Art. 25.Bijlage XXII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten0, wordt vervangen door bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 26.Bijlage X bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012, wordt opgeheven.

Art. 27.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013035289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied diamantbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie sluiten, wordt de zinsnede "bijlagen 1 tot en met 6" vervangen door de zinsnede "bijlage 1 en bijlage 3 tot en met 6".

Art. 28.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013035289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied diamantbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie sluiten;2° artikel 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013035289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied diamantbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie sluiten;3° artikel 4.

Art. 29.Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 30.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011035374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw.

Art. 31.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 32.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 september 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^