Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 juli 2009
gepubliceerd op 21 oktober 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2009035992
pub.
21/10/2009
prom.
24/07/2009
ELI
eli/besluit/2009/07/24/2009035992/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, 41, § 4, 2° en 3°, artikel 42 en bijlage I, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 22 februari 2008, 23 mei 2008, 13 juni 2008 en 17 oktober 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008 en 24 juni 2008;

Gelet op de adviezen van de inspectie, gegeven op 27 augustus 2008, 28 augustus 2008 en 4 december 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op protocol nr. 692 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 458 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 46.707/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 april 2008 en 17 oktober 2008, wordt vervangen door bijlage I die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 22 februari 2008, 23 mei 2008, 13 juni 2008 en 17 oktober 2008, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2009.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

BIJLAGE I BIJLAGE IX : DIPLOMAGERICHTE OPLEIDINGEN IN HET SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS De volgende opleidingen of combinaties van opleidingen leiden, in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming, tot een diploma secundair onderwijs :

Studiegebied

Opleiding/combinatie van opleidingen

Auto

Fietsenmaker + Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal

Koetswerkhersteller

Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens

Bijzondere educatieve noden

Vrachtwagenchauffeur

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

Boekbinden

Manueel boekbinder

Bouw

Dakdekker metalen dak + loodgieter (studiegebied Koeling en warmte)

Metselaar

Polyvalent dakdekker

Schilder-decorateur

Chemie

Chemie TSO 3

Farmaceutisch technisch assistent TSO 3

Grafische technieken

Digitaal drukker

Fotografie TSO 3

Multimedia operator

Offsetdrukker rotatie

Webdesigner

Webontwikkelaar

Webserverbeheerder

Handel

Boekhouden-informatica TSO 3

Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3

Maritiem medewerker TSO 3

Secretariaat - talen TSO 3

Hout

Binnenschrijnwerker

Buitenschrijnwerker

Daktimmerman

Interieurbouwer

Meubelmaker

Koeling en warmte

Airco-technieker

Installateur centrale verwarming

Koeltechnieker

Loodgieter + dakdekker metalen dak (studiegebied Bouw)

Monteur centrale verwarming + installateur individuele gasverwarming

Monteur centrale verwarming + loodgieter

Monteur centrale verwarming + technieker centrale verwarming

Monteur klimatisatie

Sanitair installateur

Lichaamsverzorging

Schoonheidsverzorging TSO 3

Mechanica-elektriciteit

BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser

BMBE-lasser + TIG-lasser

Buisfitter staal + Buisfitter kunststof

Computeroperator

Draaier - frezer

Hersteller witgoed

Industrieel elektrotechnisch installateur

Lasser monteerder

Matrijzenmaker

MIG/MAG-lasser + TIG-lasser

Netwerktechnicus

Onderhoudsmecanicien

Plaatlasser

PLC technieker

Podiumtechnicus

Productieoperator verspaning

Technieker aandrijfsystemen

Personenzorg

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Begeleider in de kinderopvang

Polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg

Tandartsassistent

Textiel

Regelaar tapijt/fluweelweefmachines

Regelaar weefmachines

Tapijt/fluweelwever

Toerisme

Toerisme en onthaal TSO 3

Voeding

Brood en banket

Grootkeukenkok

Grootkeukenverantwoordelijke

Hotel

Hotelbedrijf

Hotel TSO 3

Keukenverantwoordelijke

Kok

Traiteur-banketaannemer

Slagerij en vleeswaren

Verantwoordelijke brasserie taverne bistro

Zaalverantwoordelijke


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs.

Brussel, 24 juli 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage II. 2. De indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen

Niveau

Studiegebied

Opleiding

Secundair volwassenenonderwijs

Algemene vorming

Aanvullende algemene vorming

Algemene vorming BSO 3

Algemene vorming TSO 2

Algemene vorming TSO 3

Economie

Economie - moderne talen

Economie - wiskunde

Humane wetenschappen ASO 2

Humane wetenschappen ASO 3

Moderne talen - wetenschappen

Moderne talen - wiskunde

Opfris tweede graad ASO

Opfris tweede graad TSO

Opfris derde graad ASO

Opfris derde graad TSO

Wetenschappen

Wetenschappen - wiskunde

Auto

Auto-elektronica BSO 3

Autotechniek BSO 2

Autotechniek BSO 3

Automechanica BSO 2

Automechanica BSO 3

Automechanica TSO 2

Bestuurder heftruck

Bestuurder reachtruck

Fietsenmaker

Garage BSO 3

Hulpmecanicien bedrijfs- en vrachtwagens

Hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens

Koetswerkhersteller

Mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens

Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal

Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens

Plaatwerker

Spuiter

Technicus bedrijfs- en vrachtwagens

Technicus personen- en lichte bedrijfswagens

Technicus personen- en lichte bedrijfswagens specialiteit LPG

Zwevende modules

Bijzondere educatieve noden

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting TSO 3

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

Nascholing vrachtwagenchauffeur

Vlaamse gebarentaal richtgraad 1

Vlaamse gebarentaal richtgraad 2

Vrachtwagenchauffeur

Boekbinden

Boekbinden BSO 2

Boekbinden BSO 3

Boekvergulder

Hulpboekbinder

Manueel boekbinder

Manueel boekbinder - boekvergulder

Zwevende modules

Bouw

Behanger

Bekister

Betonhersteller

Bijzondere bouwafwerkingstechnieken BSO 3

Bouw BSO 2

Bouw BSO 3

Bouw TSO 3

Bouwafwerkingstechnieken BSO 3

Bouwbedrijf TSO 3

Bouwkundig tekenen BSO 2

Bouwtechniek TSO 3

CAD - bouwkundig tekenen TSO 3

Chape- en pleisterwerken BSO 3

Dakdekker leien en pannen

Dakdekker metalen dak

Dekvloerlegger

Dakdichter

IJzervlechter

Klusjesdienst BSO 3

Metselaar

Metselen en siermetselen BSO 3

Onderhoud en herstellingen BSO 3

Openbare werken TSO 3

Plaatser soepele vloerbekleding

Polyvalent dakdekker

Polyvalent bouwvakman BSO 2

Ruwbouwafwerking BSO 2

Schilder

Schilder-decorateur

Schilder- en decoratietechnieken BSO 3

Schilderwerk(en) BSO 2

Schilderwerken BSO 3

Steenkappen BSO 3

Stukadoor

Tegelzetter

Vloeren - tegelzetten BSO 2

Werfbediener

Woningdecoratie BSO 3

Zwevende modules

Chemie

Basisopleiding chemische technologie TSO 3

Biochemie TSO 3

Brouwerij-mouterij en gistingsbedrijven TSO 2

Chemie TSO 3

Farmaceutisch technisch assistent TSO 3

Maalderij veevoederbedrijven TSO 2

Proceschemie TSO 3

Decoratieve technieken

Etalage BSO 3

Letterschilderen en decoratie BSO 2

Publiciteitsschilderen BSO 3

Diamantbewerking

Diamantbewerking BSO 3

Grafische technieken

Afwerker: snijder en vouwer

Desktoppublishing TSO 3

Diepdrukker

Digitaal drukker

Druktechnieken BSO 3

Drukvoorbereider

DTP-operator

Elektronische paginaopmaak en multimedia TSO 3

Flexodrukker

Fotografie TSO 3

Fotografie : afdruk- en verwerkings-technieken BSO 3

Hulpdrukker

Machinaal boekbinder

Multimedia operator

Offsetdrukker rotatie

Offsetdrukker vellenpers

Ontwerp en illustreren BSO 2

Operator digitale impositie

Papier- en kartonoperator

Tekstvervaardiging - offsetdrukken BSO 3

Toegepaste grafische technieken TSO 3

Webdesigner

Webontwikkelaar

Webserverbeheerder

Zeefdrukker

Zwevende modules

Handel

Afdelingssecretaris TSO 3

Bedrijfsbeheer TSO 3

Bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet TSO 3

Boekhouden TSO 3

Boekhouden-informatica TSO 3

Dactylografie TSO 3

Dactylografie en tekstverwerking TSO 3

Expeditie TSO 3

Fiscaliteit in de praktijk TSO 3

Franse steno-dactylografie TSO 3

Handel - talen TSO 2

Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3

Maritiem medewerker TSO 3

Marketing en verkoopsbeleid TSO 3

Medisch secretariaat TSO 3

Nederlandse steno-dactylografie TSO 3

Oriëntering naar zelfstandig ondernemen TSO 3

Public-relations en onthaal TSO 3

Secretariaat - talen TSO 3

Telefonist-receptionist TSO 3

Verkoop en distributie TSO 3

Werkplaatsorganisatie TSO 3

Zakelijke communicatie TSO 3

Hout

Binnenschrijnwerker

Buitenschrijnwerker

Daktimmerman

Hout BSO 2

Hout BSO 3

Hout TSO 3

Hout en bouw BSO 3

Houtbewerking - meubelmaken BSO 3

Houtbewerking - meubelmakerij BSO 3

Houtbewerking - schrijnwerkerij BSO 3

Houtsnijden BSO 3

Interieurbouwer

Meubel- en binnenhuisontwerpen TSO 3

Meubelmaken - schrijnwerkerij BSO 2

Meubelmaker

Meubelmakerij BSO 3

Meubelrestauratie BSO 3

Meubelsnijwerker - ornamenteur BSO 3

Meubelstoffeerder

Meubelstofferen BSO 3

Plaatser parket

Restauratietechnieken van meubelen BSO 3

Restauratievakman meubelen BSO 3

Restauratievakman meubelstofferen

Schrijnwerkerij BSO 2

Schrijnwerkerij TSO 2

Speciale restauratie(technieken) BSO 3

Huishoudelijk onderwijs

Bloemschikken BSO 2

Bloemschikken BSO 3

Bontwerk BSO 2

Breien BSO 3

Dieet-kookkunst BSO 3

Draadverwerking BSO 2

Eenvoudige gezonde keuken BSO 2

Familiale naad BSO 2

Huishoudelijk naaien BSO 2

Huishoudelijk koken BSO 2

Huishoudkunde BSO 2

Inrichten van de woning

Kinderkleding BSO 2

Koken

Koken BSO 2

Koken : dagschotels BSO 3

Kleding BSO 2

Kleding BSO 3

Kleding-kleermaken dames BSO 3

Kunst in de woning BSO 2

Kunst in de woning BSO 3

Modes en kunstbloemen BSO 2

Modes en modeartikelen BSO 2

Modes en modeartikelen BSO 3

Naaien

Naaien BSO 2

Patroonstudie BSO 3

Textielverwerking BSO 2

Voeding en kookkunst BSO 2

Wijnen en cocktails BSO 3

Informatie- en communicatietechnologie

Bedrijfsadministratieve informatica TSO 3

Bedrijfsadministratieve informatica : analyse van bedrijfsadministratief informatiesysteem TSO 3

Bedrijfsadministratieve informatica : toepassingspakketten TSO 3

Burotica TSO 3

Gevorderde toepassingssoftware TSO 3

Informatica;computer- en besturingssystemen en netwerken

Informatica - programmeren: administratieve programmeertaal TSO 3

Informatica - programmeren: specifieke toepassingen TSO 3

Informatica - programmeren: wetenschappelijke programmeertaal TSO 3

Informatica; programmeren

Informatica; toepassingssoftware

Informatica; toepassingssoftware verkort

Informaticabeheer TSO 3

Initiatie in de informatica TSO 3

Integratie toepassingspakketten TSO 3

Programmeren TSO 3

TekstverwerkingTSO 3

Toepassing gegevensbestanden TSO 3

Toepassing spreadsheet TSO 3

Websitebouwer TSO 3

Juwelen

Edelsteenzetten BSO 3

Goudsmederij BSO 3

Juwelenherstelling BSO 3

Uurwerkmaken BSO 3

Kant

Afgeknoopte draden

Borduren

Doorlopende draden

Naaldkant

Koeling en warmte

Airco-technieker

Centrale verwarming BSO 3

Centrale verwarming - verbrandingscontrole BSO 3

Centrale verwarming en sanitaire installaties BSO 3

Industrieel isolatiewerker

Installateur centrale verwarming

Installateur individuele gasverwarming

Koelmonteur

Koeltechnieker

Loodgieter

Monteur centrale verwarming

Monteur klimatisatie

Sanitair installateur

Sanitaire installaties BSO 3

Technieker centrale verwarming

Technieker klimatisatie

Zwevende modules

Land- en tuinbouw

Bloemenschikken en -binden BSO 2

Bloemenschikken en -binden BSO 3

Bloementeelt en -schikken BSO 3

Boomchirurgie BSO 3

Manegehouder-rijmeester BSO 3

Snoeitechnieken BSO 3

Tuinbouw BSO 3

Lederbewerking

Lederbewerking BSO 3

Lichaamsverzorging

Dameskappen BSO 3

Grime TSO 3

Hairstylist voor theater, film en tv

Haartooi BSO 2

Haartooi BSO 3

Herenkappen BSO 3

Kapper

Kapper-salonverantwoordelijke

Kappersmedewerker

Schoonheidsverzorging TSO 3

Schoonheidsverzorging : gelaatsverzorging TSO 3

Schoonheidsverzorging : lichaamsverzorging TSO 3

Schoonheidsverzorging : voet- en handverzorging TSO 3

Zwevende modules

Maritieme opleidingen

Maritieme opleiding: dek - motoren TSO 3

Mechanica-elektriciteit

Assistent podiumtechnicus

Audio-, video- en KTV-techniek TSO 3

Automatiseringstechnieken TSO 3

BMBE-lasser

Bordenbouwer

Buisfitter staal

Buisfitter kunststof

Buislasser

CAD TSO 3

CAD: basisopleiding TSO 3

CAD: gevorderden TSO 3

CAD-tekenen TSO 3

CNC-gestuurde werktuigmachines TSO 3

Computeroperator

Computertechnicus TSO 3

Draaien en frezen TSO 3

Draaier frezer

Elektricien voor huishoudelijke installaties BSO 3

Elektricien voor industriële installaties BSO 3

Elektriciteit BSO 3

Elektriciteit TSO 2

Elektriciteit TSO 3

Elektrische installaties BSO 3

Elektromechanica TSO 3

Elektromechanische onderhoudstechnieken TSO 3

Elektronica TSO 3

Erodeerder

Frezer kotteraar

Gassmeltlassen BSO 3

Gassmeltlasser

Hersteller bruingoed

Hersteller witgoed

Hoeklasser

Industrieel elektrotechnisch installateur

Industriële elektrotechnieken TSO 3

Industriële informatica TSO 3

Initiatie draaien en frezen TSO 3

Installateur domotica

Installatie en onderhoud van alarmsystemen

Kunststoftechnieken TSO 3

Lassen BSO 2

Lassen BSO 3

Lasser monteerder

Lasser monteerder BMBE

Lasser monteerder MIG/MAG

Lasser monteerder TIG

Matrijzenmaker

Mechanica TSO 2

Mechanica TSO 3

Mechanica - CNC werktuigmachines en CAD TSO 3

Meet- en regeltechniek TSO 3

MIG-MAG-lassen BSO 3

MIG/MAG-lasser

Monteur

Netwerktechnicus

Onderhoudselektricien

Onderhoudsmecanicien

Operator verspaning

Pijpfitten BSO 3

Plaatbewerker

Plaatlasser

PLC-sturingen TSO 3

PLC technieker

Podiumtechnicus

Productieoperator verspaning

Puntlasser

Residentieel elektrotechnisch installateur

Slijper

Speciale lastechnieken BSO 3

Technieker aandrijfsystemen

TIG-lassen BSO 3

TIG-lasser

Vlambooglassen BSO 3

Vliegtuigtechnieken TSO 3

Zwevende modules

Mode

Accessoires

Breien

Maatwerk herenpatronen

Maatwerk kinder- en tienerpatronen

Maatwerk damespatronen

Modist

Mode en interieur

Mode- en textielverkoop

Realisaties herenkleding

Realisaties kinder- en tienerkleding

Realisaties dameskleding

Retouches

Zwevende modules

Muziekinstrumentenbouw

Klavierinstrumentenbouw BSO 3

Strijkinstrumentenbouw BSO 3

Tokkelinstrumentenbouw BSO 3

Nederlands tweede taal

Latijns schrift richtgraad 1

Nederlands tweede taal richtgraad 1

Nederlands tweede taal - verkort richtgraad 1

Nederlands tweede taal - verlengd richtgraad 1

Socio-culturele integratie richtgraad 1

Nederlands tweede taal richtgraad 2

Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Nederlands tweede taal - verkort richtgraad 2

Socio-culturele integratie richtgraad 2

Nederlands tweede taal richtgraad 3

Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Nederlands tweede taal - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 3

Nederlands tweede taal richtgraad 4

Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 4

Personenzorg

Agogische bijscholing TSO 3

Begeleider-animator voor bejaarden TSO 3

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde TSO 3

Intercultureel werk TSO 3

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3

Kinderzorg BSO 3

Begeleider in de kinderopvang

Polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg BSO 3

Tandartsassistent

Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO 3

Smeden

Hoefsmederij BSO 2

Siersmeden BSO 2

Talen richtgraad 1 en 2

Arabisch richtgraad 1

Chinees richtgraad 1

Deens richtgraad 1

Deens - versnelde opleiding richtgraad 1

Duits richtgraad 1

Duits - versnelde opleiding richtgraad 1

Engels richtgraad 1

Engels - versnelde opleiding richtgraad 1

Esperanto richtgraad 1

Frans richtgraad 1

Frans - versnelde opleiding richtgraad 1

Grieks richtgraad 1

Grieks - versnelde opleiding richtgraad 1

Hebreeuws richtgraad 1

Hebreeuws educatief richtgraad 1

Hebreeuws schrift richtgraad 1

Italiaans richtgraad 1

Italiaans - versnelde opleiding richtgraad 1

Japans richtgraad 1

Latijns schrift richtgraad 1

Pools richtgraad 1

Pools - versnelde opleiding richtgraad 1

Portugees richtgraad 1

Portugees - versnelde opleiding richtgraad 1

Spaans richtgraad 1

Spaans - versnelde opleiding richtgraad 1

Russisch richtgraad 1

Russisch - versnelde opleiding richtgraad 1

Turks richtgraad 1

Turks - versnelde opleiding richtgraad 1

Zweeds richtgraad 1

Zweeds - versnelde opleiding richtgraad 1

Arabisch richtgraad 2

Chinees richtgraad 2

Deens richtgraad 2

Deens - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Deens - versnelde opleiding richtgraad 2

Duits richtgraad 2

Duits - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Duits - versnelde opleiding richtgraad 2

Engels richtgraad 2

Engels - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Engels - versnelde opleiding richtgraad 2

Esperanto richtgraad 2

Frans richtgraad 2

Frans - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Frans - versnelde opleiding richtgraad 2

Grieks richtgraad 2

Grieks - versnelde opleiding richtgraad 2

Hebreeuws richtgraad 2

Hebreeuws educatief richtgraad 2

Italiaans richtgraad 2

Italiaans - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Italiaans - versnelde opleiding richtgraad 2

Japans richtgraad 2

Pools richtgraad 2

Pools - versnelde opleiding richtgraad 2

Portugees richtgraad 2

Portugees - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Portugees - versnelde opleiding richtgraad 2

Spaans richtgraad 2

Spaans - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2

Spaans - versnelde opleiding richtgraad 2

Russisch richtgraad 2

Russisch - versnelde opleiding richtgraad 2

Turks richtgraad 2

Turks - versnelde opleiding richtgraad 2

Zweeds richtgraad 2

Zweeds - professioneel bedrijfsgericht richgraad 2

Zweeds - versnelde opleiding richtgraad 2

Talen richtgraad 3 en 4

Deens richtgraad 3

Deens -professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Deens - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Deens - professioneel juridisch richtgraad 3

Duits richtgraad 3

Duits - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Duits - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Duits - professioneel juridisch richtgraad 3

Engels richtgraad 3

Engels - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Engels - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Engels - professioneel juridisch richtgraad 3

Esperanto richtgraad 3

Frans richtgraad 3

Frans - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Frans - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Frans - professioneel juridisch richtgraad 3

Hebreeuws richtgraad 3

Hebreeuws educatief richtgraad 3

Italiaans richtgraad 3

Italiaans - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Italiaans - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Italiaans - professioneel juridisch richtgraad 3

Portugees richtgraad 3

Portugees - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Portugees - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Portugees - professioneel juridisch richtgraad 3

Spaans richtgraad 3

Spaans - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Spaans - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Spaans - professioneel juridisch richtgraad 3

Zweeds richtgraad 3

Zweeds - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Zweeds - professioneel gids/reisleider richtgraad 3

Zweeds - professioneel juridisch richtgraad 3

Deens richtgraad 4

Deens - professioneel juridisch richtgraad 4

Duits richtgraad 4

Duits - professioneel juridisch richtgraad 4

Engels richtgraad 4

Engels - professioneel juridisch richtgraad 4

Esperanto richtgraad 4

Frans richtgraad 4

Frans - professioneel juridisch richtgraad 4

Hebreeuws richtgraad 4

Hebreeuws educatief richtgraad 4

Italiaans richtgraad 4

Italiaans - professioneel juridisch richtgraad 4

Portugees richtgraad 4

Portugees - professioneel juridisch richtgraad 4

Spaans richtgraad 4

Spaans - professioneel juridisch richtgraad 4

Zweeds richtgraad 4

Zweeds - professioneel juridisch richtgraad 4

Textiel

Aanknoper/schranker

Badstofwever

Bobijnopzetter

Boomscheerder/warper/sterker

Handweven BSO 3

Handweven - kleding BSO 3

Handweven - vervolmaking BSO 3

Handweven - woning BSO 3

Jacquardwever

Kwaliteitswisselaar platweverij

Montage van textielmachines BSO 3

Platwever

Regelaar tapijt/fluweelweefmachines

Regelaar weefmachines

Scheerder/latexeerder

Stopper/randafwerker

Tapijt/fluweelwever

Tufter

Zwevende modules

Toerisme

Toerisme en onthaal TSO 3

Toeristisch medewerker TSO 3

Voeding

Ambachtelijk brood- en banketbakker

Ambachtelijk brood- en banketbakker BSO 3

Ambachtelijk chocoladebewerker

Ambachtelijk chocoladebewerker BSO 3

Ambachtelijk ijsbereider

Ambachtelijk ijsbereider BSO 3

Ambachtelijk slager

Bakkersgast

Banketbakker

Bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten

Bierkenner

Broodbakker

Brood en banket

Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO 3

Confiserie-banketbakkerij TSO 3

Confiseur-chocoladebewerker

Culinair traiteurslager

Culinair traiteur - slager BSO 3

Gastronomisch koken BSO 3

Gastronomisch koken : koken BSO 3

Gastronomisch koken : vervolmaking BSO 3

Grootkeukenhulpkok

Grootkeukenkok

Grootkeukenmedewerker

Grootkeukenverantwoordelijke

Hotel

Hotel TSO 3

Hotelbedrijf

Hotelbedrijf BSO 3

Hotelbedrijf TSO 3

Hotelbedrijf - eenvoudig koken BSO 3

Hotelbedrijf - gastronomisch koken BSO 3

Hotelbedrijf - keuken BSO 3

Hotelbedrijf - wijnen, cocktails en andere dranken BSO 3

Hotelonthaal

Hulpkelner

Hulpkok

Kelner

Kelner banketdienst

Kelner brasserie taverne bistro

Keukenverantwoordelijke

Kok

Medewerker brasserie taverne bistro

Slager

Slager, vleeswarenbereider, fijnkosttraiteur BSO 3

Slagerij en vleeswaren

Slagersbedrijf BSO 3

Slagersgast

Spekslager

Traiteur BSO 3

Traiteurkok

Traiteur-banketaannemer

Traiteur-delicatessenslager

Uitsnijder - uitbener

Uitsnijder - uitbener BSO 2

Verantwoordelijke brasserie taverne bistro

Verkoper in de slagerij

Wijnkenner

Wijnen en cocktails BSO 3

Zaalverantwoordelijke


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van de studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs.

Brussel, 24 juli 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^