Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 december 2012
gepubliceerd op 05 februari 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029072
pub.
05/02/2013
prom.
06/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire Commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type decreet prom. 03/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichtingen die hun ambt in het onderwijs voor sociale promotie uitoefenen sluiten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2010, 17 juni 2010 en 14 februari 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de Nationale arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de paritaire commissie tot hun einde zijn gekomen en dat ze dus vernieuwd dienen te worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs, hierna « de Paritaire commissie » : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Vinciane DE KEYSER;

De heer Paul ANCIAUX;

De heer Daniel CHAVEE;

De heer Alain GILBERT;

De heer Jean-Luc VREUX;

De heer Alexandre LODEZ;

Mevr. Renée BROCAL;

Mevr. Monika VERHELST;

De heer Philippe VALENTIN;

De heer Jean-François RASKIN;

De heer Stéphane VANOIRBECK. De heer André COUDYZER;

De heer Richard JUSSERET;

De heer Damien HUVELLE;

De heer Pierre RUMMENS;

De heer Michel VAN LIESHOUT;

De heer Marcel BETTENS;

De heer Jean-Benoît CUVELIER;

De heer Philippe DECONINK;

De heer Johan CORIJN;

De heer John VAN TIGGELEN;

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen van de leden van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT;

De heer Jean SIMON;

De heer Michel DAMAY;

De heer Jean-Marc DAMRY;

De heer VAN KERREBROECK;

De heer Jacques NEIRYNCK;

Mevr. Marie-Agnès DEFFRENNE;

De heer Pierre BUXANT;

De heer Joan LISMONT;

De heer Bernard HENGCHEN;

De heer Pierre DEHALU. De heer Philippe SOUTMANS;

De heer Yvan SCOYS;

Mevr. Marie-Françoise MONCOUSIN;

De heer Etienne MAGAIN;

De heer Pierre VAN RAEMDONCK;

Mevr. Sandra DEJARDIN;

De heer Bernard DETIMMERMAN;

Mevr. Myriam DAMAY;

De heer Jean-Paul D'HAEYER;

De heer Roland SPEECKAERT;

De heer Marc WILLAME.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2010 en 14 februari 2011, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 6 december 2012.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^