Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 november 2017
gepubliceerd op 10 januari 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014332
pub.
10/01/2018
prom.
07/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 171 en 173;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de centrale paritaire commissie en de plaatselijke paritaire commissies voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 en 18 oktober 2017;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 27 juli 2016, 28 oktober 2016 en 12 juni 2017;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Commissie ten einde lopen en dat ze bijgevolg hernieuwd moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. Fabienne LECRIS;

Mevr. Brigitte CHANOINE;

De heer Jean-François RASKIN;

De heer Jean DEMARET;

De heer Damien HUVELLE;

Mevr. Vinciane DE KEYSER;

Mevr. Colette MALCORPS;

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN;

De heer Alexandre LODEZ;

De heer Philippe THERER;

De heer Benoît DUJARDIN;

Mevr. Marylène PIERRET;

De heer Philippe DECLERCQ;

De heer Paul LODEWIJCK;

Mevr. Monika VERHELST. Mevr. Catherine FRERE.


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de Nationale arbeidsraad :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT;

Mevr. Marie-Françoise MONCOUSIN;

De heer André LORGE;

Mevr. Sandra DEJARDIN

De heer Jean-Marc DAMRY;

Mevr. Anne-Marie VALENDUC,

Mevr. Laurence VINCENT;

Mevr. Valérie DUMONT;

De heer Michel GOFFIN;

De heer Yvan SCOYS;

De heer Joan LISMONT;

De heer Emmanuel FAYT;

Mevr. Sophie GOLDMANN;

De heer Roland SPEECKAERT;

De heer Pierre DEHALU. De heer Marc MANSIS.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 27 juli 2016, 28 oktober 2016 en 12 juni 2017, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 7 november 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^