Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 februari 2021
gepubliceerd op 08 maart 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021020448
pub.
08/03/2021
prom.
12/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies voor het confessionele vrije onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie in het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 4 oktober 2016, 12 juni 2017, 8 mei 2018 en 11 oktober 2019;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de delegatie van bevoegdheden en de ondertekening aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs die aangesloten zijn bij een vakbondsorganisatie die vertegenwoordigd is in de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de ambtstermijn van de huidige leden van de paritaire commissie ten einde loopt en dat hun mandaat derhalve moet worden vernieuwd, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs worden benoemd : - als werkende leden en plaatsvervangende leden, die de inrichtende machten vertegenwoordigen in het confessionele vrije onderwijs:

Werkende leden

Plaatsvervangers

de heer Eric DAUBIE

de heer Francis LITRE

Mevr. Catherine FRERE

de heer Joseph LEMPEREUR

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN

de heer Luc ZOMERS

de heer Pierre JACQUES

de heer Philippe VAN GEEL

de heer Guy SELDERSLAGH

Mevr. Lusin CETIN

de heer Alain KOEUNE

de heer Geoffrey VAN PUYMBROECK

de heer Stéphane VANOIRBECK

de heer Olaf MERTENS

Mevr. Nelly MINGELS

Mevr. Cécile PIETTE

de heer José SOBLET

de heer André JADOUL

de heer Stéphane HEUGENS

de heer Danny BILLE

de heer David LEMAIRE

de heer Marc BERTRAND


- als werkende leden en plaatsvervangende leden, die de representatieve organisaties van het personeel in het confessionele vrije onderwijs vertegenwoordigen:

Werkende leden

Plaatsvervangers

de heer Jean BERNIER

de heer Roland LAHAYE

de heer Philippe DOLHEN

de heer David REYNAERT

de heer André BRÜLL

de heer Eugène ERNST

de heer Philippe MARTIN

de heer Jean-Noël DELPLANQUE

de heer Damien DEQUESNE

de heer Stéphane KLEIN

de heer Fabien CRUTZEN

de heer Vincent RYCKOORT

de heer Marc SOBLET

de heer Thierry DELHOUX

de heer Luc DUPONT

X.

de heer Emmanuel FAYT

de heer Fabrice ALTES

de heer Adrien ROSMAN

Mevr. Caroline HENROTTE

de heer Marc MANSIS

de heer Fabrice VAN HASTEL


Art. 2.Het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 4 oktober 2016, 12 juni 2017, 8 mei 2018 en 11 oktober 2019, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 12 februari 2021.

Voor de regering van de Franse Gemeenschap: De waarnemend adjunct-directeur-generaal, J. MICHIELS

^