Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 februari 2021
gepubliceerd op 08 maart 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021020450
pub.
08/03/2021
prom.
12/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, artikel 94;

Gelet op het decreet van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies voor het vrije confessionele onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015, 4 oktober 2016, 12 juni 2017 en 11 oktober 2019 Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheid en handtekening aan de ambtenaren-generaal en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en de groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een vakbondsorganisatie vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de ambtstermijn van de huidige leden van de paritaire commissie ten einde loopt en dat hun mandaat derhalve moet worden vernieuwd, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs: - als werkende leden en plaatsvervangende leden, die de inrichtende machten vertegenwoordigen in het vrije confessionele onderwijs:

Werkende leden

Plaatsvervangers

de heer Godefroid CARTUYVELS

de heer Stéphane VREUX

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN

de heer Bernard BLEUS

de heer Eric LEFEBVRE

Mevr. Céline GRILLET

de heer Laurent GRUSON

de heer Marc FRANCOIS

de heer Alain DEHAENE

Mevr. Christine TOUMPSIN

Mevr. Catherine FRERE

de heer Yannic PIELTAIN

de heer Jean-François DELSARTE

Mevr. Lusin CETIN

de heer François GUILBERT

Mevr. Joelle JANSSENS

de heer Jean-Pierre MERVEILLE

de heer Joseph LEMPEREUR

de heer Stéphane VANOIRBECK

Mevr. Suzanne VAN SULL

Mevr. Véronique NOEL

de heer Frédéric COCHE


- als werkende leden en plaatsvervangende leden, die de representatieve organisaties van het personeel in het vrije confessionele onderwijs vertegenwoordigen:

Werkende leden

Plaatsvervangers

de heer Roland LAHAYE

Mevr. Hélène LAKAMA-NEKWA

de heer André BRÜLL

de heer Fabien CRUTZEN

de heer Mickaël TASSIGNON

Mevr. Bénédicte ZICOT

de heer Jean BERNIER

de heer Vincent PAYEN

de heer Philippe DOLHEN

de heer Vincent BRUGGEMAN

de heer Bernard DETIMMERMAN

Mevr. Françoise MICHAUX

Mevr. Marie LAUSBERG

X.

de heer Freddy LIMBOURG

X. Mevr. Rosanna PALAZZETTI

de heer Adrien ROSMAN

Mevr. Marie-Claire PIRENNE

de heer Emmanuel FAYT

de heer Jean-François GHYS

de heer Jacques MORISOT


Art. 2.Het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het gespecialiseerd vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 februari 2015, 4 oktober 2016, 12 juni 2017, 25 juli 2018 en 11 oktober 2019, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 12 februari 2021.

Voor de regering van de Franse Gemeenschap: De waarnemend adjunct-directeur-generaal, J. MICHIELS

^