Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 december 2022
gepubliceerd op 13 januari 2023

Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2023030078
pub.
13/01/2023
prom.
23/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties


De Minister van Energie, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet op de elektriciteitsvoorziening van 10 maart 1925, artikel 21, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, afdeling 6.3.1. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 28 oktober 2021 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk A"S"C., met ondernemingsnummer 0826.131.776, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 9 maart 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk BELOR, met ondernemingsnummer 0888.990.449, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 5 april 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk BTV, met ondernemingsnummer 0406.486.616, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 14 april 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk VINCOTTE, met ondernemingsnummer 0402.726.875, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3, de controle van hoogspanningsinstallaties bedoeld in Boek 2 en Boek 3, de controle van hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 3 en controle door thermografie bedoeld in onderafdeling 7.1.7.4. van Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 15 mei 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk ACA, met ondernemingsnummer 0811.407.869, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 16 mei 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk B.T.I., met ondernemingsnummer 0459.361.613, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 20 mei 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk KEURTEAM, met ondernemingsnummer 0831.542.002, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 22 mei 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk O.C.B., met ondernemingsnummer 0404.312.034, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 31 mei 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk SGS Statutory Services Belgium, met ondernemingsnummer 0407.573.610, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 8 juni 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk APRAGAZ, met ondernemingsnummer 0407.199.070, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 9 juni 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk ACEG, met ondernemingsnummer 0839.866.481, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 13 juni 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk ELECTRO-TEST, met ondernemingsnummer 0434.433.603, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 20 juni 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk APAVE BELGIUM, met ondernemingsnummer 0871.547.374, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 22 juni 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk ACMV, met ondernemingsnummer 0861.150.162, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 1 juli 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk SOCOTEC BELGIUM, met ondernemingsnummer 0406.671.312, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3, de controle van hoogspanningsinstallaties bedoeld in Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 4 juli 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk J. VAN HEMELEN, met ondernemingsnummer 0422.507.353, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 11 juli 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk KEA, met ondernemingsnummer 0821.773.706, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 11 juli 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk VERENIGING KEURTECH, met ondernemingsnummer 0809.589.912, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op de aanvraag, ingediend op 23 november 2022 overeenkomstig de erkenningsprocedure van Afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk A.T.K., met ondernemingsnummer 0406.583.319, verzoekt om een hernieuwing van haar erkenning voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3;

Gelet op het gunstig advies van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op 23 november 2022;

Gelet op het advies van de Commissie van Advies en Toezicht gegeven op 6 december 2022;

Gelet op het voorstel tot erkenning van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Overwegende dat de erkende organismen aan de voorwaarden voldoen om erkend te blijven; dat bijgevolg de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een gunstig advies geeft aan de hernieuwingaanvragen;

Overwegende het ministerieel besluit van 9 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018030185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties sluiten tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling sluiten tot uitbreiding van de erkenning van Certinergie vzw als een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling sluiten tot erkenning van Procontrol vzw als een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling sluiten tot erkenning van Sofistes vzw als een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 23 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming type ministerieel besluit prom. 23/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013747 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de elektronische verzending van de in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten bedoelde kennisgevingen en lijsten type ministerieel besluit prom. 23/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013798 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een plaatsvervangende Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten tot uitbreiding van de erkenning van BELOR vzw als een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 12 augustus 2019 tot uitbreiding van de erkenning van ATECON vzw als een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 406 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines sluiten tot erkenning van BELGOTEST vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning;

Overwegende het ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 406 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines sluiten tot erkenning van ENERCETEC vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning, niet-huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zone met ontploffingsgevaar en hoogspanningsinstallaties met uitzondering van hoogspanningsluchtlijnen;

Overwegende het ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 406 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines sluiten tot erkenning van House Check vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning;

Overwegende het ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 406 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines sluiten tot erkenning van INSPECT BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Overwegende het ministerieel besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021202227 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201763 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201764 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201765 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201762 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 07 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten tot erkenning van ATLAS CONTROLE vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021202227 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201763 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201764 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201765 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201762 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 07 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten tot erkenning van PROCONTROL vzw als een organisme voor de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 2 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 21 april 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031430 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021031057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot hernieuwing van de erkenning van CERTIGREEN TEST vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 24 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van BELGATEQ vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot erkenning van ACMV vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 24 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van BELGATEQ vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot hernieuwing van de erkenning van BELGATEQ vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 24 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van BELGATEQ vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot hernieuwing van de erkenning van CERTNERGIE vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 2 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 5 mei 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van CERTIGREEN TEST vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van ATLAS CONTROLE vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022041175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS als een organisme voor de controle van niet-huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning en hoogspanningsinstallaties, uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen, bedoeld in Boek 1 en Boek 2 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot erkenning van ATLAS CONTROLE vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 5 mei 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van CERTIGREEN TEST vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van ATLAS CONTROLE vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022041175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS als een organisme voor de controle van niet-huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning en hoogspanningsinstallaties, uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen, bedoeld in Boek 1 en Boek 2 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot erkenning van CERTIGREEN TEST vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATENAS BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot hernieuwing van de erkenning van ATENAS BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Overwegende het ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATENAS BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, Besluit :

Artikel 1.De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen worden voor de aangeduide activiteitsdomeinen erkend tot de in de tabel vermelde data, overeenkomstig de erkenningsprocedure bedoeld in afdeling 6.3.4. en de hernieuwing van de erkenning bedoeld in afdeling 6.3.5. van Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Activiteitsdomeinen - Domaines d'activité

Organisme Numéro d'entreprise - Organisme Ondernemings-nummer

Installations domestiques à basse et très basse tension - Huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning

Installations non domestiques à basse et très basse tension - Niet-huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning

Installations dans les zones avec risques d'explosion - Installaties in zones met ontploffings-gevaar

Installations à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes à haute tension - Hoogspannings-installaties, uitgezonderd hoogspannings- luchtlijnen

Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie visé à la sous-section 7.1.7.4. du Livre 3 - Hoogspannings-luchtlijnen, uitgezonderd de controle door thermografie bedoeld in onderafdeling 7.1.7.4. van Boek 3

Contrôle par thermographie visé à la sous-section 7.1.7.4. du Livre 3 - Controle door thermografie bedoeld in onderafdeling 7.1.7.4. van Boek 3

ACA 0811.407.869

31/12/2027

31/12/2027

-

-

-

-

ACEG 0839.866.481

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

ACMV 0861.150.162

31/12/2027

23/9/2026

-

-

-

-

APAVE BELGIUM 0871.547.374

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

APRAGAZ 0407.199.070

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

A"S"C. 0826.131.776

31/12/2027

31/12/2027

-

31/12/2027

-

-

ATECON 0408.677.925

28/8/2023

28/8/2023

-

28/8/2023

-

-

ATENAS BELGIUM 0560.807.577

-

5/9/2027

5/9/2027

5/9/2027

-

-

ATLAS CONTROLE 0732.536.476

3/12/2025

4/5/2027

-

-

-

-

A.T.K. 0406.583.319

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

BELGATEQ 0844.752.016

23/8/2026

-

-

-

-

-

BELGOTEST 0727.720.427

27/5/2025

-

-

-

-

-

BELOR 0888.990.449

31/12/2027

31/12/2027

-

31/12/2027

-

-

B.T.I. 0459.361.613

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

BTV 0406.486.616

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

CERTIGREEN 0650.647.987

31/8/2025

4/5/2027

-

-

-

-

CERTINERGIE 0536.501.654

24/8/2026

24/8/2026

-

24/8/2026

-

-

ELECTRO-TEST 0434.433.603

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

ENERCETEC 0724.701.846

27/5/2023

27/5/2023

-

27/5/2023

-

-

HOUSE CHECK 0684.943.922

27/5/2023

-

-

-

-

-

INSPECT BELGIUM 0647.601.296

30/4/2025

30/4/2025

-

-

-

-

KEA 0821.773.706

31/12/2027

-

-

-

-

-

KEURTEAM 0831.542.002

31/12/2027

-

-

-

-

-

VERENIGING KEURTECH 0809.589.912

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

O.C.B. 0404.312.034

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

PROCONTROL 0507.735.513

28/8/2023

28/8/2023

-

3/12/2025

-

-

SGS Statutory Services Belgium 0407.573.610

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

SOCOTEC BELGIUM 0406.671.312

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

SOFISTES 0543.365.690

28/8/2023

-

-

-

-

-

SUNESIS 0679.433.629

1/9/2027

-

-

-

-

-

J. VAN HEMELEN 0422.507.353

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

-

-

VINCOTTE 0402.726.875

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027

31/12/2027


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

Brussel, 23 december 2022.

T. VAN DER STRAETEN

^