Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 juni 2017
gepubliceerd op 30 juni 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2017012623
pub.
30/06/2017
prom.
02/06/2017
ELI
eli/besluit/2017/06/02/2017012623/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006037080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/01/2007 numac 2007022042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200292 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen


De Minister van Defensie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 78 § 6, vervangen door het koninklijk besluit van 3 augustus 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1973 betreffende het tuchtstelsel van het Rijkspersoneel in dienst bij het Ministerie van Landsverdediging;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014007314 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006037080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/01/2007 numac 2007022042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200292 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen, gewijzigd bij de ministeriele besluit en van 4 februari 2009, 17 juli 2013 en 28 januari 2016;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 4 juni en 20 oktober 2015;

Gelet op het protocol van 10 februari 2017 van het Sectorcomité XIV;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de tuchtprocedure te garanderen, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006037080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/01/2007 numac 2007022042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200292 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen, wordt een artikel 2bis ingevoegd, als volgt: "Art 2bis.

Tussen de ambtenaren onderworpen aan het koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014007314 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht: 1° de ambtenaren die titularis zijn van de graad van commissaris worden aangewezen als hiërarchische meerderen bevoegd om voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen voor de inspecteurs en afdelingsinspecteurs die onder hun hiërarchisch gezag zijn geplaatst;2° de ambtenaren die titularis zijn van de graad van afdelingscommissaris en van afdelingscommissaris-analist worden aangewezen als hiërarchische meerderen bevoegd om voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen voor de commissarissen en commissarissen-analisten die onder hun hiërarchisch gezag zijn geplaatst;3° de ambtenaren die titularis zijn van de graad van hoofdcommissaris en adjunct-hoofdcommissaris worden aangewezen als hiërarchische meerderen bevoegd om voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen voor de afdelingscommissarissen en afdelingscommissarissen-analisten die onder hun hiërarchisch gezag zijn geplaatst. De hiërarchische meerderen aangewezen overeenkomstig 1°, 2° en 3° van dit artikel moeten behoren tot dezelfde taalrol als de ambtenaren tegen wie een voorlopig voorstel tot tuchtstraf wordt opgesteld.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Voorzitter van de Directieraad is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 juni 2017.

S. VANDEPUT

^